Hủ Tiếu Gõ

Hủ Tiếu Gõ

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 8,915

Ác Nghiệp Hại Thân

Ác Nghiệp Hại Thân

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 7,656

Ma Đao Phật Chưởng

Ma Đao Phật Chưởng

MC Viết Linh

 9 phần
 Lượt nghe: 8,894

Ngũ Âm Phụng Kiếm

Ngũ Âm Phụng Kiếm

MC Viết Linh

 37 phần
 Lượt nghe: 8,572

Địa Mộ

Địa Mộ

MC Đình Soạn

 16 phần
 Lượt nghe: 2,216

Chuyến Về Quê Đáng Sợ

Chuyến Về Quê Đáng Sợ

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,575

Máu Mủ Ruột Già

Máu Mủ Ruột Già

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,594

Lạy Thầy Con Đi

Lạy Thầy Con Đi

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,306

Em Chết Rồi

Em Chết Rồi

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,278

Hắc Bạch Âm Dương

Hắc Bạch Âm Dương

MC Việt Cường

 01:01:41     40 phần
 Lượt nghe: 737

Khủng Bố Sống Lại

Khủng Bố Sống Lại

MC Tiến Phong

 83 phần
 Lượt nghe: 1,394

Tranh Bá Thiên Hạ

Tranh Bá Thiên Hạ

MC Tuấn Anh

 132 phần
 Lượt nghe: 6,700

Kiếm Lai

Kiếm Lai

MC Tiến Phong

 157 phần
 Lượt nghe: 8,844

Vương Đạo Chí Tôn

Vương Đạo Chí Tôn

MC Tiến Phong

 137 phần
 Lượt nghe: 10,501

Khấu Vấn Tiên Đạo

Khấu Vấn Tiên Đạo

MC Hoàng Vinh

 54 phần
 Lượt nghe: 5,301


Chừng Nào Đậu Biếc Nở Hoa

Chừng Nào Đậu Biếc Nở Hoa

MC Thanh Mai

 4 phần
 Lượt nghe: 7,259

Cưới Dì Cho Chồng

Cưới Dì Cho Chồng

MC Thanh Mai

 6 phần
 Lượt nghe: 9,746

Cơn Mưa Tình Yêu

Cơn Mưa Tình Yêu

MC Thanh Mai

 8 phần
 Lượt nghe: 6,068

Người Vợ Câm

Người Vợ Câm

MC Thanh Mai

 4 phần
 Lượt nghe: 565

Có Còn Yêu Thương

Có Còn Yêu Thương

MC Thanh Mai

 9 phần
 Lượt nghe: 660

Người Vợ Mẹ Chọn

Người Vợ Mẹ Chọn

MC Thanh Mai

 8 phần
 Lượt nghe: 1,181

Gặp Đúng Người

Gặp Đúng Người

MC Thanh Mai

 7 phần
 Lượt nghe: 698

Hôn Nhân Mai Mối

Hôn Nhân Mai Mối

MC Thanh Mai

 4 phần
 Lượt nghe: 875

Lần Đầu Đau Đớn

Lần Đầu Đau Đớn

MC Thanh Mai

 1 phần
 Lượt nghe: 1,244

Cuồng Nhiệt Theo Anh

Cuồng Nhiệt Theo Anh

MC Thanh Mai

 1 phần
 Lượt nghe: 918

Dụ Quân Hoan

Dụ Quân Hoan

Lê Duyên

 90 phần
 Lượt nghe: 1,111

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Lê Duyên

 44 phần
 Lượt nghe: 742


Hủ Tiếu Gõ

Hủ Tiếu Gõ

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 8,455

Ác Nghiệp Hại Thân

Ác Nghiệp Hại Thân

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 7,688

Chuyến Về Quê Đáng Sợ

Chuyến Về Quê Đáng Sợ

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,275

Máu Mủ Ruột Già

Máu Mủ Ruột Già

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,839

Lạy Thầy Con Đi

Lạy Thầy Con Đi

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,381

Em Chết Rồi

Em Chết Rồi

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,498

Nghiệp Bắt Rắn

Nghiệp Bắt Rắn

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 6,668

Ngày Lễ Của Các Vong Hồn

Ngày Lễ Của Các Vong Hồn

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 7,085

Một Vai Hai Mạng

Một Vai Hai Mạng

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 7,778

Lài

Lài

MC Nguyễn Huy

 2 phần
 Lượt nghe: 9,773


Ma Đao Phật Chưởng

Ma Đao Phật Chưởng

MC Viết Linh

 9 phần
 Lượt nghe: 6,355

Ngũ Âm Phụng Kiếm

Ngũ Âm Phụng Kiếm

MC Viết Linh

 37 phần
 Lượt nghe: 8,003

Sơn Quỷ

Sơn Quỷ

MC Hoàng Tú

 14 phần
 Lượt nghe: 923

Đại Đường Song Long Truyện

Đại Đường Song Long Truyện

 703 phần
 Lượt nghe: 1,164

Cừu Hận Huyết Lang

Cừu Hận Huyết Lang

MC Viết Linh

 15 phần
 Lượt nghe: 1,694

Lưu Manh Kiếm Khách

Lưu Manh Kiếm Khách

lão trần

 46 phần
 Lượt nghe: 2,142

Côn Luân

Côn Luân

MC Phi Tùng

 56 phần
 Lượt nghe: 1,908

Giang Hồ Mộng Ký

Giang Hồ Mộng Ký

MC Tuấn Trương

 18 phần
 Lượt nghe: 1,340

Độc Chiến Thiên Nhai

Độc Chiến Thiên Nhai

MC Phi Tùng

 24 phần
 Lượt nghe: 1,195

Bát Bộ Thần Công

Bát Bộ Thần Công

MC Tuấn Trương

 23 phần
 Lượt nghe: 2,028

Hàn Mai Kim Kiếm

Hàn Mai Kim Kiếm

MC Phương Anh

 15 phần
 Lượt nghe: 1,560

Phi Âm Kiếm

Phi Âm Kiếm

MC Viết Linh

 10 phần
 Lượt nghe: 1,347