Truyện Ma Quàng A Tũn Audio - Truyện Ma Quàng A Tũn MP3 - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất qua giọng đọc MC Quàng A Tũn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.
Sắp xếp Audio
Thi Vương Hồi Sinh

Thi Vương Hồi Sinh

Quàng A Tũn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,955

Con Quỷ Nhà Ông Lang Hoàng

Con Quỷ Nhà Ông Lang Hoàng

Quàng A Tũn

 2 phần
 Lượt nghe: 8,458

Thất Sát Trùng Tang

Thất Sát Trùng Tang

Quàng A Tũn

 4 phần
 Lượt nghe: 751

Những Bóng Ma Chợ Bể

Những Bóng Ma Chợ Bể

Quàng A Tũn

 3 phần
 Lượt nghe: 608

Trong Mắt Có Ma

Trong Mắt Có Ma

Quàng A Tũn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,668

Những Mẩu Chuyện Ma Quê Ngoại

Những Mẩu Chuyện Ma Quê Ngoại

Quàng A Tũn

 2 phần
 Lượt nghe: 8,062

Làng Trong Sương Mù

Làng Trong Sương Mù

Quàng A Tũn

 3 phần
 Lượt nghe: 607


Nghiệp Biển

Nghiệp Biển

Quàng A Tũn

 3 phần
 Lượt nghe: 565

Con Mèo Đen Dưới Gốc Cây Hòe

Con Mèo Đen Dưới Gốc Cây Hòe

Quàng A Tũn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,099

Mở Mắt Nhìn Âm Dương

Mở Mắt Nhìn Âm Dương

Quàng A Tũn

 2 phần
 Lượt nghe: 5,384

Ma Dọc Đường Tàu

Ma Dọc Đường Tàu

Quàng A Tũn

 2 phần
 Lượt nghe: 7,798

Chuyện Cũ Của Thầy Tư

Chuyện Cũ Của Thầy Tư

Quàng A Tũn

 01:11:10     2 phần
 Lượt nghe: 956

Phá Đất Quỷ

Phá Đất Quỷ

Quàng A Tũn

 01:48:50     3 phần
 Lượt nghe: 1,204

Phá Lễ Cúng Người Âm

Phá Lễ Cúng Người Âm

Quàng A Tũn

 01:02:09     1 phần
 Lượt nghe: 660

Đóa Hoa Sen Trắng

Đóa Hoa Sen Trắng

Quàng A Tũn

 01:08:09     2 phần
 Lượt nghe: 536

Bà Vợ Nuôi Bùa Ruốc Độc

Bà Vợ Nuôi Bùa Ruốc Độc

Quàng A Tũn

 01:17:15     1 phần
 Lượt nghe: 6,393

Con Tinh Sau Nhà

Con Tinh Sau Nhà

Quàng A Tũn

 01:24:48     2 phần
 Lượt nghe: 689