MC Trần Vân Audio – Mời quý thính giả và các bạn nghe những câu chuyện tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Linh Dị hay nhất qua giọng đọc Trần Vân.
Sắp xếp Audio
Tả Đạo Khuynh Thiên

Tả Đạo Khuynh Thiên

MC Trần Vân

2218 đánh giá

 277 phần
 Lượt nghe: 34,921

Tiên Giả

Tiên Giả

MC Trần Vân

3191 đánh giá

 38 phần
 Lượt nghe: 25,427

Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại

Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại

MC Trần Vân

617 đánh giá

 11:36:44     4 phần
 Lượt nghe: 1,319

Hầu Quỷ Tiệm

Hầu Quỷ Tiệm

MC Trần Vân

800 đánh giá

 19 phần
 Lượt nghe: 4,695

Đột Nhiên Có Thần Thông

Đột Nhiên Có Thần Thông

MC Trần Vân

1503 đánh giá

 40 phần
 Lượt nghe: 13,812

Ta Mạnh Nhất Âm Ty

Ta Mạnh Nhất Âm Ty

MC Trần Vân

1198 đánh giá

 47 phần
 Lượt nghe: 6,492

Tôi Là Thầy Tướng Số - Quyển 3

Tôi Là Thầy Tướng Số - Quyển 3

MC Trần Vân

858 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 4,785

Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất

Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất

MC Trần Vân

633 đánh giá

 50 phần
 Lượt nghe: 8,294


Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

MC Trần Vân

2169 đánh giá

 291 phần
 Lượt nghe: 48,153

Siêu Cấp Vu Sư

Siêu Cấp Vu Sư

MC Trần Vân

1700 đánh giá

 01:32:03     196 phần
 Lượt nghe: 87,091

Xuyên Thành Tiểu Thần Côn

Xuyên Thành Tiểu Thần Côn

MC Trần Vân

1344 đánh giá

 00:44:46     24 phần
 Lượt nghe: 18,053

Luyện Kiếm

Luyện Kiếm

MC Trần Vân

1449 đánh giá

 00:53:36     19 phần
 Lượt nghe: 18,141

Võ Luyện Điên Phong

Võ Luyện Điên Phong

MC Trần Vân

2869 đánh giá

 1087 phần
 Lượt nghe: 256,563

Bóng Ma Chồng Cũ

Bóng Ma Chồng Cũ

MC Trần Vân

562 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 2,033

Ngày 14 Tháng 7

Ngày 14 Tháng 7

MC Trần Vân

491 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 2,000

Có Chửa Với Ma

Có Chửa Với Ma

MC Trần Vân

550 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,923

Quan Tài Quỷ Trên Sông

Quan Tài Quỷ Trên Sông

MC Trần Vân

489 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,999

Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

MC Trần Vân

1412 đánh giá

 00:56:57     999 phần
 Lượt nghe: 86,469

Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

MC Trần Vân

1688 đánh giá

 01:40:40     196 phần
 Lượt nghe: 46,173

Thần Côn

Thần Côn

MC Trần Vân

633 đánh giá

 07:57:12     70 phần
 Lượt nghe: 16,403