Sắp xếp Audio
Sử Lưu Hành Giả (Miễn Truyện)

Sử Lưu Hành Giả (Miễn Truyện)

MC Nguyễn Thành

522 đánh giá

 279 phần
 Lượt nghe: 8,151

Mao Sơn Bí Thuật

Mao Sơn Bí Thuật

MC Nguyễn Thành

375 đánh giá

 58 phần
 Lượt nghe: 13,713

Mê Tông Chi Quốc Tập 2 - Ma Vực Lâu Lan

Mê Tông Chi Quốc Tập 2 - Ma Vực Lâu Lan

MC Nguyễn Thành

360 đánh giá

 17 phần
 Lượt nghe: 10,905

Mê Tông Chi Quốc Tập 1 - Chăm Pa Ẩn Sương

Mê Tông Chi Quốc Tập 1 - Chăm Pa Ẩn Sương

MC Nguyễn Thành

402 đánh giá

 20 phần
 Lượt nghe: 16,760

Ma Thổi Đèn Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt

Ma Thổi Đèn Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt

MC Nguyễn Thành

458 đánh giá

 17:24:01     33 phần
 Lượt nghe: 22,949

Ma Thổi Đèn Tập 2 - Mê Động Long Lĩnh

Ma Thổi Đèn Tập 2 - Mê Động Long Lĩnh

MC Nguyễn Thành

452 đánh giá

 13:45:06     27 phần
 Lượt nghe: 18,255

Ma Thổi Đèn Tập 3 - Trùng Cốc Vân Nam

Ma Thổi Đèn Tập 3 - Trùng Cốc Vân Nam

MC Nguyễn Thành

404 đánh giá

 18:18:21     39 phần
 Lượt nghe: 23,996

Ma Thổi Đèn Tập 4 - Thần Cung Côn Luân

Ma Thổi Đèn Tập 4 - Thần Cung Côn Luân

MC Nguyễn Thành

475 đánh giá

 16:45:24     37 phần
 Lượt nghe: 23,085


Ma Thổi Đèn Tập 5 - Mộ Hoàng Bì Tử

Ma Thổi Đèn Tập 5 - Mộ Hoàng Bì Tử

MC Nguyễn Thành

324 đánh giá

 15:19:23     18 phần
 Lượt nghe: 11,398

Ma Thổi Đèn Tập 6 - Nam Hải Quy Khư

Ma Thổi Đèn Tập 6 - Nam Hải Quy Khư

MC Nguyễn Thành

443 đánh giá

 17:27:11     19 phần
 Lượt nghe: 20,910

Ma Thổi Đèn Tập 7 - Thi Vương Tương Tây

Ma Thổi Đèn Tập 7 - Thi Vương Tương Tây

MC Nguyễn Thành

310 đánh giá

 17:51:41     19 phần
 Lượt nghe: 17,514

Ma Thổi Đèn Tập 8 - Vu Hiệp Quan Sơn

Ma Thổi Đèn Tập 8 - Vu Hiệp Quan Sơn

MC Nguyễn Thành

423 đánh giá

 03:02:54     24 phần
 Lượt nghe: 20,923

Xe Tang - Chuyến Xe Bus Số 14

Xe Tang - Chuyến Xe Bus Số 14

MC Nguyễn Thành MC Đình Soạn

330 đánh giá

 19:01:12     175 phần
 Lượt nghe: 20,387

Tây Xuất Ngọc Môn

Tây Xuất Ngọc Môn

MC Nguyễn Thành

232 đánh giá

 20:39:06     30 phần
 Lượt nghe: 8,524

Vô Chung Tiên Cảnh: Ương Thần - Quỷ Gia Quái Đàm

Vô Chung Tiên Cảnh: Ương Thần - Quỷ Gia Quái Đàm

MC Nguyễn Thành

290 đánh giá

 13:04:01     14 phần
 Lượt nghe: 7,965

Ma Thổi Đèn Ngoại Truyện: Mô Kim Quyết

Ma Thổi Đèn Ngoại Truyện: Mô Kim Quyết

MC Nguyễn Thành

366 đánh giá

 16:54:29     20 phần
 Lượt nghe: 10,648

Thiên Khanh Ưng Liệp

Thiên Khanh Ưng Liệp

MC Nguyễn Thành

327 đánh giá

 09:12:06     8 phần
 Lượt nghe: 9,012

Biệt Đội Săn Quỷ

Biệt Đội Săn Quỷ

MC Nguyễn Thành

326 đánh giá

 10:42:37     21 phần
 Lượt nghe: 9,372

Săn Mộ

Săn Mộ

MC Nguyễn Thành

216 đánh giá

 02:13:03     2 phần
 Lượt nghe: 5,030

Thôi Lão Đạo Tróc Yêu

Thôi Lão Đạo Tróc Yêu

MC Nguyễn Thành

330 đánh giá

 13:05:36     8 phần
 Lượt nghe: 7,184