Truyện ma Nguyễn Huy Audio - Truyện ma Nguyễn Huy MP3 - Đất Đồng Radio - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất hay nhất qua giọng đọc Nguyễn Huy. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.
Sắp xếp Audio
10 Năm Báo Thù

10 Năm Báo Thù

MC Nguyễn Huy

 2 phần
 Lượt nghe: 6,131

Đòi Nợ Giúp Ma

Đòi Nợ Giúp Ma

MC Nguyễn Huy

 2 phần
 Lượt nghe: 5,715

Chim Muông Trở Về Nguồn Cội

Chim Muông Trở Về Nguồn Cội

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 8,480

Say Mê 1 Tiếng Ghita

Say Mê 1 Tiếng Ghita

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 7,320

Ba Lần Bỏ Con

Ba Lần Bỏ Con

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 8,733

Trò Chơi Đất Nặn

Trò Chơi Đất Nặn

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 6,781

Trả Nghĩa Kim Lang

Trả Nghĩa Kim Lang

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 7,618

Kỳ Nghỉ Hè Kinh Hoàng

Kỳ Nghỉ Hè Kinh Hoàng

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 5,362


Thằng Tý

Thằng Tý

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 5,347

Oán Linh

Oán Linh

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 8,331

Một Thời Vang Bóng

Một Thời Vang Bóng

MC Nguyễn Huy

 15 phần
 Lượt nghe: 767

Bóng Cả

Bóng Cả

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 7,912

Bên kia sự sống

Bên kia sự sống

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 6,771

Lái Xe Đêm

Lái Xe Đêm

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 9,117

Đám Tang Của Lý Huỳnh

Đám Tang Của Lý Huỳnh

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 7,025

Người Giấy Không Đầu

Người Giấy Không Đầu

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 5,845

Thần Khẩu Hại Xác Phàm

Thần Khẩu Hại Xác Phàm

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 9,472

Con Đường Của Thạch Sinh

Con Đường Của Thạch Sinh

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 6,091

Sống Chung Với Sói

Sống Chung Với Sói

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 8,385