Mối Tình Đứt Đoạn

Mối Tình Đứt Đoạn

MC Kim Thanh

0 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 9,451

Hợp Đồng Mang Thai Giả

Hợp Đồng Mang Thai Giả

MC Thanh Mai

0 đánh giá

 9 phần
 Lượt nghe: 5,188

Dùng Bùa Trả Giá

Dùng Bùa Trả Giá

MC Đình Soạn

37 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,572

Trường Học Có Ma

Trường Học Có Ma

MC Đình Soạn

39 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 6,378

Nghiệp Báo Nhà Ông Mão

Nghiệp Báo Nhà Ông Mão

MC Đình Soạn

23 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 6,065

Thầy Chín Diệt Xà Tinh

Thầy Chín Diệt Xà Tinh

MC Đình Soạn

28 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,478

Trừ Quỷ Nhà Họ Vương

Trừ Quỷ Nhà Họ Vương

MC Đình Soạn

19 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,511

Hồn Thiêng Tây Côn Lĩnh

Hồn Thiêng Tây Côn Lĩnh

MC Đình Soạn

23 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 9,573

Quang Âm Chi Ngoại

Quang Âm Chi Ngoại

MC Minh Thiện

2872 đánh giá

 150 phần
 Lượt nghe: 20,803

Quang Âm Chi Ngoại

Quang Âm Chi Ngoại

Tạ Hói

2080 đánh giá

 155 phần
 Lượt nghe: 13,315

Tiên Giả

Tiên Giả

MC Trần Vân

3029 đánh giá

 36 phần
 Lượt nghe: 23,603

Đạo Quân

Đạo Quân

MC Tiến Phong

2391 đánh giá

 446 phần
 Lượt nghe: 70,278

Tam Thốn Nhân Gian

Tam Thốn Nhân Gian

lão trần

3102 đánh giá

 374 phần
 Lượt nghe: 37,079

Võ Luyện Điên Phong

Võ Luyện Điên Phong

MC Trần Vân

2697 đánh giá

 1081 phần
 Lượt nghe: 251,945

CT Trinh Thám Hay

CT Trinh Thám Hay

MC Hoàng Minh

1163 đánh giá

 319 phần
 Lượt nghe: 77,675

Xích Tâm Tuần Thiên

Xích Tâm Tuần Thiên

MC Tiến Phong

874 đánh giá

 43 phần
 Lượt nghe: 4,416


Mối Tình Đứt Đoạn

Mối Tình Đứt Đoạn

MC Kim Thanh

0 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 8,506

Hợp Đồng Mang Thai Giả

Hợp Đồng Mang Thai Giả

MC Thanh Mai

0 đánh giá

 9 phần
 Lượt nghe: 5,724

Lỡ Hẹn Với Xuân Thì

Lỡ Hẹn Với Xuân Thì

MC Thanh Mai

62 đánh giá

 9 phần
 Lượt nghe: 960

Sóng Tình

Sóng Tình

MC Thanh Mai

140 đánh giá

 12 phần
 Lượt nghe: 987

Mối Tình Dang Dở Của Chúng Ta

Mối Tình Dang Dở Của Chúng Ta

MC Kim Thanh

58 đánh giá

 11 phần
 Lượt nghe: 599

Ép Làm Vợ Lẽ

Ép Làm Vợ Lẽ

Tú Quỳnh

224 đánh giá

 11 phần
 Lượt nghe: 2,281

Chị... Hãy Tin Tôi

Chị... Hãy Tin Tôi

MC Thanh Mai

277 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,394

Sự Sắp Đặt Của Trái Tim

Sự Sắp Đặt Của Trái Tim

MC Thanh Mai

185 đánh giá

 9 phần
 Lượt nghe: 1,537

Mợ Mận

Mợ Mận

MC Thanh Mai

259 đánh giá

 13 phần
 Lượt nghe: 1,953

Biết Trước Sẽ Tan Vỡ

Biết Trước Sẽ Tan Vỡ

MC Kim Thanh

254 đánh giá

 12 phần
 Lượt nghe: 2,772

Hai Nửa Yêu Thương

Hai Nửa Yêu Thương

MC Kim Thanh

373 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 1,596

Mẹ Chồng Và Con Dâu

Mẹ Chồng Và Con Dâu

MC Thanh Mai

271 đánh giá

 10 phần
 Lượt nghe: 1,699


Dùng Bùa Trả Giá

Dùng Bùa Trả Giá

MC Đình Soạn

37 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,373

Trường Học Có Ma

Trường Học Có Ma

MC Đình Soạn

39 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 5,959

Nghiệp Báo Nhà Ông Mão

Nghiệp Báo Nhà Ông Mão

MC Đình Soạn

23 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,060

Thầy Chín Diệt Xà Tinh

Thầy Chín Diệt Xà Tinh

MC Đình Soạn

28 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,726

Trừ Quỷ Nhà Họ Vương

Trừ Quỷ Nhà Họ Vương

MC Đình Soạn

19 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,031

Hồn Thiêng Tây Côn Lĩnh

Hồn Thiêng Tây Côn Lĩnh

MC Đình Soạn

23 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 8,017

Bốn Linh Hồn Theo Ám

Bốn Linh Hồn Theo Ám

Quàng A Tũn

70 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,079

Ổ Quỷ Thạch Thất Hà Tây

Ổ Quỷ Thạch Thất Hà Tây

Quàng A Tũn

119 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 6,850

Chuyến Phiêu Lưu Tháng 7

Chuyến Phiêu Lưu Tháng 7

Quàng A Tũn

57 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 6,639

Hộp Quà Thịt Người

Hộp Quà Thịt Người

MC Đình Soạn

71 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 569

Đêm Đông Nhuộm Máu

Đêm Đông Nhuộm Máu

MC Đình Soạn

77 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 8,930

Giết Người Yêu Đang Mang Thai

Giết Người Yêu Đang Mang Thai

MC Đình Soạn

69 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 508


Tử Động

Tử Động

Quang Khải

154 đánh giá

 13 phần
 Lượt nghe: 2,276

Bạch Các Môn

Bạch Các Môn

Quang Khải

279 đánh giá

 13 phần
 Lượt nghe: 2,008

Tàng Long Đỉnh

Tàng Long Đỉnh

Quang Khải

1010 đánh giá

 43 phần
 Lượt nghe: 13,553

Vũ Mục Thiên Nhân

Vũ Mục Thiên Nhân

MC Hoàng Tú

1502 đánh giá

 19 phần
 Lượt nghe: 8,774

Quỷ Luyến Hiệp Tình

Quỷ Luyến Hiệp Tình

Hoàng Hương

1001 đánh giá

 15 phần
 Lượt nghe: 6,377

Tam Hạ Nam Đường

Tam Hạ Nam Đường

Trái Táo

1437 đánh giá

 13:11:35     6 phần
 Lượt nghe: 2,944

Tiết Nhơn Quí Chinh Đông

Tiết Nhơn Quí Chinh Đông

VDC Audio

849 đánh giá

 7:09:20     21 phần
 Lượt nghe: 3,856

Lã Mai Nương

Lã Mai Nương

Trái Táo

1212 đánh giá

 41:47:57     35 phần
 Lượt nghe: 4,326

Tùy Đường Diễn Nghĩa

Tùy Đường Diễn Nghĩa

Trái Táo

882 đánh giá

 54:16:30     10 phần
 Lượt nghe: 5,184

Phong Thần Diễn Nghĩa

Phong Thần Diễn Nghĩa

991 đánh giá

 34:15:02     6 phần
 Lượt nghe: 4,653

Phong Kiếm Xuân Thu

Phong Kiếm Xuân Thu

Trái Táo

824 đánh giá

 22:12:58     6 phần
 Lượt nghe: 3,901

Ngọa Hổ Tàng Long 1

Ngọa Hổ Tàng Long 1

Nguyễn Nam Dương

937 đánh giá

 8:21:20     12 phần
 Lượt nghe: 3,610