Sắp xếp Audio
Con Không Ngốc, Con Chỉ Thông Minh Theo Một Cách Khác

Con Không Ngốc, Con Chỉ Thông Minh Theo Một Cách Khác

Cậu Đây

25 đánh giá

 6:04:58     8 phần
 Lượt nghe: 6,134

Nói Sao Cho Trẻ Chịu Học Ở Nhà Và Ở Trường

Nói Sao Cho Trẻ Chịu Học Ở Nhà Và Ở Trường

Elaine Mazlish

15 đánh giá

 6:29:31     7 phần
 Lượt nghe: 9,874

Ươm Mầm

Ươm Mầm

Giang Nguyễn

18 đánh giá

 9:36:41     8 phần
 Lượt nghe: 8,846

Dạy Con Thành Tài

Dạy Con Thành Tài

Kiến Văn

14 đánh giá

 5:41:38     8 phần
 Lượt nghe: 5,954

Dạy Trẻ Học Toán

Dạy Trẻ Học Toán

2 đánh giá

 3:07:20     1 phần
 Lượt nghe: 6,963

90% Trẻ Thông Minh Nhờ Cách Trò Chuyện Đúng Đắn Của Cha Mẹ

90% Trẻ Thông Minh Nhờ Cách Trò Chuyện Đúng Đắn Của Cha Mẹ

Mẹ Su

12 đánh giá

 2:07:45     1 phần
 Lượt nghe: 5,512

Ba Chìa Khóa Vàng Nuôi Dạy Con Theo Phương Pháp Shichida

Ba Chìa Khóa Vàng Nuôi Dạy Con Theo Phương Pháp Shichida

7 đánh giá

 3:23:15     8 phần
 Lượt nghe: 9,912

101 Cách Dạy Con Thành Tài

101 Cách Dạy Con Thành Tài

8 đánh giá

 6:03:11     9 phần
 Lượt nghe: 5,166


Cha Voi, Dạy Con Nên Người Ở Thời Đại Số

Cha Voi, Dạy Con Nên Người Ở Thời Đại Số

12 đánh giá

 6:15:20     3 phần
 Lượt nghe: 8,553

Bố Mẹ Không Nên Nói Gì Với Con Cái

Bố Mẹ Không Nên Nói Gì Với Con Cái

13 đánh giá

 4:05:15     4 phần
 Lượt nghe: 5,524

Con Nghĩ Đi, Mẹ Không Biết!

Con Nghĩ Đi, Mẹ Không Biết!

Bắp

4 đánh giá

 6:02:10     3 phần
 Lượt nghe: 8,634

Cách Khen, Cách Mắng, Cách Phạt Con

Cách Khen, Cách Mắng, Cách Phạt Con

Wakamatsu Aki

6 đánh giá

 2:33:19     1 phần
 Lượt nghe: 5,549

Chờ Đến Mẫu Giáo Thì Đã Muộn

Chờ Đến Mẫu Giáo Thì Đã Muộn

Hoàng Thùy Linh

7 đánh giá

 6:47:35     7 phần
 Lượt nghe: 9,067

Dạy Con Cách Tiêu Tiền

Dạy Con Cách Tiêu Tiền

Lê Yến

13 đánh giá

 3:08:20     1 phần
 Lượt nghe: 6,418

Dạy Con Dùng Tiền

Dạy Con Dùng Tiền

Lê Yến

13 đánh giá

 2:12:30     1 phần
 Lượt nghe: 5,473

Không Có Trẻ Hư

Không Có Trẻ Hư

Định Phương

9 đánh giá

 2:53:36     6 phần
 Lượt nghe: 7,847

Săn Sóc Sự Học Của Các Con

Săn Sóc Sự Học Của Các Con

Sách Hay Bizbook

7 đánh giá

 Đang Cập Nhật     1 phần
 Lượt nghe: 7,518

Dạy Con Làm Giàu 4: Con Giàu Con Thông Minh

Dạy Con Làm Giàu 4: Con Giàu Con Thông Minh

Thùy Dung

14 đánh giá

 5:34:02     8 phần
 Lượt nghe: 5,764

Dìu Con Vào Đời

Dìu Con Vào Đời

Minh Niệm

9 đánh giá

 11:22:14     9 phần
 Lượt nghe: 5,383

Những Điều Mẹ Chưa Kể

Những Điều Mẹ Chưa Kể

Sách Hay Bizbook

10 đánh giá

 3:28:14     3 phần
 Lượt nghe: 7,045