Sắp xếp Audio
Thái Thượng Thần Tôn

Thái Thượng Thần Tôn

MC Tiến Phong

 67 phần
 Lượt nghe: 6,355

Tiên Phủ Tu Tiên

Tiên Phủ Tu Tiên

Quàng A Tũn

 56 phần
 Lượt nghe: 5,567

Thế Giới Hoàn Mỹ

Thế Giới Hoàn Mỹ

Lát

 456 phần
 Lượt nghe: 5,885

Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

lão trần

 284 phần
 Lượt nghe: 15,676

Dị Giới Dược Sư

Dị Giới Dược Sư

Vũ Hiệp

 102 phần
 Lượt nghe: 3,856

Lăng Thiên Truyền Thuyết

Lăng Thiên Truyền Thuyết

MC Hoàng Tú

 126 phần
 Lượt nghe: 5,560

Ngã Dục Phong Thiên

Ngã Dục Phong Thiên

MC Lê Tuyên

 360 phần
 Lượt nghe: 5,595

Ngạo Thế Đan Thần

Ngạo Thế Đan Thần

 489 phần
 Lượt nghe: 8,222


Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên

 291 phần
 Lượt nghe: 6,244

Nghịch Thiên Tà Thần

Nghịch Thiên Tà Thần

 463 phần
 Lượt nghe: 17,910

Ta Là Võ Học Gia

Ta Là Võ Học Gia

 549 phần
 Lượt nghe: 8,778

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

 223 phần
 Lượt nghe: 10,813

Đại Chúa Tể

Đại Chúa Tể

ANam

 520 phần
 Lượt nghe: 6,615

Ma Đao Lệ Ảnh

Ma Đao Lệ Ảnh

 77 phần
 Lượt nghe: 2,421

Võ Đạo Đan Tôn

Võ Đạo Đan Tôn

lão trần

 148 phần
 Lượt nghe: 12,943

Thần Khống Thiên Hạ

Thần Khống Thiên Hạ

lão trần

 196 phần
 Lượt nghe: 11,531

Dược Thần

Dược Thần

MC Annie

 222 phần
 Lượt nghe: 5,281

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

hoàng hải

 304 phần
 Lượt nghe: 5,143

Thần Ma Cửu Biến

Thần Ma Cửu Biến

lão trần

 79 phần
 Lượt nghe: 6,046