Sắp xếp Audio

Đạt Phi

Việt Sử Tân Biên

Việt Sử Tân Biên

Đạt Phi

227 đánh giá

 Đang Cập Nhật     6 phần
 Lượt nghe: 1,558

Anh Hùng Bán Than

Anh Hùng Bán Than

Đạt Phi

290 đánh giá

 1:35:33     3 phần
 Lượt nghe: 1,387

Tử Chiến Thành Đa Bang

Tử Chiến Thành Đa Bang

Đạt Phi

257 đánh giá

 39:29     1 phần
 Lượt nghe: 883

Lý Thường Kiệt Đại Chiến Ung Châu Thành

Lý Thường Kiệt Đại Chiến Ung Châu Thành

Đạt Phi

212 đánh giá

 40:39     1 phần
 Lượt nghe: 1,294

Những Lời Thề Của Lê Lợi

Những Lời Thề Của Lê Lợi

Đạt Phi

261 đánh giá

 38:29     1 phần
 Lượt nghe: 1,028

Sự Thật Về Vua Quang Trung

Sự Thật Về Vua Quang Trung

Đạt Phi

232 đánh giá

 6:25:27     4 phần
 Lượt nghe: 2,011

Uy Nam Vương

Uy Nam Vương

Đạt Phi

251 đánh giá

 53:11     1 phần
 Lượt nghe: 863

Khai Mở Triều Trần

Khai Mở Triều Trần

Đạt Phi

202 đánh giá

 45:11     5 phần
 Lượt nghe: 1,030


Bình Ngô Đại Chiến

Bình Ngô Đại Chiến

Đạt Phi

233 đánh giá

 1:06:29     1 phần
 Lượt nghe: 1,124

Bạch Tượng Và Nữ Tướng

Bạch Tượng Và Nữ Tướng

Đạt Phi

285 đánh giá

 1:00:58     1 phần
 Lượt nghe: 794

Hồi Ký Nghệ Sĩ Kim Cương

Hồi Ký Nghệ Sĩ Kim Cương

Đạt Phi

408 đánh giá

 12:59:31     28 phần
 Lượt nghe: 974

Hồi Ký Đánh Tàu - 5 Ngày Trên Đất Địch

Hồi Ký Đánh Tàu - 5 Ngày Trên Đất Địch

Đạt Phi

430 đánh giá

 1:32:34     1 phần
 Lượt nghe: 1,885

5 Ngày Trên Đất Địch

5 Ngày Trên Đất Địch

Đạt Phi

274 đánh giá

 1:32:34     1 phần
 Lượt nghe: 1,252