Sắp xếp Audio
Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ

Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ

lão trần

752 đánh giá

 136 phần
 Lượt nghe: 11,756

Tây Du Nhất Mộng

Tây Du Nhất Mộng

Vy Vy

502 đánh giá

 28 phần
 Lượt nghe: 954

Từ Dã Quái Bắt Đầu Thăng Cấp

Từ Dã Quái Bắt Đầu Thăng Cấp

Tiêu Dao Tử

653 đánh giá

 315 phần
 Lượt nghe: 4,431

Cường Đại Chiến Y

Cường Đại Chiến Y

Tiểu Nguyệt

613 đánh giá

 244 phần
 Lượt nghe: 5,555

Đại Niết Bàn

Đại Niết Bàn

Top Tiên Hiệp

646 đánh giá

 32 phần
 Lượt nghe: 3,438

Chiến Thần Trở Lại

Chiến Thần Trở Lại

MC Liễu Truyện

870 đánh giá

 81 phần
 Lượt nghe: 5,863

Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị

Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị

Bạo Thiên Hoàng

795 đánh giá

 303 phần
 Lượt nghe: 8,723

Linh Cảnh Hành Giả

Linh Cảnh Hành Giả

lão trần

2006 đánh giá

 326 phần
 Lượt nghe: 23,060


Chiến Long Quân Trở Lại

Chiến Long Quân Trở Lại

MC Liễu Truyện

991 đánh giá

 359 phần
 Lượt nghe: 7,447

Thần Y Trở Lại

Thần Y Trở Lại

MC Liễu Truyện

1906 đánh giá

 503 phần
 Lượt nghe: 42,187

Sói Vương Bất Bại

Sói Vương Bất Bại

MC Phương Thuý

842 đánh giá

 210 phần
 Lượt nghe: 7,288

Cao Thủ Tu Chân

Cao Thủ Tu Chân

Tiểu Nguyệt

1121 đánh giá

 201 phần
 Lượt nghe: 20,188

Thiên Tài Đạo Sĩ

Thiên Tài Đạo Sĩ

MC Hư Trúc

841 đánh giá

 188 phần
 Lượt nghe: 7,688

Đỉnh Cấp Tông Sư

Đỉnh Cấp Tông Sư

Hà Trần

1524 đánh giá

 123 phần
 Lượt nghe: 20,824

Mặt Trăng Đỏ

Mặt Trăng Đỏ

Vũ Hiệp

1495 đánh giá

 147 phần
 Lượt nghe: 4,372

Nhân Sinh Hoàn Mỹ

Nhân Sinh Hoàn Mỹ

Quàng A Tũn

941 đánh giá

 56 phần
 Lượt nghe: 5,411

Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm

Tiểu Nguyệt

1697 đánh giá

 151 phần
 Lượt nghe: 26,629

Ác Linh Quốc Gia

Ác Linh Quốc Gia

Lê Trang

1296 đánh giá

 282 phần
 Lượt nghe: 5,668

Vô Địch Chiến Thần

Vô Địch Chiến Thần

MC Liễu Truyện

1885 đánh giá

 45 phần
 Lượt nghe: 12,171

Cải Mệnh

Cải Mệnh

Hà Trần

1905 đánh giá

 199 phần
 Lượt nghe: 16,339