Lưu Manh Kiếm Khách

Lưu Manh Kiếm Khách

lão trần

 46 phần
 Lượt nghe: 6,618

Long Hổ Phong Vân

Long Hổ Phong Vân

VOV

 19:29:35     28 phần
 Lượt nghe: 1,440

Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ

VOV

 19:27:53     99 phần
 Lượt nghe: 2,901

Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Ỷ Thiên Đồ Long Ký

VOV

 06:41:41     86 phần
 Lượt nghe: 3,088

Anh Hùng Xạ Điêu

Anh Hùng Xạ Điêu

VOV

 04:19:43     83 phần
 Lượt nghe: 7,818

Lộc Đỉnh Ký

Lộc Đỉnh Ký

VOV

 09:29:56     92 phần
 Lượt nghe: 2,087

Hiệp Khách Hành

Hiệp Khách Hành

VOV

 06:25:05     33 phần
 Lượt nghe: 640

Hoàng Đình

Hoàng Đình

MC Phi Tùng

 80 phần
 Lượt nghe: 5,112

Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ

MC Lê Tuyên

 327 phần
 Lượt nghe: 8,711

Côn Luân

Côn Luân

MC Phi Tùng

 56 phần
 Lượt nghe: 7,972

Cậu Chủ Tha Cho Em Đi

Cậu Chủ Tha Cho Em Đi

MC Thu Hà

 1 phần
 Lượt nghe: 9,116

Nghề Coi Tù

Nghề Coi Tù

MC Đình Duy

 2 phần
 Lượt nghe: 8,554

Tướng Cướp Sáu Mạnh

Tướng Cướp Sáu Mạnh

MC Đình Duy

 2 phần
 Lượt nghe: 8,292

Khoả Thân

Khoả Thân

MC Hồng Nhung

 11 phần
 Lượt nghe: 7,942

Duyên Phận

Duyên Phận

MC Hồng Nhung

 8 phần
 Lượt nghe: 9,615

Dị Thế Tà Quân

Dị Thế Tà Quân

lão trần

 245 phần
 Lượt nghe: 5,595


Định Mệnh Là Đau Thương

Định Mệnh Là Đau Thương

MC Anh Sa

 2 phần
 Lượt nghe: 7,202

Mợ Chờ Cậu Quá Lâu Rồi

Mợ Chờ Cậu Quá Lâu Rồi

MC Kim Thanh

 1 phần
 Lượt nghe: 7,480

Ta Và Hoàng Thượng Cùng Phe

Ta Và Hoàng Thượng Cùng Phe

Jo Lê

 4 phần
 Lượt nghe: 7,394

Cô Vợ Đáng Thương

Cô Vợ Đáng Thương

Jo Lê

 6 phần
 Lượt nghe: 8,384

Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp

Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp

 73 phần
 Lượt nghe: 7,388

Cơn Mê Tình

Cơn Mê Tình

MC Tâm An

 1 phần
 Lượt nghe: 5,365

Đẳng Cấp Ở Rể

Đẳng Cấp Ở Rể

MC Liễu Truyện

 216 phần
 Lượt nghe: 808

Yêu Thương Nơi Anh

Yêu Thương Nơi Anh

MC Anh Sa

 9 phần
 Lượt nghe: 868

Kiếp Chồng Chung

Kiếp Chồng Chung

MC Kim Thanh

 7 phần
 Lượt nghe: 758

Xướng môn nữ hầu

Xướng môn nữ hầu

phương phương

 37 phần
 Lượt nghe: 939

Tình Si - MC Tâm An

Tình Si - MC Tâm An

MC Tâm An

 10 phần
 Lượt nghe: 1,279


10 Năm Báo Thù

10 Năm Báo Thù

MC Nguyễn Huy

 2 phần
 Lượt nghe: 6,773

Thợ Săn Ma

Thợ Săn Ma

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,732

Đào Mộ Đốt Cốt

Đào Mộ Đốt Cốt

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,298

Thi Vương Hồi Sinh

Thi Vương Hồi Sinh

Quàng A Tũn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,057

Đòi Nợ Giúp Ma

Đòi Nợ Giúp Ma

MC Nguyễn Huy

 2 phần
 Lượt nghe: 8,478

Quỷ Rút Lưỡi

Quỷ Rút Lưỡi

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,308

Bóng Ma Cô Nhi Viện

Bóng Ma Cô Nhi Viện

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,072

Huyết Ngải Cầu Vinh

Huyết Ngải Cầu Vinh

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,494

Lục Súc Báo Oán

Lục Súc Báo Oán

MC Tiến Quân

 1 phần
 Lượt nghe: 7,737

Đường Âm Dương

Đường Âm Dương

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,851


Lưu Manh Kiếm Khách

Lưu Manh Kiếm Khách

lão trần

 46 phần
 Lượt nghe: 8,045

Côn Luân

Côn Luân

MC Phi Tùng

 56 phần
 Lượt nghe: 9,037

Giang Hồ Mộng Ký

Giang Hồ Mộng Ký

MC Tuấn Trương

 18 phần
 Lượt nghe: 8,592

Độc Chiến Thiên Nhai

Độc Chiến Thiên Nhai

MC Phi Tùng

 24 phần
 Lượt nghe: 6,509

Bát Bộ Thần Công

Bát Bộ Thần Công

MC Tuấn Trương

 23 phần
 Lượt nghe: 9,618

Hàn Mai Kim Kiếm

Hàn Mai Kim Kiếm

MC Phương Anh

 8 phần
 Lượt nghe: 519

Phi Âm Kiếm

Phi Âm Kiếm

MC Viết Linh

 10 phần
 Lượt nghe: 5,315

Phật Công Ma Ảnh

Phật Công Ma Ảnh

MC Viết Linh

 22 phần
 Lượt nghe: 1,370

Hàng Long Thủ

Hàng Long Thủ

MC Viết Linh

 11 phần
 Lượt nghe: 786

Cửu Chuyển Âm Ma Công

Cửu Chuyển Âm Ma Công

MC Viết Linh

 07:36:53     20 phần
 Lượt nghe: 1,604

Xuyên Không Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao

Xuyên Không Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao

MC Hoàng Vinh

 01:53:03     25 phần
 Lượt nghe: 2,214