Sắp xếp Audio
Vua Không Ngai Vàng

Vua Không Ngai Vàng

MC Đình Duy

 20 phần
 Lượt nghe: 7,886

Gió Lay Lá Cỏ

Gió Lay Lá Cỏ

MC Đình Duy

 10 phần
 Lượt nghe: 6,780

Người Chồng Gán Nợ

Người Chồng Gán Nợ

MC Tâm An

 5 phần
 Lượt nghe: 9,594

Duyên Mỏng Như Tơ

Duyên Mỏng Như Tơ

MC Tâm An

 7 phần
 Lượt nghe: 515

Đàn Bà Gian Truân

Đàn Bà Gian Truân

MC Tâm An

 9 phần
 Lượt nghe: 7,426

Lấy Chồng Cạnh Nhà

Lấy Chồng Cạnh Nhà

MC Tâm An

 6 phần
 Lượt nghe: 800

Nàng Dâu Quê

Nàng Dâu Quê

MC Anh Sa

 4 phần
 Lượt nghe: 1,058

Thuê Anh Đêm Say

Thuê Anh Đêm Say

MC Nguyễn Hoa

 6 phần
 Lượt nghe: 1,143


Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất

Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất

MC Trần Vân

 20 phần
 Lượt nghe: 753

Mao Sơn Cửu Thúc Truyền Kỳ

Mao Sơn Cửu Thúc Truyền Kỳ

Quàng A Tũn

 19 phần
 Lượt nghe: 773

Ngũ Tuyệt Ma Vương

Ngũ Tuyệt Ma Vương

MC Viết Linh

 42 phần
 Lượt nghe: 885

Câu Chuyện Đi Khách

Câu Chuyện Đi Khách

MC Nguyễn Hoa

 7 phần
 Lượt nghe: 2,404

Mối Hận Máu

Mối Hận Máu

MC Đình Duy

 4 phần
 Lượt nghe: 1,975

Khả Năng Nhìn Thấu

Khả Năng Nhìn Thấu

MC Đình Duy

 8 phần
 Lượt nghe: 2,476

Đại Đường Nữ Pháp Y

Đại Đường Nữ Pháp Y

Vy Miu

 100 phần
 Lượt nghe: 1,646

Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tịnh Khẩu

 8 phần
 Lượt nghe: 975

Bích Vân Thiên

Bích Vân Thiên

Yên Như

 9 phần
 Lượt nghe: 1,089

Trao Thân Tuổi Trăng Tròn

Trao Thân Tuổi Trăng Tròn

MC Nguyễn Hoa

 1 phần
 Lượt nghe: 2,399

Đêm Vũ Trường

Đêm Vũ Trường

MC Nguyễn Hoa

 1 phần
 Lượt nghe: 1,739

Nồi Da Xáo Thịt

Nồi Da Xáo Thịt

MC Đình Duy

 9 phần
 Lượt nghe: 2,425