Vua Không Ngai Vàng

Vua Không Ngai Vàng

MC Đình Duy

 20 phần
 Lượt nghe: 6,563

Gió Lay Lá Cỏ

Gió Lay Lá Cỏ

MC Đình Duy

 10 phần
 Lượt nghe: 6,156

Người Chồng Gán Nợ

Người Chồng Gán Nợ

MC Tâm An

 5 phần
 Lượt nghe: 5,643

Duyên Mỏng Như Tơ

Duyên Mỏng Như Tơ

MC Tâm An

 7 phần
 Lượt nghe: 515

Đàn Bà Gian Truân

Đàn Bà Gian Truân

MC Tâm An

 9 phần
 Lượt nghe: 9,557

Lấy Chồng Cạnh Nhà

Lấy Chồng Cạnh Nhà

MC Tâm An

 6 phần
 Lượt nghe: 800

Nàng Dâu Quê

Nàng Dâu Quê

MC Anh Sa

 4 phần
 Lượt nghe: 1,058

Thuê Anh Đêm Say

Thuê Anh Đêm Say

MC Nguyễn Hoa

 6 phần
 Lượt nghe: 1,143

Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất

Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất

MC Trần Vân

 20 phần
 Lượt nghe: 753

Mao Sơn Cửu Thúc Truyền Kỳ

Mao Sơn Cửu Thúc Truyền Kỳ

Quàng A Tũn

 19 phần
 Lượt nghe: 773

Ngũ Tuyệt Ma Vương

Ngũ Tuyệt Ma Vương

MC Viết Linh

 42 phần
 Lượt nghe: 885

Thái Thượng Thần Tôn

Thái Thượng Thần Tôn

MC Tiến Phong

 67 phần
 Lượt nghe: 6,355

Tiên Phủ Tu Tiên

Tiên Phủ Tu Tiên

Quàng A Tũn

 56 phần
 Lượt nghe: 5,567

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Phượng Nghịch Thiên Hạ

MC Annie

 146 phần
 Lượt nghe: 2,722

Tuyệt Thế Vũ Thần

Tuyệt Thế Vũ Thần

lão trần

 01:13:03     106 phần
 Lượt nghe: 21,520

Ta Là Võ Học Gia

Ta Là Võ Học Gia

 549 phần
 Lượt nghe: 8,778


Duyên Mỏng Như Tơ

Duyên Mỏng Như Tơ

MC Tâm An

 7 phần
 Lượt nghe: 515

Lấy Chồng Cạnh Nhà

Lấy Chồng Cạnh Nhà

MC Tâm An

 6 phần
 Lượt nghe: 800

Nàng Dâu Quê

Nàng Dâu Quê

MC Anh Sa

 4 phần
 Lượt nghe: 1,058

Thuê Anh Đêm Say

Thuê Anh Đêm Say

MC Nguyễn Hoa

 6 phần
 Lượt nghe: 1,143

Câu Chuyện Đi Khách

Câu Chuyện Đi Khách

MC Nguyễn Hoa

 7 phần
 Lượt nghe: 2,404

Bích Vân Thiên

Bích Vân Thiên

Yên Như

 9 phần
 Lượt nghe: 1,089

Trao Thân Tuổi Trăng Tròn

Trao Thân Tuổi Trăng Tròn

MC Nguyễn Hoa

 1 phần
 Lượt nghe: 2,399

Đêm Vũ Trường

Đêm Vũ Trường

MC Nguyễn Hoa

 1 phần
 Lượt nghe: 1,739

Cạm Bẫy Đêm

Cạm Bẫy Đêm

MC Tâm An

 11 phần
 Lượt nghe: 2,336

Đêm Tình

Đêm Tình

MC Tâm An

 5 phần
 Lượt nghe: 1,894

Kẻ Gieo Tương Tư

Kẻ Gieo Tương Tư

MC Tâm An

 10 phần
 Lượt nghe: 1,905

Cô Dâu Đến Muộn

Cô Dâu Đến Muộn

MC Tâm An

 5 phần
 Lượt nghe: 1,815


Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất

Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất

MC Trần Vân

 20 phần
 Lượt nghe: 753

Mao Sơn Cửu Thúc Truyền Kỳ

Mao Sơn Cửu Thúc Truyền Kỳ

Quàng A Tũn

 19 phần
 Lượt nghe: 773

Mao Sơn Cản Thi Thuật

Mao Sơn Cản Thi Thuật

Quàng A Tũn

 7 phần
 Lượt nghe: 1,664

Báo Ứng Tuần Hoàn

Báo Ứng Tuần Hoàn

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 2,272

Tróc Quỷ Trường Học

Tróc Quỷ Trường Học

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,343

Nghiệp Làm Thầy

Nghiệp Làm Thầy

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,874

Trùng Ma

Trùng Ma

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,721

Bóng Ma Không Đầu

Bóng Ma Không Đầu

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,076

Tiệm Net Bất Ổn

Tiệm Net Bất Ổn

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,077

Ngải Huyết Trà

Ngải Huyết Trà

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 810

Bồn Tắm Ma Ám

Bồn Tắm Ma Ám

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 793


Ngũ Tuyệt Ma Vương

Ngũ Tuyệt Ma Vương

MC Viết Linh

 42 phần
 Lượt nghe: 885

Đại Đường Nữ Pháp Y

Đại Đường Nữ Pháp Y

Vy Miu

 100 phần
 Lượt nghe: 1,646

Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tịnh Khẩu

 8 phần
 Lượt nghe: 975

Quỷ Hành Thiên Hạ

Quỷ Hành Thiên Hạ

Linh Trần

 226 phần
 Lượt nghe: 1,700

Tứ Đại Danh Bổ

Tứ Đại Danh Bổ

MC Annie

 25 phần
 Lượt nghe: 3,192

Nguyệt Dị Tinh Tà

Nguyệt Dị Tinh Tà

MC Viết Linh

 15 phần
 Lượt nghe: 3,510

Bích Ngọc Đao

Bích Ngọc Đao

 12 phần
 Lượt nghe: 1,863

Kim Giáp Môn

Kim Giáp Môn

MC Viết Linh

 12 phần
 Lượt nghe: 2,875

Âm Công

Âm Công

 14 phần
 Lượt nghe: 3,238

Thí Kiếm Sơn Trang

Thí Kiếm Sơn Trang

Quang Khải

 1 phần
 Lượt nghe: 1,594

Trường An Nhất Chiến

Trường An Nhất Chiến

Quang Khải

 2 phần
 Lượt nghe: 1,628

Tiểu Thuyết Sơ Tình

Tiểu Thuyết Sơ Tình

Quang Khải

 6 phần
 Lượt nghe: 1,086