MC Trần Vân Audio – Mời quý thính giả và các bạn nghe những câu chuyện tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Linh Dị hay nhất qua giọng đọc Trần Vân.
Sắp xếp Audio
Siêu Phẩm Vu Sư

Siêu Phẩm Vu Sư

MC Trần Vân

 01:32:03     86 phần
 Lượt nghe: 8,219

Xuyên Thành Tiểu Thần Côn

Xuyên Thành Tiểu Thần Côn

MC Trần Vân

 00:44:46     24 phần
 Lượt nghe: 3,727

Luyện Kiếm

Luyện Kiếm

MC Trần Vân

 00:53:36     19 phần
 Lượt nghe: 2,976

Võ Luyện Điên Phong

Võ Luyện Điên Phong

MC Trần Vân

 531 phần
 Lượt nghe: 19,533

Bóng Ma Chồng Cũ

Bóng Ma Chồng Cũ

MC Trần Vân

 2 phần
 Lượt nghe: 8,687

Ngày 14 Tháng 7

Ngày 14 Tháng 7

MC Trần Vân

 1 phần
 Lượt nghe: 8,835

Có Chửa Với Ma

Có Chửa Với Ma

MC Trần Vân

 2 phần
 Lượt nghe: 6,212


Quan Tài Quỷ Trên Sông

Quan Tài Quỷ Trên Sông

MC Trần Vân

 2 phần
 Lượt nghe: 7,094

Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

MC Trần Vân

 00:56:57     530 phần
 Lượt nghe: 18,975

Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

MC Trần Vân

 01:40:40     196 phần
 Lượt nghe: 6,956

Thần Côn

Thần Côn

MC Trần Vân

 07:57:12     70 phần
 Lượt nghe: 2,579

Ẩn Sát

Ẩn Sát

MC Trần Vân

 16:07:19     99 phần
 Lượt nghe: 3,426

Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

MC Trần Vân

 128 phần
 Lượt nghe: 4,089

Ngạo thế cửu trọng thiên

Ngạo thế cửu trọng thiên

MC Trần Vân

 11:19:52     560 phần
 Lượt nghe: 5,585

Vô Thường - Audio Tiên Hiệp

Vô Thường - Audio Tiên Hiệp

MC Trần Vân

 17:20:21     256 phần
 Lượt nghe: 4,813

Phàm Nhân Tu Tiên

Phàm Nhân Tu Tiên

MC Trần Vân

 05:39:55     466 phần
 Lượt nghe: 13,283