Truyện Ma Quàng A Tũn Audio - Truyện Ma Quàng A Tũn MP3 - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất qua giọng đọc MC Quàng A Tũn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.
Sắp xếp Audio
Tiểu Thiên Bắt Quỷ Bạc Tình

Tiểu Thiên Bắt Quỷ Bạc Tình

Quàng A Tũn

132 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 832

Làng Lệ Thủy Bên Sông

Làng Lệ Thủy Bên Sông

Quàng A Tũn

201 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 848

Ác Quỷ Trong Nhà Giam Hỏa Lò

Ác Quỷ Trong Nhà Giam Hỏa Lò

Quàng A Tũn

111 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 861

Bánh Nướng Nhân Thịt

Bánh Nướng Nhân Thịt

Quàng A Tũn

176 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 896

Buôn Ma Bán Quỷ

Buôn Ma Bán Quỷ

Quàng A Tũn

93 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,210

Đầu Bếp Pháp Sư

Đầu Bếp Pháp Sư

Quàng A Tũn

160 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,248

Đồi Gió Hồn Trên Vách Đá

Đồi Gió Hồn Trên Vách Đá

Quàng A Tũn

191 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 871

Quỷ Mõm Và Gốc Đa Làng Lá

Quỷ Mõm Và Gốc Đa Làng Lá

Quàng A Tũn

130 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 792


Chú Bốn Liền Lái Máy Bay Bà Già

Chú Bốn Liền Lái Máy Bay Bà Già

Quàng A Tũn

164 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 774

Trung Thu Cùng Quỷ

Trung Thu Cùng Quỷ

Quàng A Tũn

144 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 712

Hà Bá Sông Thiên Đức

Hà Bá Sông Thiên Đức

Quàng A Tũn

196 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 907

Gọi Hồn Đêm Trung Thu

Gọi Hồn Đêm Trung Thu

Quàng A Tũn

111 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,537

Chú Bốn Liền Nhà Nghỉ Thiên Thai

Chú Bốn Liền Nhà Nghỉ Thiên Thai

Quàng A Tũn

143 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 586

Kẻ Bị Đày Đoạ Dưới Địa Ngục

Kẻ Bị Đày Đoạ Dưới Địa Ngục

Quàng A Tũn

202 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 1,527

Mảnh Đời Của Lâm Thồn

Mảnh Đời Của Lâm Thồn

Quàng A Tũn

259 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,168

Tết Tang

Tết Tang

Quàng A Tũn

141 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 937

Thầy Phong Bốc Đầu

Thầy Phong Bốc Đầu

Quàng A Tũn

225 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,211

Bộ Tứ Cô Hồn

Bộ Tứ Cô Hồn

Quàng A Tũn

121 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 755

Tiểu Thiên Quỷ Vô Diện

Tiểu Thiên Quỷ Vô Diện

Quàng A Tũn

252 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,296

Quỷ Ám Cả Làng

Quỷ Ám Cả Làng

Quàng A Tũn

214 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,482