Sắp xếp Audio
Cửu Thiên

Cửu Thiên

MC Minh Thiện

600 đánh giá

 62 phần
 Lượt nghe: 4,660

Thánh Khư

Thánh Khư

MC Tuấn Anh

1014 đánh giá

 53 phần
 Lượt nghe: 5,199

Thông Thiên Chi Lộ

Thông Thiên Chi Lộ

MC Phi Tùng

1029 đánh giá

 46 phần
 Lượt nghe: 5,769

Thất Giới Truyền Thuyết

Thất Giới Truyền Thuyết

MC Tuấn Anh

1115 đánh giá

 58 phần
 Lượt nghe: 5,988

Xích Tâm Tuần Thiên

Xích Tâm Tuần Thiên

MC Tiến Phong

1005 đánh giá

 51 phần
 Lượt nghe: 5,341

Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

MC Minh Thiện

1343 đánh giá

 243 phần
 Lượt nghe: 14,628

Tả Đạo Khuynh Thiên

Tả Đạo Khuynh Thiên

MC Trần Vân

2218 đánh giá

 277 phần
 Lượt nghe: 34,921

Thần Ma Cung Ứng Thương

Thần Ma Cung Ứng Thương

lão trần

1542 đánh giá

 14 phần
 Lượt nghe: 6,903


Tạo Hoá Tiên Đế

Tạo Hoá Tiên Đế

Mộng Nhung

1419 đánh giá

 49 phần
 Lượt nghe: 16,478

Yêu Hồ Loạn Thế

Yêu Hồ Loạn Thế

MC Phi Tùng

1354 đánh giá

 35 phần
 Lượt nghe: 4,118

Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Tạ Hói

1403 đánh giá

 21 phần
 Lượt nghe: 4,176

Quang Âm Chi Ngoại

Quang Âm Chi Ngoại

Tạ Hói

2296 đánh giá

 158 phần
 Lượt nghe: 14,789

Đại Thánh Truyện

Đại Thánh Truyện

Quang Khải

1404 đánh giá

 62 phần
 Lượt nghe: 8,318

Tử Dương

Tử Dương

MC Phi Tùng

1996 đánh giá

 107 phần
 Lượt nghe: 12,695

Phàm Giới Tiên Tôn

Phàm Giới Tiên Tôn

MC Tuấn Anh

1975 đánh giá

 114 phần
 Lượt nghe: 18,981

Nhất Kiếp Tiên Phàm

Nhất Kiếp Tiên Phàm

MC Phi Tùng

2270 đánh giá

 7 phần
 Lượt nghe: 8,927

Tiên Giả

Tiên Giả

MC Trần Vân

3191 đánh giá

 38 phần
 Lượt nghe: 25,427

Thế Giới Tiên Hiệp

Thế Giới Tiên Hiệp

Phan Thuyên

2292 đánh giá

 204 phần
 Lượt nghe: 11,307

Tiên Luyện Chi Lộ

Tiên Luyện Chi Lộ

Phan Thuyên

2230 đánh giá

 243 phần
 Lượt nghe: 10,451

Mịch Tiên Lộ

Mịch Tiên Lộ

Phan Thuyên

2206 đánh giá

 411 phần
 Lượt nghe: 20,367