MC Trần Vân Audio – Mời quý thính giả và các bạn nghe những câu chuyện tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Linh Dị hay nhất qua giọng đọc Trần Vân.
Sắp xếp Audio
Tả Đạo Khuynh Thiên

Tả Đạo Khuynh Thiên

MC Trần Vân

8628 đánh giá

 359 phần
 Lượt nghe: 139,210

Tiên Giả

Tiên Giả

MC Trần Vân

7329 đánh giá

 121 phần
 Lượt nghe: 77,168

Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại

Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại

MC Trần Vân

1450 đánh giá

 11:36:44     4 phần
 Lượt nghe: 2,884

Hầu Quỷ Tiệm

Hầu Quỷ Tiệm

MC Trần Vân

1957 đánh giá

 19 phần
 Lượt nghe: 8,627

Đột Nhiên Có Thần Thông

Đột Nhiên Có Thần Thông

MC Trần Vân

3097 đánh giá

 40 phần
 Lượt nghe: 27,862

Ta Mạnh Nhất Âm Ty

Ta Mạnh Nhất Âm Ty

MC Trần Vân

3409 đánh giá

 47 phần
 Lượt nghe: 16,292

Tôi Là Thầy Tướng Số - Quyển 3

Tôi Là Thầy Tướng Số - Quyển 3

MC Trần Vân

1760 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 7,587

Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất

Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất

MC Trần Vân

1598 đánh giá

 50 phần
 Lượt nghe: 11,074


Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

MC Trần Vân

5167 đánh giá

 291 phần
 Lượt nghe: 87,820

Siêu Cấp Vu Sư

Siêu Cấp Vu Sư

MC Trần Vân

3878 đánh giá

 01:32:03     196 phần
 Lượt nghe: 109,798

Xuyên Thành Tiểu Thần Côn

Xuyên Thành Tiểu Thần Côn

MC Trần Vân

2714 đánh giá

 00:44:46     24 phần
 Lượt nghe: 23,534

Luyện Kiếm

Luyện Kiếm

MC Trần Vân

3491 đánh giá

 00:53:36     19 phần
 Lượt nghe: 24,813

Võ Luyện Điên Phong

Võ Luyện Điên Phong

MC Trần Vân

9703 đánh giá

 1300 phần
 Lượt nghe: 430,991

Bóng Ma Chồng Cũ

Bóng Ma Chồng Cũ

MC Trần Vân

1352 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 2,897

Ngày 14 Tháng 7

Ngày 14 Tháng 7

MC Trần Vân

1161 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 2,705

Có Chửa Với Ma

Có Chửa Với Ma

MC Trần Vân

1376 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 2,800

Quan Tài Quỷ Trên Sông

Quan Tài Quỷ Trên Sông

MC Trần Vân

1111 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 2,720

Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

MC Trần Vân

4403 đánh giá

 00:56:57     999 phần
 Lượt nghe: 131,550

Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

MC Trần Vân

3617 đánh giá

 01:40:40     196 phần
 Lượt nghe: 60,101

Thần Côn

Thần Côn

MC Trần Vân

1581 đánh giá

 07:57:12     70 phần
 Lượt nghe: 23,433