Truyện ma Nguyễn Huy Audio - Truyện ma Nguyễn Huy MP3 - Đất Đồng Radio - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất hay nhất qua giọng đọc Nguyễn Huy. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.
Sắp xếp Audio
Quỷ Ếch Dưới Giếng Sâu

Quỷ Ếch Dưới Giếng Sâu

MC Nguyễn Huy

7 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,851

Phá Trận Mộc Quỷ

Phá Trận Mộc Quỷ

MC Nguyễn Huy

17 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,752

Thế Thân

Thế Thân

MC Nguyễn Huy

68 đánh giá

 8 phần
 Lượt nghe: 750

Ngải Độc Báo Thù

Ngải Độc Báo Thù

MC Nguyễn Huy

78 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,143

Chuyện Tâm Linh Ở Làng Tôi

Chuyện Tâm Linh Ở Làng Tôi

MC Nguyễn Huy

54 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,927

Oan Gia Trái Chủ

Oan Gia Trái Chủ

MC Nguyễn Huy

63 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,154

Bí Mật Xóm Trâm Bầu

Bí Mật Xóm Trâm Bầu

MC Nguyễn Huy

37 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,036

Bên Bờ Bình Dị

Bên Bờ Bình Dị

MC Nguyễn Huy

37 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,884


Quỷ Ngự Hàng Cau

Quỷ Ngự Hàng Cau

MC Nguyễn Huy

22 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,727

Nghiệp Báo Trừ Vong

Nghiệp Báo Trừ Vong

MC Nguyễn Huy

41 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 8,794

Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa

Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa

MC Nguyễn Huy

18 đánh giá

 8 phần
 Lượt nghe: 996

49 Ngày Trùng Tang

49 Ngày Trùng Tang

MC Nguyễn Huy

19 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 918

Giao Ước Của Quỷ

Giao Ước Của Quỷ

MC Nguyễn Huy

11 đánh giá

 8 phần
 Lượt nghe: 744

Quỷ Nhỏ Trong Nhà

Quỷ Nhỏ Trong Nhà

MC Nguyễn Huy

17 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 784

Mùa Hè Kỳ Quái

Mùa Hè Kỳ Quái

MC Nguyễn Huy

10 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 579

Đầm Sen Quỷ Dị

Đầm Sen Quỷ Dị

MC Nguyễn Huy

12 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 639

Thương Nhớ Người Dưng

Thương Nhớ Người Dưng

MC Nguyễn Huy

7 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 717

Nước Mắt Sầu Riêng

Nước Mắt Sầu Riêng

MC Nguyễn Huy

12 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 698

25 Độ Âm

25 Độ Âm

MC Nguyễn Huy

9 đánh giá

 6 phần
 Lượt nghe: 955

Huyết Lệ Song Sinh

Huyết Lệ Song Sinh

MC Nguyễn Huy

7 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 730