Kiếm Lai

Kiếm Lai

MC Tiến Phong

 01:41:58     132 phần
 Lượt nghe: 3,827

Tranh Bá Thiên Hạ

Tranh Bá Thiên Hạ

MC Tuấn Anh

 01:01:44     69 phần
 Lượt nghe: 2,664

Thâu Thiên Chi Đạo

Thâu Thiên Chi Đạo

MC Tiến Phong

 01:07:06     438 phần
 Lượt nghe: 23,431

Siêu Phẩm Vu Sư

Siêu Phẩm Vu Sư

MC Trần Vân

 01:32:03     54 phần
 Lượt nghe: 3,840

Trọng Luyện Cửu Thiên

Trọng Luyện Cửu Thiên

MC Hoàng Vinh

 00:47:10     172 phần
 Lượt nghe: 9,057

Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

MC Trần Vân

 00:56:57     473 phần
 Lượt nghe: 12,437

Võ Luyện Điên Phong

Võ Luyện Điên Phong

MC Trần Vân

 473 phần
 Lượt nghe: 11,868

Hoành Tảo Hoang Vũ

Hoành Tảo Hoang Vũ

MC Tuấn Anh

 03:08:43     156 phần
 Lượt nghe: 5,484

Nàng Dâu 49 Ngày

Nàng Dâu 49 Ngày

MC Tâm An

 01:11:05     5 phần
 Lượt nghe: 7,101

Đêm Đầu Định Mệnh

Đêm Đầu Định Mệnh

MC Thanh Mai

 06:28:36     35 phần
 Lượt nghe: 3,699

Mao Sơn Cương Thi Vương

Mao Sơn Cương Thi Vương

MC Hư Trúc

 00:50:00     13 phần
 Lượt nghe: 7,004

Ác Bá Tiểu Tử

Ác Bá Tiểu Tử

MC Tuấn Anh

 02:00:03     48 phần
 Lượt nghe: 1,834

Vết Thương Của Gió

Vết Thương Của Gió

MC Bảo Linh

 01:19:24     6 phần
 Lượt nghe: 8,752

Ngược Về Thời Minh

Ngược Về Thời Minh

MC Đình Duy

 03:14:45     64 phần
 Lượt nghe: 2,963

Hắc Bạch Âm Dương

Hắc Bạch Âm Dương

MC Việt Cường

 01:01:41     3 phần
 Lượt nghe: 9,639

Đoạt Hồn Thủ

Đoạt Hồn Thủ

MC Viết Linh

 01:42:06     8 phần
 Lượt nghe: 8,740


Chuyện Vợ Chồng Trẻ

Chuyện Vợ Chồng Trẻ

MC Kim Thanh

 02:48:11     2 phần
 Lượt nghe: 8,868

Đánh Cược Vận Mệnh

Đánh Cược Vận Mệnh

MC Anh Sa

 00:57:47     3 phần
 Lượt nghe: 6,308

Nàng Dâu 49 Ngày

Nàng Dâu 49 Ngày

MC Tâm An

 01:11:05     5 phần
 Lượt nghe: 8,868

Vết Thương Của Gió

Vết Thương Của Gió

MC Bảo Linh

 01:19:24     6 phần
 Lượt nghe: 7,434

Hạnh Phúc Không Trọn Vẹn

Hạnh Phúc Không Trọn Vẹn

MC Kim Thanh

 01:06:11     6 phần
 Lượt nghe: 8,009

Nhuốm Màu Thương Đau

Nhuốm Màu Thương Đau

MC Tâm An

 01:19:00     8 phần
 Lượt nghe: 5,891

Dù Sai Vẫn Yêu Em

Dù Sai Vẫn Yêu Em

MC Kim Thanh

 01:10:11     7 phần
 Lượt nghe: 594

Khi Bình Yên Trở Về

Khi Bình Yên Trở Về

MC Anh Sa

 00:57:07     8 phần
 Lượt nghe: 5,830

Ở Đợ Hóa Vợ Cậu Ba

Ở Đợ Hóa Vợ Cậu Ba

MC Tâm An

 01:22:57     2 phần
 Lượt nghe: 554

Đò Lỡ

Đò Lỡ

MC Quỳnh Hương

 02:06:17     6 phần
 Lượt nghe: 548

Lấy Chung Chồng

Lấy Chung Chồng

MC Kim Thanh

 01:01:15     7 phần
 Lượt nghe: 898

Bố Chồng Hư Lắm

Bố Chồng Hư Lắm

MC Thanh Mai

 04:08:48     4 phần
 Lượt nghe: 882


Mợ Hiền

Mợ Hiền

MC Anh Sa

 00:56:51     1 phần
 Lượt nghe: 8,076

Quỷ Nhập Trang Ở Tân Bình

Quỷ Nhập Trang Ở Tân Bình

MC Đình Soạn

 01:13:40     1 phần
 Lượt nghe: 6,184

Rừng Kỳ Nam

Rừng Kỳ Nam

Quàng A Tũn

 01:41:35     1 phần
 Lượt nghe: 8,782

Thầy Vạn Diệt Nhện Tinh

Thầy Vạn Diệt Nhện Tinh

MC Đình Soạn

 01:20:53     1 phần
 Lượt nghe: 5,090

Miếng Đất Nhà Cụ Long

Miếng Đất Nhà Cụ Long

Quàng A Tũn

 01:17:46     1 phần
 Lượt nghe: 6,093

Hắc Bạch Âm Dương

Hắc Bạch Âm Dương

MC Việt Cường

 01:01:41     3 phần
 Lượt nghe: 7,345

Bức Tranh Da Người

Bức Tranh Da Người

Quàng A Tũn

 01:04:43     2 phần
 Lượt nghe: 7,410

Cửu Long Quái Sự Ký Thiên 7: Tiên Cá Thổ Châu

Cửu Long Quái Sự Ký Thiên 7: Tiên Cá Thổ Châu

MC Nguyễn Huy

 14:16:58     14 phần
 Lượt nghe: 6,768

Đừng Gọi Tên Người Dưới Mộ

Đừng Gọi Tên Người Dưới Mộ

MC Đình Soạn

 01:08:40     1 phần
 Lượt nghe: 565

Báo Oán Kẻ Cướp Chồng

Báo Oán Kẻ Cướp Chồng

MC Đình Soạn

 01:07:15     1 phần
 Lượt nghe: 6,068

Cậu Tẩy Trấn Yểm Đất Nghịch Hưng Yên

Cậu Tẩy Trấn Yểm Đất Nghịch Hưng Yên

Quàng A Tũn

 01:26:30     5 phần
 Lượt nghe: 979

Trùng Tang Ở Hải Dương

Trùng Tang Ở Hải Dương

MC Nguyễn Nguyễn

 01:08:04     1 phần
 Lượt nghe: 9,192


Đoạt Hồn Thủ

Đoạt Hồn Thủ

MC Viết Linh

 01:42:06     8 phần
 Lượt nghe: 9,251

Hắc Kiếm Môn

Hắc Kiếm Môn

MC Viết Linh

 01:47:45     24 phần
 Lượt nghe: 1,191

Huyền Công Tà Phật

Huyền Công Tà Phật

MC Viết Linh

 06:23:18     17 phần
 Lượt nghe: 963

Vô Sỉ Đạo Tặc

Vô Sỉ Đạo Tặc

MC Đình Duy

 50 phần
 Lượt nghe: 1,430

Thiếu Lâm Trường Hận

Thiếu Lâm Trường Hận

MC Viết Linh

 00:55:25     9 phần
 Lượt nghe: 725

Kiếm Ảnh Hiệp Hồn - Truyện Kiếm Hiệp

Kiếm Ảnh Hiệp Hồn - Truyện Kiếm Hiệp

MC Viết Linh

 01:55:36     21 phần
 Lượt nghe: 1,813

Huyết Anh Vũ

Huyết Anh Vũ

MC Đình Duy

 16 phần
 Lượt nghe: 997

Như Lai Thần Chưởng

Như Lai Thần Chưởng

MC Đình Duy

 18 phần
 Lượt nghe: 2,166

Lôi Minh Thần Chưởng - Truyện Kiếm Hiệp

Lôi Minh Thần Chưởng - Truyện Kiếm Hiệp

MC Viết Linh

 00:54:29     15 phần
 Lượt nghe: 2,123

Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)

Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)

MC Viết Linh

 02:39:41     69 phần
 Lượt nghe: 4,417

Huyết Kiếm Lưu Ngân - Truyện Kiếm Hiệp

Huyết Kiếm Lưu Ngân - Truyện Kiếm Hiệp

MC Viết Linh

 05:05:57     32 phần
 Lượt nghe: 4,051

Võ Đang Nhất Kiếm

Võ Đang Nhất Kiếm

MC Viết Linh

 02:19:17     29 phần
 Lượt nghe: 3,070