Truyện Ma Quàng A Tũn Audio - Truyện Ma Quàng A Tũn MP3 - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất qua giọng đọc MC Quàng A Tũn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.
Sắp xếp Audio
Vị Khách Bí Ẩn Nhà Phú Ông

Vị Khách Bí Ẩn Nhà Phú Ông

Quàng A Tũn

36 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 9,486

Sạp Thịt Lợn Giữa Chợ

Sạp Thịt Lợn Giữa Chợ

Quàng A Tũn

22 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,085

Đạo Tình

Đạo Tình

Quàng A Tũn

15 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 2,157

Xóm Trọ Người Giấy

Xóm Trọ Người Giấy

Quàng A Tũn

15 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,346

Giúp X.ác Tìm Đầu

Giúp X.ác Tìm Đầu

Quàng A Tũn

25 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,117

Oán Linh Làng Quỷ

Oán Linh Làng Quỷ

Quàng A Tũn

16 đánh giá

 26 phần
 Lượt nghe: 2,050

Bả Chó

Bả Chó

Quàng A Tũn

11 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 2,335

Quỷ Ăn Thịt Chó

Quỷ Ăn Thịt Chó

Quàng A Tũn

11 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,776


Ma Gà Tây Bắc

Ma Gà Tây Bắc

Quàng A Tũn

12 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 1,622

Tà Thuật Cambot

Tà Thuật Cambot

Quàng A Tũn

12 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,555

Cô Đồng Thao Ở Giáo Xứ Sơn Đoan

Cô Đồng Thao Ở Giáo Xứ Sơn Đoan

Quàng A Tũn

11 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 1,334

Bướm Đêm Và Trùm Giang Hồ

Bướm Đêm Và Trùm Giang Hồ

Quàng A Tũn

7 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 2,110

Con Quỷ Ăn Bẩn

Con Quỷ Ăn Bẩn

Quàng A Tũn

17 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 968

Mo Yểm

Mo Yểm

Quàng A Tũn

5 đánh giá

 8 phần
 Lượt nghe: 1,423

Thiên Quân Bất Tử

Thiên Quân Bất Tử

Quàng A Tũn

63 đánh giá

 101 phần
 Lượt nghe: 13,966

Mao Sơn Cửu Thúc Truyền Kỳ

Mao Sơn Cửu Thúc Truyền Kỳ

Quàng A Tũn

16 đánh giá

 53 phần
 Lượt nghe: 7,365

Mao Sơn Cản Thi Thuật

Mao Sơn Cản Thi Thuật

Quàng A Tũn

14 đánh giá

 7 phần
 Lượt nghe: 3,389

Con Gái Nhà Phú Ông

Con Gái Nhà Phú Ông

Quàng A Tũn

6 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 3,654

Khế Ước Bán Dâu

Khế Ước Bán Dâu

Quàng A Tũn

6 đánh giá

 10 phần
 Lượt nghe: 3,831

Cô Gái Nhà Bên

Cô Gái Nhà Bên

Quàng A Tũn

8 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 1,937