Sắp xếp Audio
Hồi Ký Phạm Duy

Hồi Ký Phạm Duy

Thanh Nguyệt

149 đánh giá

 8 phần
 Lượt nghe: 2,340

Trong Trại Tù Cải Tạo

Trong Trại Tù Cải Tạo

Nguyễn Tài

373 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 3,659

Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm

Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm

Ngọc Mai

397 đánh giá

 7 phần
 Lượt nghe: 1,736

Tự Truyện Trần Văn Khê

Tự Truyện Trần Văn Khê

303 đánh giá

 6:26:30     3 phần
 Lượt nghe: 1,056

Nửa Đêm Sực Tỉnh

Nửa Đêm Sực Tỉnh

301 đánh giá

 5:13:41     4 phần
 Lượt nghe: 1,015

Một Cơn Gio Bụi

Một Cơn Gio Bụi

296 đánh giá

 5:32:07     6 phần
 Lượt nghe: 1,968

Hồi Ký Trần Văn Khê

Hồi Ký Trần Văn Khê

309 đánh giá

 24:31:20     6 phần
 Lượt nghe: 1,679

Ngàn Giọt Lệ Rơi

Ngàn Giọt Lệ Rơi

Hiền Dũng

337 đánh giá

 19:42:20     7 phần
 Lượt nghe: 1,746


Cuộc Đời Bị Đánh Cắp

Cuộc Đời Bị Đánh Cắp

Như Minh

335 đánh giá

 7:10:20     9 phần
 Lượt nghe: 682

Được Sống Và Kể Lại

Được Sống Và Kể Lại

Kim Phượng

361 đánh giá

 9:00:56     9 phần
 Lượt nghe: 2,386

Hồi Ký Nghệ Sĩ Kim Cương

Hồi Ký Nghệ Sĩ Kim Cương

Đạt Phi

364 đánh giá

 12:59:31     28 phần
 Lượt nghe: 868

Chiến Sỹ Trinh Sát

Chiến Sỹ Trinh Sát

Khương Ngọc Đình

400 đánh giá

 8:00:32     4 phần
 Lượt nghe: 4,774

Hồi Ký Chiến Tranh Biên Giới Phía Bắc 1979

Hồi Ký Chiến Tranh Biên Giới Phía Bắc 1979

Ký Ức Lính

408 đánh giá

 17:03:58     10 phần
 Lượt nghe: 6,693

Đôi Dòng Ghi Nhớ

Đôi Dòng Ghi Nhớ

Phạm Bá Hoa

269 đánh giá

 15:02:36     18 phần
 Lượt nghe: 2,432

Hồi Ký Đánh Tàu - 5 Ngày Trên Đất Địch

Hồi Ký Đánh Tàu - 5 Ngày Trên Đất Địch

Đạt Phi

371 đánh giá

 1:32:34     1 phần
 Lượt nghe: 1,694

Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307

Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307

Ký Ức Lính

290 đánh giá

 12:58:12     11 phần
 Lượt nghe: 4,105

Lính Sư Đoàn Bộ Binh 4

Lính Sư Đoàn Bộ Binh 4

Khương Ngọc Đình

359 đánh giá

 7:31:25     3 phần
 Lượt nghe: 3,263

Đại Thắng Mùa Xuân

Đại Thắng Mùa Xuân

Hải Yến

312 đánh giá

 7:10:25     22 phần
 Lượt nghe: 2,229

Từ Đồng Quan Đến Điện Biên

Từ Đồng Quan Đến Điện Biên

Hải Yến

294 đánh giá

 11:55:29     4 phần
 Lượt nghe: 1,440

Chiến Đấu Trong Vòng Vây

Chiến Đấu Trong Vòng Vây

Trung Nghị

294 đánh giá

 10:20:25     12 phần
 Lượt nghe: 2,352