Truyện ma Nguyễn Huy Audio - Truyện ma Nguyễn Huy MP3 - Đất Đồng Radio - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất hay nhất qua giọng đọc Nguyễn Huy. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.
Sắp xếp Audio
Báo Ứng Tuần Hoàn

Báo Ứng Tuần Hoàn

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 2,272

Tróc Quỷ Trường Học

Tróc Quỷ Trường Học

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,343

Nghiệp Làm Thầy

Nghiệp Làm Thầy

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,874

Trùng Ma

Trùng Ma

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,721

Bóng Ma Không Đầu

Bóng Ma Không Đầu

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,076

Tiệm Net Bất Ổn

Tiệm Net Bất Ổn

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,077

Ngải Huyết Trà

Ngải Huyết Trà

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 810


Bồn Tắm Ma Ám

Bồn Tắm Ma Ám

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 793

Ma Già Trị Quỷ Vô Duyên

Ma Già Trị Quỷ Vô Duyên

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 922

Ghe Khách Thương Hồ

Ghe Khách Thương Hồ

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 768

Cây Hương Có Quỷ

Cây Hương Có Quỷ

MC Nguyễn Huy

 2 phần
 Lượt nghe: 798

Người Bạn Mới

Người Bạn Mới

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 600

Gốc Đa Quỷ Ngự

Gốc Đa Quỷ Ngự

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 582

Nữ Quỷ Một Chân

Nữ Quỷ Một Chân

MC Nguyễn Huy

 2 phần
 Lượt nghe: 556

Đứa Con Riêng

Đứa Con Riêng

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 709

Ma Làng Quỷ Xóm

Ma Làng Quỷ Xóm

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 834

Người Đàn Bà Bất Tử

Người Đàn Bà Bất Tử

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 618

Giọt Máu Ân Tình

Giọt Máu Ân Tình

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 592

Cửu Vỹ Linh Miêu

Cửu Vỹ Linh Miêu

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 6,457