Sắp xếp Audio
Con Không Ngốc, Con Chỉ Thông Minh Theo Một Cách Khác

Con Không Ngốc, Con Chỉ Thông Minh Theo Một Cách Khác

Cậu Đây

54 đánh giá

 6:04:58     8 phần
 Lượt nghe: 1,128

Nói Sao Cho Trẻ Chịu Học Ở Nhà Và Ở Trường

Nói Sao Cho Trẻ Chịu Học Ở Nhà Và Ở Trường

Elaine Mazlish

47 đánh giá

 6:29:31     7 phần
 Lượt nghe: 1,094

Ươm Mầm

Ươm Mầm

Giang Nguyễn

90 đánh giá

 9:36:41     8 phần
 Lượt nghe: 1,512

Dạy Con Thành Tài

Dạy Con Thành Tài

Kiến Văn

49 đánh giá

 5:41:38     8 phần
 Lượt nghe: 512

Dạy Trẻ Học Toán

Dạy Trẻ Học Toán

20 đánh giá

 3:07:20     1 phần
 Lượt nghe: 8,294

90% Trẻ Thông Minh Nhờ Cách Trò Chuyện Đúng Đắn Của Cha Mẹ

90% Trẻ Thông Minh Nhờ Cách Trò Chuyện Đúng Đắn Của Cha Mẹ

Mẹ Su

45 đánh giá

 2:07:45     1 phần
 Lượt nghe: 825

Ba Chìa Khóa Vàng Nuôi Dạy Con Theo Phương Pháp Shichida

Ba Chìa Khóa Vàng Nuôi Dạy Con Theo Phương Pháp Shichida

24 đánh giá

 3:23:15     8 phần
 Lượt nghe: 810

101 Cách Dạy Con Thành Tài

101 Cách Dạy Con Thành Tài

18 đánh giá

 6:03:11     9 phần
 Lượt nghe: 9,173


Cha Voi, Dạy Con Nên Người Ở Thời Đại Số

Cha Voi, Dạy Con Nên Người Ở Thời Đại Số

36 đánh giá

 6:15:20     3 phần
 Lượt nghe: 1,385

Bố Mẹ Không Nên Nói Gì Với Con Cái

Bố Mẹ Không Nên Nói Gì Với Con Cái

29 đánh giá

 4:05:15     4 phần
 Lượt nghe: 7,635

Con Nghĩ Đi, Mẹ Không Biết!

Con Nghĩ Đi, Mẹ Không Biết!

Bắp

12 đánh giá

 6:02:10     3 phần
 Lượt nghe: 836

Cách Khen, Cách Mắng, Cách Phạt Con

Cách Khen, Cách Mắng, Cách Phạt Con

Wakamatsu Aki

24 đánh giá

 2:33:19     1 phần
 Lượt nghe: 960

Chờ Đến Mẫu Giáo Thì Đã Muộn

Chờ Đến Mẫu Giáo Thì Đã Muộn

Hoàng Thùy Linh

16 đánh giá

 6:47:35     7 phần
 Lượt nghe: 541

Dạy Con Cách Tiêu Tiền

Dạy Con Cách Tiêu Tiền

Lê Yến

43 đánh giá

 3:08:20     1 phần
 Lượt nghe: 5,460

Dạy Con Dùng Tiền

Dạy Con Dùng Tiền

Lê Yến

48 đánh giá

 2:12:30     1 phần
 Lượt nghe: 946

Không Có Trẻ Hư

Không Có Trẻ Hư

Định Phương

25 đánh giá

 2:53:36     6 phần
 Lượt nghe: 6,498

Săn Sóc Sự Học Của Các Con

Săn Sóc Sự Học Của Các Con

Sách Hay Bizbook

48 đánh giá

 Đang Cập Nhật     1 phần
 Lượt nghe: 7,926

Dạy Con Làm Giàu 4: Con Giàu Con Thông Minh

Dạy Con Làm Giàu 4: Con Giàu Con Thông Minh

Thùy Dung

35 đánh giá

 5:34:02     8 phần
 Lượt nghe: 709

Dìu Con Vào Đời

Dìu Con Vào Đời

Minh Niệm

52 đánh giá

 11:22:14     9 phần
 Lượt nghe: 2,406

Những Điều Mẹ Chưa Kể

Những Điều Mẹ Chưa Kể

Sách Hay Bizbook

33 đánh giá

 3:28:14     3 phần
 Lượt nghe: 7,041