Truyện ma Nguyễn Huy Audio - Truyện ma Nguyễn Huy MP3 - Đất Đồng Radio - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất hay nhất qua giọng đọc Nguyễn Huy. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.
Sắp xếp Audio
Hàng Nguyệt Quế Tắm Máu

Hàng Nguyệt Quế Tắm Máu

MC Nguyễn Huy

40 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,428

Quỷ Đội Lốt Người

Quỷ Đội Lốt Người

MC Nguyễn Huy

31 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,168

Huyết Thi Dưỡng Xà

Huyết Thi Dưỡng Xà

MC Nguyễn Huy

29 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 6,891

Mối Họa Từ Quá Khứ

Mối Họa Từ Quá Khứ

MC Nguyễn Huy

58 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 766

Trách Ai Bây Giờ

Trách Ai Bây Giờ

MC Nguyễn Huy

113 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,088

Tiệm Bánh Hoàng Hôn

Tiệm Bánh Hoàng Hôn

MC Nguyễn Huy

44 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,730

Bí Mật Bên Trong Quán Trà Sữa

Bí Mật Bên Trong Quán Trà Sữa

MC Nguyễn Huy

89 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,294

Đợi Mùa Bằng Lăng

Đợi Mùa Bằng Lăng

MC Nguyễn Huy

80 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 538


Ma Ám Nhà Bà Đồng Nát

Ma Ám Nhà Bà Đồng Nát

MC Nguyễn Huy

107 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 661

Reviewer Và Ác Quỷ

Reviewer Và Ác Quỷ

MC Nguyễn Huy

94 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,941

Dây Rong Siết Cổ

Dây Rong Siết Cổ

MC Nguyễn Huy

85 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,304

Tú Tài Ma Phá Án

Tú Tài Ma Phá Án

MC Nguyễn Huy

65 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,800

Ông Đồ Nuôi Quỷ

Ông Đồ Nuôi Quỷ

MC Nguyễn Huy

63 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,355

Cô Ba Thiên Thanh

Cô Ba Thiên Thanh

MC Nguyễn Huy

60 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,768

Bí Mật Của Nội

Bí Mật Của Nội

MC Nguyễn Huy

94 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 694

Cô Dâu Ma Báo Thù

Cô Dâu Ma Báo Thù

MC Nguyễn Huy

105 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 668

Thủ Nghiệp Độ Vong

Thủ Nghiệp Độ Vong

MC Nguyễn Huy

76 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 6,382

Dã Quỷ Nhập Thây

Dã Quỷ Nhập Thây

MC Nguyễn Huy

91 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,404

Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Ma

Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Ma

MC Nguyễn Huy

57 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,955

Đệ Tam Đấu Ông Tà Đen

Đệ Tam Đấu Ông Tà Đen

MC Nguyễn Huy

141 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 908