Sắp xếp Audio
Trong Trại Tù Cải Tạo

Trong Trại Tù Cải Tạo

Nguyễn Tài

120 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,379

Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm

Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm

Ngọc Mai

190 đánh giá

 7 phần
 Lượt nghe: 501

Tự Truyện Trần Văn Khê

Tự Truyện Trần Văn Khê

99 đánh giá

 6:26:30     3 phần
 Lượt nghe: 5,577

Nửa Đêm Sực Tỉnh

Nửa Đêm Sực Tỉnh

157 đánh giá

 5:13:41     4 phần
 Lượt nghe: 5,954

Một Cơn Gio Bụi

Một Cơn Gio Bụi

93 đánh giá

 5:32:07     6 phần
 Lượt nghe: 933

Hồi Ký Trần Văn Khê

Hồi Ký Trần Văn Khê

153 đánh giá

 24:31:20     6 phần
 Lượt nghe: 631

Ngàn Giọt Lệ Rơi

Ngàn Giọt Lệ Rơi

Hiền Dũng

107 đánh giá

 19:42:20     7 phần
 Lượt nghe: 520

Cuộc Đời Bị Đánh Cắp

Cuộc Đời Bị Đánh Cắp

Như Minh

169 đánh giá

 7:10:20     9 phần
 Lượt nghe: 9,924


Được Sống Và Kể Lại

Được Sống Và Kể Lại

Kim Phượng

124 đánh giá

 9:00:56     9 phần
 Lượt nghe: 893

Hồi Ký Nghệ Sĩ Kim Cương

Hồi Ký Nghệ Sĩ Kim Cương

Đạt Phi

160 đánh giá

 12:59:31     28 phần
 Lượt nghe: 5,000

Chiến Sỹ Trinh Sát

Chiến Sỹ Trinh Sát

Khương Ngọc Đình

146 đánh giá

 8:00:32     4 phần
 Lượt nghe: 1,631

Hồi Ký Chiến Tranh Biên Giới Phía Bắc 1979

Hồi Ký Chiến Tranh Biên Giới Phía Bắc 1979

Ký Ức Lính

203 đánh giá

 17:03:58     10 phần
 Lượt nghe: 2,210

Đôi Dòng Ghi Nhớ

Đôi Dòng Ghi Nhớ

Phạm Bá Hoa

84 đánh giá

 15:02:36     18 phần
 Lượt nghe: 1,116

Hồi Ký Đánh Tàu - 5 Ngày Trên Đất Địch

Hồi Ký Đánh Tàu - 5 Ngày Trên Đất Địch

Đạt Phi

195 đánh giá

 1:32:34     1 phần
 Lượt nghe: 639

Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307

Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307

Ký Ức Lính

95 đánh giá

 12:58:12     11 phần
 Lượt nghe: 1,686

Lính Sư Đoàn Bộ Binh 4

Lính Sư Đoàn Bộ Binh 4

Khương Ngọc Đình

163 đánh giá

 7:31:25     3 phần
 Lượt nghe: 1,146

Đại Thắng Mùa Xuân

Đại Thắng Mùa Xuân

Hải Yến

104 đánh giá

 7:10:25     22 phần
 Lượt nghe: 757

Từ Đồng Quan Đến Điện Biên

Từ Đồng Quan Đến Điện Biên

Hải Yến

139 đánh giá

 11:55:29     4 phần
 Lượt nghe: 8,746

Chiến Đấu Trong Vòng Vây

Chiến Đấu Trong Vòng Vây

Trung Nghị

99 đánh giá

 10:20:25     12 phần
 Lượt nghe: 746

Đánh Thắng B.52

Đánh Thắng B.52

Dương Liễu

112 đánh giá

 4:55:30     8 phần
 Lượt nghe: 502