MC Trần Vân Audio – Mời quý thính giả và các bạn nghe những câu chuyện tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Linh Dị hay nhất qua giọng đọc Trần Vân.
Sắp xếp Audio
Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất

Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất

MC Trần Vân

 20 phần
 Lượt nghe: 753

Siêu Cấp Vu Sư

Siêu Cấp Vu Sư

MC Trần Vân

 01:32:03     196 phần
 Lượt nghe: 45,588

Xuyên Thành Tiểu Thần Côn

Xuyên Thành Tiểu Thần Côn

MC Trần Vân

 00:44:46     24 phần
 Lượt nghe: 9,606

Luyện Kiếm

Luyện Kiếm

MC Trần Vân

 00:53:36     19 phần
 Lượt nghe: 8,482

Võ Luyện Điên Phong

Võ Luyện Điên Phong

MC Trần Vân

 755 phần
 Lượt nghe: 92,448

Bóng Ma Chồng Cũ

Bóng Ma Chồng Cũ

MC Trần Vân

 2 phần
 Lượt nghe: 1,045

Ngày 14 Tháng 7

Ngày 14 Tháng 7

MC Trần Vân

 1 phần
 Lượt nghe: 1,095


Có Chửa Với Ma

Có Chửa Với Ma

MC Trần Vân

 2 phần
 Lượt nghe: 1,003

Quan Tài Quỷ Trên Sông

Quan Tài Quỷ Trên Sông

MC Trần Vân

 2 phần
 Lượt nghe: 984

Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

MC Trần Vân

 00:56:57     655 phần
 Lượt nghe: 45,784

Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

MC Trần Vân

 01:40:40     196 phần
 Lượt nghe: 20,941

Thần Côn

Thần Côn

MC Trần Vân

 07:57:12     70 phần
 Lượt nghe: 7,645

Ẩn Sát

Ẩn Sát

MC Trần Vân

 16:07:19     99 phần
 Lượt nghe: 10,555

Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

MC Trần Vân

 128 phần
 Lượt nghe: 10,855

Ngạo thế cửu trọng thiên

Ngạo thế cửu trọng thiên

MC Trần Vân

 11:19:52     560 phần
 Lượt nghe: 33,347

Vô Thường

Vô Thường

MC Trần Vân

 17:20:21     256 phần
 Lượt nghe: 15,165

Phàm Nhân Tu Tiên

Phàm Nhân Tu Tiên

MC Trần Vân

 05:39:55     466 phần
 Lượt nghe: 54,766

Trảm Long - Thái Bình Loạn Thế ( Quyển 3 )

Trảm Long - Thái Bình Loạn Thế ( Quyển 3 )

MC Trần Vân

 14:09:12     16 phần
 Lượt nghe: 1,958