Truyện ma Nguyễn Huy Audio - Truyện ma Nguyễn Huy MP3 - Đất Đồng Radio - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất hay nhất qua giọng đọc Nguyễn Huy. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.
Sắp xếp Audio
Số Gặp Ma

Số Gặp Ma

MC Nguyễn Huy

39 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,866

Người Thu Thập Xác Chết

Người Thu Thập Xác Chết

MC Nguyễn Huy

71 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,927

Trong Tầm Ngắm

Trong Tầm Ngắm

MC Nguyễn Huy

32 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,568

Nguy Biến Hành Thi Thành

Nguy Biến Hành Thi Thành

MC Nguyễn Huy

60 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,156

Quỷ Ngự Xóm Trên

Quỷ Ngự Xóm Trên

MC Nguyễn Huy

59 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,183

Gã Bác Sĩ Ma Quỷ

Gã Bác Sĩ Ma Quỷ

MC Nguyễn Huy

73 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,305

Oán Vong Sông Vàm Sậy

Oán Vong Sông Vàm Sậy

MC Nguyễn Huy

40 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,211

Cuộc Đòi Mạng Của Người Hầu Ma

Cuộc Đòi Mạng Của Người Hầu Ma

MC Nguyễn Huy

52 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 6,155


Làm Ác Trả Nghiệp

Làm Ác Trả Nghiệp

MC Nguyễn Huy

31 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,901

Quỷ Nhỏ Loạn Xóm Cự

Quỷ Nhỏ Loạn Xóm Cự

MC Nguyễn Huy

31 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,662

Ma Hành Giả - Giả Hành Ma

Ma Hành Giả - Giả Hành Ma

MC Nguyễn Huy

21 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,901

Mắt Luân Hồi

Mắt Luân Hồi

MC Nguyễn Huy

37 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,895

Thầy Tư Đấu Cô Tư

Thầy Tư Đấu Cô Tư

MC Nguyễn Huy

16 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 6,958

Phạm Đất Âm - Âm Một Mạng

Phạm Đất Âm - Âm Một Mạng

MC Nguyễn Huy

29 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,229

Đoạn Đường Vắng

Đoạn Đường Vắng

MC Nguyễn Huy

97 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,130

Ma Đề

Ma Đề

MC Nguyễn Huy

188 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,090

Con Của Quỷ Rừng

Con Của Quỷ Rừng

MC Nguyễn Huy

70 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 520

Lật Mặt

Lật Mặt

MC Nguyễn Huy

145 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 596

Hạnh Phúc Máu

Hạnh Phúc Máu

MC Nguyễn Huy

64 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,950

Phía Trên Quán Net

Phía Trên Quán Net

MC Nguyễn Huy

122 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,944