Truyện Ma Quàng A Tũn Audio - Truyện Ma Quàng A Tũn MP3 - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất qua giọng đọc MC Quàng A Tũn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.
Sắp xếp Audio
Mao Sơn Cửu Thúc Truyền Kỳ

Mao Sơn Cửu Thúc Truyền Kỳ

Quàng A Tũn

 19 phần
 Lượt nghe: 773

Mao Sơn Cản Thi Thuật

Mao Sơn Cản Thi Thuật

Quàng A Tũn

 7 phần
 Lượt nghe: 1,664

Con Gái Nhà Phú Ông

Con Gái Nhà Phú Ông

Quàng A Tũn

 5 phần
 Lượt nghe: 1,611

Khế Ước Bán Dâu

Khế Ước Bán Dâu

Quàng A Tũn

 10 phần
 Lượt nghe: 1,607

Cô Gái Nhà Bên

Cô Gái Nhà Bên

Quàng A Tũn

 5 phần
 Lượt nghe: 868

Phong Thủy Huyệt

Phong Thủy Huyệt

Quàng A Tũn

 5 phần
 Lượt nghe: 1,147

Tết Âm Hồn

Tết Âm Hồn

Quàng A Tũn

 15 phần
 Lượt nghe: 941

Ngủ Trong Quỷ Trạch

Ngủ Trong Quỷ Trạch

Quàng A Tũn

 11 phần
 Lượt nghe: 688


Tiên Phủ Tu Tiên

Tiên Phủ Tu Tiên

Quàng A Tũn

 56 phần
 Lượt nghe: 5,567

Đồ Đệ Diêm Vương

Đồ Đệ Diêm Vương

Quàng A Tũn

 13 phần
 Lượt nghe: 1,463

Bán Thai Nhi Luyện Ngải

Bán Thai Nhi Luyện Ngải

Quàng A Tũn

 2 phần
 Lượt nghe: 2,110

Cậu Tẩy Đi Miền Tây

Cậu Tẩy Đi Miền Tây

Quàng A Tũn

 2 phần
 Lượt nghe: 2,332

Đốt Pháo Đuổi Ma

Đốt Pháo Đuổi Ma

Quàng A Tũn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,463

Lão Tam Lão Tứ Đón Tết

Lão Tam Lão Tứ Đón Tết

Quàng A Tũn

 3 phần
 Lượt nghe: 1,386

Người Chồng Gia Trưởng

Người Chồng Gia Trưởng

Quàng A Tũn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,793

Huyết Tửu

Huyết Tửu

Quàng A Tũn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,843

Chị Dâu Đã Mất

Chị Dâu Đã Mất

Quàng A Tũn

 4 phần
 Lượt nghe: 2,015

Người Thủ Mộ Già

Người Thủ Mộ Già

Quàng A Tũn

 3 phần
 Lượt nghe: 1,562