Bên Bờ Bình Dị

Bên Bờ Bình Dị

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 7,281

Quỷ Ngự Hàng Cau

Quỷ Ngự Hàng Cau

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 9,378

Nghiệp Báo Trừ Vong

Nghiệp Báo Trừ Vong

MC Nguyễn Huy

 3 phần
 Lượt nghe: 7,404

Đền Tội

Đền Tội

MC Lam Phương

 5 phần
 Lượt nghe: 9,463

Thay Chị Làm Cô Dâu

Thay Chị Làm Cô Dâu

MC Tâm An

 6 phần
 Lượt nghe: 6,815

Cho Anh Một Cơ Hội

Cho Anh Một Cơ Hội

MC Thanh Mai

 11 phần
 Lượt nghe: 7,828

90 Ngày Sống Thử

90 Ngày Sống Thử

MC Thanh Mai

 5 phần
 Lượt nghe: 6,527

Chú Nuôi Em Mãi Nhé

Chú Nuôi Em Mãi Nhé

MC Thanh Mai

 8 phần
 Lượt nghe: 8,982

Cô Ấy Là Vợ Anh

Cô Ấy Là Vợ Anh

MC Thanh Mai

 5 phần
 Lượt nghe: 9,825

Chuyện Ba Tôi

Chuyện Ba Tôi

MC Thanh Mai

 4 phần
 Lượt nghe: 618

Mao Sơn Quỷ Môn Thuật

Mao Sơn Quỷ Môn Thuật

MC Đình Soạn

 275 phần
 Lượt nghe: 22,867

Điện Cô 8

Điện Cô 8

MC Đình Duy

 14 phần
 Lượt nghe: 8,423

Công Tử Biệt Tú

Công Tử Biệt Tú

MC Hoàng Vinh

 52 phần
 Lượt nghe: 2,684

Thái Thượng Thần Tôn

Thái Thượng Thần Tôn

MC Tiến Phong

 208 phần
 Lượt nghe: 38,421

Vương Đạo Chí Tôn

Vương Đạo Chí Tôn

MC Tiến Phong

 201 phần
 Lượt nghe: 40,624


Thay Chị Làm Cô Dâu

Thay Chị Làm Cô Dâu

MC Tâm An

 6 phần
 Lượt nghe: 8,455

Cho Anh Một Cơ Hội

Cho Anh Một Cơ Hội

MC Thanh Mai

 11 phần
 Lượt nghe: 7,855

90 Ngày Sống Thử

90 Ngày Sống Thử

MC Thanh Mai

 5 phần
 Lượt nghe: 8,246

Chú Nuôi Em Mãi Nhé

Chú Nuôi Em Mãi Nhé

MC Thanh Mai

 8 phần
 Lượt nghe: 5,175

Cô Ấy Là Vợ Anh

Cô Ấy Là Vợ Anh

MC Thanh Mai

 5 phần
 Lượt nghe: 6,621

Hương Tình Nồng Đượm

Hương Tình Nồng Đượm

MC Hồng Nhung

 10:25:33     1 phần
 Lượt nghe: 752

Cuộc Tình Gian Dối

Cuộc Tình Gian Dối

MC Tâm An

 11:21:10     1 phần
 Lượt nghe: 761

Chuyện Ba Tôi

Chuyện Ba Tôi

MC Thanh Mai

 4 phần
 Lượt nghe: 618

Cạm Bẫy Ái Tình

Cạm Bẫy Ái Tình

MC Tâm An

 7 phần
 Lượt nghe: 761

Tuyển Người Đẻ Thuê

Tuyển Người Đẻ Thuê

MC Nguyễn Hoa

 02:21:52     1 phần
 Lượt nghe: 725

Anh Bảo Vệ Và Cô Chủ Nhà

Anh Bảo Vệ Và Cô Chủ Nhà

MC Nguyễn Hoa

 07:29:58     1 phần
 Lượt nghe: 703


Bên Bờ Bình Dị

Bên Bờ Bình Dị

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 8,594

Quỷ Ngự Hàng Cau

Quỷ Ngự Hàng Cau

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 6,695

Nghiệp Báo Trừ Vong

Nghiệp Báo Trừ Vong

MC Nguyễn Huy

 3 phần
 Lượt nghe: 5,442

Hồi Kiếp

Hồi Kiếp

MC Đình Soạn

 4 phần
 Lượt nghe: 847

Huyệt Mộ Quỷ Dữ

Huyệt Mộ Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

 4 phần
 Lượt nghe: 1,255

Sạp Thịt Lợn Giữa Chợ

Sạp Thịt Lợn Giữa Chợ

Quàng A Tũn

 2 phần
 Lượt nghe: 775

Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa

Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa

MC Nguyễn Huy

 8 phần
 Lượt nghe: 695

Tiếng Khóc Trong Mưa

Tiếng Khóc Trong Mưa

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 675

Xác Chết Dưới Nền Nhà

Xác Chết Dưới Nền Nhà

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 837

49 Ngày Trùng Tang

49 Ngày Trùng Tang

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 782

Báo Mộng Chết Oan

Báo Mộng Chết Oan

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,054

Đừng Nhặt Tiền Rơi

Đừng Nhặt Tiền Rơi

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 807


Linh Phong Địch Ảnh

Linh Phong Địch Ảnh

Quang Khải

 22 phần
 Lượt nghe: 2,875

Bạch Mã Khiếu Tây Phong

Bạch Mã Khiếu Tây Phong

VOV

 6 phần
 Lượt nghe: 1,665

Võ Lâm Ngũ Bá

Võ Lâm Ngũ Bá

MC Hoàng Vinh

 39 phần
 Lượt nghe: 6,501

Bạch Hổ Tinh Quân

Bạch Hổ Tinh Quân

MC Phi Tùng

 8 phần
 Lượt nghe: 2,233

Bắc Tống Nhàn Vương

Bắc Tống Nhàn Vương

MC Đình Duy

 59 phần
 Lượt nghe: 5,416

Long Xà Diễn Nghĩa

Long Xà Diễn Nghĩa

MC Phương Anh

 136 phần
 Lượt nghe: 2,257

Thương Hải

Thương Hải

MC Đình Duy

 103 phần
 Lượt nghe: 3,664

Phi Đao Tuý Nguyệt

Phi Đao Tuý Nguyệt

Quang Khải

 9 phần
 Lượt nghe: 4,327

Trường Sinh Kiếm

Trường Sinh Kiếm

Quang Khải

 2 phần
 Lượt nghe: 1,906

Anh Hùng Vô Lệ

Anh Hùng Vô Lệ

Quang Khải

 11 phần
 Lượt nghe: 3,401

Trang Tử Tam Kiếm

Trang Tử Tam Kiếm

Quang Khải

 14 phần
 Lượt nghe: 3,670

Cực Phẩm Gia Đinh

Cực Phẩm Gia Đinh

MC Đình Duy

 202 phần
 Lượt nghe: 17,482