Sắp xếp Audio
Bạch Thủ Yêu Sư

Bạch Thủ Yêu Sư

Trang Đắc

 29 phần
 Lượt nghe: 1,009

Siêu Thần Yêu Nghiệt

Siêu Thần Yêu Nghiệt

Tiêu Dao Tử

 471 phần
 Lượt nghe: 2,791

Đỉnh Cấp Khí Vận

Đỉnh Cấp Khí Vận

Khủng Long Mẹ

 161 phần
 Lượt nghe: 2,673

Ta Trở Thành Tiên Nhân

Ta Trở Thành Tiên Nhân

MC Hoàng Vinh

 137 phần
 Lượt nghe: 5,174

Công Tử Biệt Tú

Công Tử Biệt Tú

MC Hoàng Vinh

 52 phần
 Lượt nghe: 2,638

Bàn Long

Bàn Long

lão trần

 169 phần
 Lượt nghe: 3,167

Phật Tội

Phật Tội

MC Minh Thiện

 6 phần
 Lượt nghe: 878

Gia Cát Linh Ẩn

Gia Cát Linh Ẩn

Phương Thảo

 31 phần
 Lượt nghe: 929


Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung

lão trần

 289 phần
 Lượt nghe: 4,994

Nhất Ngôn Thông Thiên

Nhất Ngôn Thông Thiên

MC Minh Thiện

 221 phần
 Lượt nghe: 4,575

Lão Đại Xuất Thế

Lão Đại Xuất Thế

Mai Cường

 70 phần
 Lượt nghe: 2,735

Nhất Niệm Vĩnh Hằng Hậu Truyện

Nhất Niệm Vĩnh Hằng Hậu Truyện

lão trần

 292 phần
 Lượt nghe: 4,778

Tam Thốn Nhân Gian

Tam Thốn Nhân Gian

Tạ Hói

 293 phần
 Lượt nghe: 3,139

Vô Địch Sư Thúc Tổ

Vô Địch Sư Thúc Tổ

MC Minh Thiện

 80 phần
 Lượt nghe: 3,866

Tướng Dạ

Tướng Dạ

Vũ Hiệp

 239 phần
 Lượt nghe: 3,036

Vũ Động Càn Khôn

Vũ Động Càn Khôn

MC Phi Tùng

 266 phần
 Lượt nghe: 4,124

Tiên Hồng Lộ

Tiên Hồng Lộ

MC Annie

 250 phần
 Lượt nghe: 5,943

Đấu La Đại Lục

Đấu La Đại Lục

Bình Tâm

 67 phần
 Lượt nghe: 1,422

Yêu Long Cổ Đế

Yêu Long Cổ Đế

lão trần

 17 phần
 Lượt nghe: 6,329