Sắp xếp Audio
Tiếng Nấc Trong Đêm

Tiếng Nấc Trong Đêm

Anh Khôi

30 đánh giá

 10 phần
 Lượt nghe: 7,061

Số Gặp Ma

Số Gặp Ma

MC Nguyễn Huy

39 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,617

Người Thu Thập Xác Chết

Người Thu Thập Xác Chết

MC Nguyễn Huy

71 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,816

Trong Tầm Ngắm

Trong Tầm Ngắm

MC Nguyễn Huy

32 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,438

Nguy Biến Hành Thi Thành

Nguy Biến Hành Thi Thành

MC Nguyễn Huy

61 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,613

Nàng Dâu Phong Thuỷ

Nàng Dâu Phong Thuỷ

Tú Quỳnh

58 đánh giá

 14 phần
 Lượt nghe: 548

Phía Sau Tan Vỡ

Phía Sau Tan Vỡ

Tú Quỳnh

70 đánh giá

 12 phần
 Lượt nghe: 7,130

Hoa Quỳnh Nở Muộn

Hoa Quỳnh Nở Muộn

Tú Quỳnh

42 đánh giá

 10 phần
 Lượt nghe: 5,070


Mảnh Đất Âm Khí

Mảnh Đất Âm Khí

MC Đình Soạn

56 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 707

Miếu Thờ Oan Hồn Người Yêu

Miếu Thờ Oan Hồn Người Yêu

MC Đình Soạn

92 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 611

Hồn Ma Cô Đào Hát

Hồn Ma Cô Đào Hát

MC Đình Soạn

39 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 5,452

Quỷ Đu Cành Cây Gạo

Quỷ Đu Cành Cây Gạo

Quàng A Tũn

69 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,629

Quỷ Ngự Xóm Trên

Quỷ Ngự Xóm Trên

MC Nguyễn Huy

59 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,541

Gã Bác Sĩ Ma Quỷ

Gã Bác Sĩ Ma Quỷ

MC Nguyễn Huy

74 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,569

Oán Vong Sông Vàm Sậy

Oán Vong Sông Vàm Sậy

MC Nguyễn Huy

40 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,614

Cuộc Đòi Mạng Của Người Hầu Ma

Cuộc Đòi Mạng Của Người Hầu Ma

MC Nguyễn Huy

52 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,423

Cậu Ngốc Ở Rể

Cậu Ngốc Ở Rể

MC Tâm An

115 đánh giá

 9 phần
 Lượt nghe: 1,314

Luyện Cửu Âm Nuôi Hồn Sát

Luyện Cửu Âm Nuôi Hồn Sát

Quàng A Tũn

63 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 6,521

Di Cung Hoán Số Trốn Thần Trùng

Di Cung Hoán Số Trốn Thần Trùng

Quàng A Tũn

51 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,846

Tiểu Thiên Siêu Độ Vong Nhi

Tiểu Thiên Siêu Độ Vong Nhi

Quàng A Tũn

49 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,592