Sắp xếp Audio
Trong Trại Tù Cải Tạo

Trong Trại Tù Cải Tạo

Nguyễn Tài

16 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,727

Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm

Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm

Ngọc Mai

23 đánh giá

 7 phần
 Lượt nghe: 8,266

Tự Truyện Trần Văn Khê

Tự Truyện Trần Văn Khê

18 đánh giá

 6:26:30     3 phần
 Lượt nghe: 5,360

Nửa Đêm Sực Tỉnh

Nửa Đêm Sực Tỉnh

16 đánh giá

 5:13:41     4 phần
 Lượt nghe: 7,580

Một Cơn Gio Bụi

Một Cơn Gio Bụi

9 đánh giá

 5:32:07     6 phần
 Lượt nghe: 7,073

Hồi Ký Trần Văn Khê

Hồi Ký Trần Văn Khê

18 đánh giá

 24:31:20     6 phần
 Lượt nghe: 8,604

Ngàn Giọt Lệ Rơi

Ngàn Giọt Lệ Rơi

Hiền Dũng

13 đánh giá

 19:42:20     7 phần
 Lượt nghe: 7,478

Cuộc Đời Bị Đánh Cắp

Cuộc Đời Bị Đánh Cắp

Như Minh

32 đánh giá

 7:10:20     9 phần
 Lượt nghe: 5,141


Được Sống Và Kể Lại

Được Sống Và Kể Lại

Kim Phượng

18 đánh giá

 9:00:56     9 phần
 Lượt nghe: 9,813

Hồi Ký Nghệ Sĩ Kim Cương

Hồi Ký Nghệ Sĩ Kim Cương

Đạt Phi

19 đánh giá

 12:59:31     28 phần
 Lượt nghe: 9,970

Chiến Sỹ Trinh Sát

Chiến Sỹ Trinh Sát

Khương Ngọc Đình

22 đánh giá

 8:00:32     4 phần
 Lượt nghe: 9,087

Hồi Ký Chiến Tranh Biên Giới Phía Bắc 1979

Hồi Ký Chiến Tranh Biên Giới Phía Bắc 1979

Ký Ức Lính

24 đánh giá

 17:03:58     10 phần
 Lượt nghe: 7,164

Đôi Dòng Ghi Nhớ

Đôi Dòng Ghi Nhớ

Phạm Bá Hoa

12 đánh giá

 15:02:36     18 phần
 Lượt nghe: 5,617

Hồi Ký Đánh Tàu - 5 Ngày Trên Đất Địch

Hồi Ký Đánh Tàu - 5 Ngày Trên Đất Địch

Đạt Phi

27 đánh giá

 1:32:34     1 phần
 Lượt nghe: 7,701

Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307

Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307

Ký Ức Lính

9 đánh giá

 12:58:12     11 phần
 Lượt nghe: 7,972

Lính Sư Đoàn Bộ Binh 4

Lính Sư Đoàn Bộ Binh 4

Khương Ngọc Đình

16 đánh giá

 7:31:25     3 phần
 Lượt nghe: 8,345

Đại Thắng Mùa Xuân

Đại Thắng Mùa Xuân

Hải Yến

15 đánh giá

 7:10:25     22 phần
 Lượt nghe: 9,217

Từ Đồng Quan Đến Điện Biên

Từ Đồng Quan Đến Điện Biên

Hải Yến

15 đánh giá

 11:55:29     4 phần
 Lượt nghe: 7,076

Chiến Đấu Trong Vòng Vây

Chiến Đấu Trong Vòng Vây

Trung Nghị

14 đánh giá

 10:20:25     12 phần
 Lượt nghe: 9,593

Đánh Thắng B.52

Đánh Thắng B.52

Dương Liễu

14 đánh giá

 4:55:30     8 phần
 Lượt nghe: 7,642