Sắp xếp Audio
Việt Sử Tân Biên

Việt Sử Tân Biên

Đạt Phi

75 đánh giá

 Đang Cập Nhật     6 phần
 Lượt nghe: 5,420

Anh Hùng Bán Than

Anh Hùng Bán Than

Đạt Phi

72 đánh giá

 1:35:33     3 phần
 Lượt nghe: 9,600

Tử Chiến Thành Đa Bang

Tử Chiến Thành Đa Bang

Đạt Phi

69 đánh giá

 39:29     1 phần
 Lượt nghe: 6,174

Lý Thường Kiệt Đại Chiến Ung Châu Thành

Lý Thường Kiệt Đại Chiến Ung Châu Thành

Đạt Phi

70 đánh giá

 40:39     1 phần
 Lượt nghe: 6,738

Những Lời Thề Của Lê Lợi

Những Lời Thề Của Lê Lợi

Đạt Phi

69 đánh giá

 38:29     1 phần
 Lượt nghe: 9,025

Sự Thật Về Vua Quang Trung

Sự Thật Về Vua Quang Trung

Đạt Phi

74 đánh giá

 6:25:27     4 phần
 Lượt nghe: 588

Uy Nam Vương

Uy Nam Vương

Đạt Phi

76 đánh giá

 53:11     1 phần
 Lượt nghe: 8,048

Khai Mở Triều Trần

Khai Mở Triều Trần

Đạt Phi

68 đánh giá

 45:11     5 phần
 Lượt nghe: 5,348


Bình Ngô Đại Chiến

Bình Ngô Đại Chiến

Đạt Phi

61 đánh giá

 1:06:29     1 phần
 Lượt nghe: 6,811

Bạch Tượng Và Nữ Tướng

Bạch Tượng Và Nữ Tướng

Đạt Phi

91 đánh giá

 1:00:58     1 phần
 Lượt nghe: 7,423

Hồi Ký Nghệ Sĩ Kim Cương

Hồi Ký Nghệ Sĩ Kim Cương

Đạt Phi

153 đánh giá

 12:59:31     28 phần
 Lượt nghe: 5,674

Hồi Ký Đánh Tàu - 5 Ngày Trên Đất Địch

Hồi Ký Đánh Tàu - 5 Ngày Trên Đất Địch

Đạt Phi

191 đánh giá

 1:32:34     1 phần
 Lượt nghe: 619

5 Ngày Trên Đất Địch

5 Ngày Trên Đất Địch

Đạt Phi

98 đánh giá

 1:32:34     1 phần
 Lượt nghe: 9,722