MC Trần Vân Audio – Mời quý thính giả và các bạn nghe những câu chuyện tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Linh Dị hay nhất qua giọng đọc Trần Vân.
Sắp xếp Audio
Hầu Quỷ Tiệm

Hầu Quỷ Tiệm

MC Trần Vân

64 đánh giá

 19 phần
 Lượt nghe: 7,972

Đột Nhiên Có Thần Thông

Đột Nhiên Có Thần Thông

MC Trần Vân

48 đánh giá

 40 phần
 Lượt nghe: 584

Ta Mạnh Nhất Âm Ty

Ta Mạnh Nhất Âm Ty

MC Trần Vân

36 đánh giá

 47 phần
 Lượt nghe: 8,177

Tôi Là Thầy Tướng Số - Quyển 3

Tôi Là Thầy Tướng Số - Quyển 3

MC Trần Vân

27 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 2,143

Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất

Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất

MC Trần Vân

26 đánh giá

 50 phần
 Lượt nghe: 5,967

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

MC Trần Vân

59 đánh giá

 291 phần
 Lượt nghe: 28,982

Siêu Cấp Vu Sư

Siêu Cấp Vu Sư

MC Trần Vân

58 đánh giá

 01:32:03     196 phần
 Lượt nghe: 64,027

Xuyên Thành Tiểu Thần Côn

Xuyên Thành Tiểu Thần Côn

MC Trần Vân

50 đánh giá

 00:44:46     24 phần
 Lượt nghe: 13,334


Luyện Kiếm

Luyện Kiếm

MC Trần Vân

52 đánh giá

 00:53:36     19 phần
 Lượt nghe: 12,656

Võ Luyện Điên Phong

Võ Luyện Điên Phong

MC Trần Vân

140 đánh giá

 927 phần
 Lượt nghe: 173,523

Bóng Ma Chồng Cũ

Bóng Ma Chồng Cũ

MC Trần Vân

16 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,503

Ngày 14 Tháng 7

Ngày 14 Tháng 7

MC Trần Vân

20 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,439

Có Chửa Với Ma

Có Chửa Với Ma

MC Trần Vân

23 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,381

Quan Tài Quỷ Trên Sông

Quan Tài Quỷ Trên Sông

MC Trần Vân

21 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,522

Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

MC Trần Vân

70 đánh giá

 00:56:57     655 phần
 Lượt nghe: 65,391

Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

MC Trần Vân

41 đánh giá

 01:40:40     196 phần
 Lượt nghe: 32,275

Thần Côn

Thần Côn

MC Trần Vân

28 đánh giá

 07:57:12     70 phần
 Lượt nghe: 11,242

Ẩn Sát

Ẩn Sát

MC Trần Vân

34 đánh giá

 16:07:19     99 phần
 Lượt nghe: 15,802

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

MC Trần Vân

50 đánh giá

 16:17:45     291 phần
 Lượt nghe: 30,933

Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

MC Trần Vân

31 đánh giá

 128 phần
 Lượt nghe: 14,907