Truyện Ma Quàng A Tũn Audio - Truyện Ma Quàng A Tũn MP3 - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất qua giọng đọc MC Quàng A Tũn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.
Sắp xếp Audio
Quỷ Đu Cành Cây Gạo

Quỷ Đu Cành Cây Gạo

Quàng A Tũn

64 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,576

Luyện Cửu Âm Nuôi Hồn Sát

Luyện Cửu Âm Nuôi Hồn Sát

Quàng A Tũn

63 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 8,504

Di Cung Hoán Số Trốn Thần Trùng

Di Cung Hoán Số Trốn Thần Trùng

Quàng A Tũn

48 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,767

Tiểu Thiên Siêu Độ Vong Nhi

Tiểu Thiên Siêu Độ Vong Nhi

Quàng A Tũn

49 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,032

Quan Tài Nhốt Quỷ Vương

Quan Tài Nhốt Quỷ Vương

Quàng A Tũn

35 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 8,402

Căn Nhà Của Thầy Mo

Căn Nhà Của Thầy Mo

Quàng A Tũn

36 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,348

Cổ Mộ Sơn Tây

Cổ Mộ Sơn Tây

Quàng A Tũn

58 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 502

Ngải Tình Quật Ngược

Ngải Tình Quật Ngược

Quàng A Tũn

65 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,124


Cậu Cẩn Đại Phá Oan Gia

Cậu Cẩn Đại Phá Oan Gia

Quàng A Tũn

41 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 5,605

Huyết Hà Long Ngư

Huyết Hà Long Ngư

Quàng A Tũn

53 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 7,726

Chiếc Hộp Sơn Son Của Người Chết

Chiếc Hộp Sơn Son Của Người Chết

Quàng A Tũn

31 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,579

Bốn Linh Hồn Theo Ám

Bốn Linh Hồn Theo Ám

Quàng A Tũn

103 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 642

Ổ Quỷ Thạch Thất Hà Tây

Ổ Quỷ Thạch Thất Hà Tây

Quàng A Tũn

149 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 689

Chuyến Phiêu Lưu Tháng 7

Chuyến Phiêu Lưu Tháng 7

Quàng A Tũn

79 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,627

Chàng Lưu Bắt Phi Phông

Chàng Lưu Bắt Phi Phông

Quàng A Tũn

129 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 8,916

Hồn Hoang

Hồn Hoang

Quàng A Tũn

156 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 649

Tiểu Thiên Pháp Sư Hoàng Ninh

Tiểu Thiên Pháp Sư Hoàng Ninh

Quàng A Tũn

97 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 559

Làng Đồ Tể

Làng Đồ Tể

Quàng A Tũn

149 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 666

Sáu Cái Răng Vàng

Sáu Cái Răng Vàng

Quàng A Tũn

74 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,297

Cha Con Nhà Hành Hạ

Cha Con Nhà Hành Hạ

Quàng A Tũn

115 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 842