Sắp xếp Audio
Con Không Ngốc, Con Chỉ Thông Minh Theo Một Cách Khác

Con Không Ngốc, Con Chỉ Thông Minh Theo Một Cách Khác

Cậu Đây

4 đánh giá

 6:04:58     8 phần
 Lượt nghe: 5,406

Nói Sao Cho Trẻ Chịu Học Ở Nhà Và Ở Trường

Nói Sao Cho Trẻ Chịu Học Ở Nhà Và Ở Trường

Elaine Mazlish

2 đánh giá

 6:29:31     7 phần
 Lượt nghe: 9,915

Ươm Mầm

Ươm Mầm

Giang Nguyễn

2 đánh giá

 9:36:41     8 phần
 Lượt nghe: 6,367

Dạy Con Thành Tài

Dạy Con Thành Tài

Kiến Văn

4 đánh giá

 5:41:38     8 phần
 Lượt nghe: 7,531

Dạy Trẻ Học Toán

Dạy Trẻ Học Toán

1 đánh giá

 3:07:20     1 phần
 Lượt nghe: 8,605

90% Trẻ Thông Minh Nhờ Cách Trò Chuyện Đúng Đắn Của Cha Mẹ

90% Trẻ Thông Minh Nhờ Cách Trò Chuyện Đúng Đắn Của Cha Mẹ

Mẹ Su

3 đánh giá

 2:07:45     1 phần
 Lượt nghe: 6,604

Ba Chìa Khóa Vàng Nuôi Dạy Con Theo Phương Pháp Shichida

Ba Chìa Khóa Vàng Nuôi Dạy Con Theo Phương Pháp Shichida

3 đánh giá

 3:23:15     8 phần
 Lượt nghe: 5,803

101 Cách Dạy Con Thành Tài

101 Cách Dạy Con Thành Tài

3 đánh giá

 6:03:11     9 phần
 Lượt nghe: 7,364


Cha Voi, Dạy Con Nên Người Ở Thời Đại Số

Cha Voi, Dạy Con Nên Người Ở Thời Đại Số

2 đánh giá

 6:15:20     3 phần
 Lượt nghe: 8,392

Bố Mẹ Không Nên Nói Gì Với Con Cái

Bố Mẹ Không Nên Nói Gì Với Con Cái

6 đánh giá

 4:05:15     4 phần
 Lượt nghe: 6,581

Con Nghĩ Đi, Mẹ Không Biết!

Con Nghĩ Đi, Mẹ Không Biết!

Bắp

0 đánh giá

 6:02:10     3 phần
 Lượt nghe: 9,233

Cách Khen, Cách Mắng, Cách Phạt Con

Cách Khen, Cách Mắng, Cách Phạt Con

Wakamatsu Aki

1 đánh giá

 2:33:19     1 phần
 Lượt nghe: 8,147

Chờ Đến Mẫu Giáo Thì Đã Muộn

Chờ Đến Mẫu Giáo Thì Đã Muộn

Hoàng Thùy Linh

0 đánh giá

 6:47:35     7 phần
 Lượt nghe: 9,789

Dạy Con Cách Tiêu Tiền

Dạy Con Cách Tiêu Tiền

Lê Yến

2 đánh giá

 3:08:20     1 phần
 Lượt nghe: 9,966

Dạy Con Dùng Tiền

Dạy Con Dùng Tiền

Lê Yến

0 đánh giá

 2:12:30     1 phần
 Lượt nghe: 7,298

Không Có Trẻ Hư

Không Có Trẻ Hư

Định Phương

2 đánh giá

 2:53:36     6 phần
 Lượt nghe: 8,115

Săn Sóc Sự Học Của Các Con

Săn Sóc Sự Học Của Các Con

Sách Hay Bizbook

1 đánh giá

 Đang Cập Nhật     1 phần
 Lượt nghe: 7,654

Dạy Con Làm Giàu 4: Con Giàu Con Thông Minh

Dạy Con Làm Giàu 4: Con Giàu Con Thông Minh

Thùy Dung

1 đánh giá

 5:34:02     8 phần
 Lượt nghe: 9,903

Dìu Con Vào Đời

Dìu Con Vào Đời

Minh Niệm

1 đánh giá

 11:22:14     9 phần
 Lượt nghe: 7,116

Những Điều Mẹ Chưa Kể

Những Điều Mẹ Chưa Kể

Sách Hay Bizbook

0 đánh giá

 3:28:14     3 phần
 Lượt nghe: 8,896