Sắp xếp Audio
Tại Sao Càng Bận Càng Nghèo Càng Nhàn Càng Giàu

Tại Sao Càng Bận Càng Nghèo Càng Nhàn Càng Giàu

Lê Yến

32 đánh giá

 3:01:21     6 phần
 Lượt nghe: 7,409

Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh

Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh

Lê Yến

35 đánh giá

 5:19:18     5 phần
 Lượt nghe: 9,723

Thuật Phát Hiện Lừa Dối

Thuật Phát Hiện Lừa Dối

Lê Yến

15 đánh giá

 4:10:30     9 phần
 Lượt nghe: 5,033

Trên Đường Băng

Trên Đường Băng

Lê Yến

27 đánh giá

 6:02:23     6 phần
 Lượt nghe: 6,616

Đồng Tiền Lên Ngôi

Đồng Tiền Lên Ngôi

Lê Yến

18 đánh giá

 11:10:02     21 phần
 Lượt nghe: 6,510

Bí Mật Của Những Đại Gia Sinh Viên

Bí Mật Của Những Đại Gia Sinh Viên

Lê Yến

14 đánh giá

 2:36:05     3 phần
 Lượt nghe: 5,856

Elon Musk Từ Ước Mơ Đến Hành Trình Quá Giang Vào Ngân Hà

Elon Musk Từ Ước Mơ Đến Hành Trình Quá Giang Vào Ngân Hà

Lê Yến

8 đánh giá

 5:26:38     6 phần
 Lượt nghe: 8,795

Những Bậc Hiền Nhân Trong Lịch Sử Việt Nam

Những Bậc Hiền Nhân Trong Lịch Sử Việt Nam

Lê Yến

23 đánh giá

 5:28:25     8 phần
 Lượt nghe: 8,908


Thầy Ơi, Thương Lấy Dân Nghèo

Thầy Ơi, Thương Lấy Dân Nghèo

Lê Yến

41 đánh giá

 3:14:28     6 phần
 Lượt nghe: 8,906

Khởi Hành

Khởi Hành

Lê Yến

130 đánh giá

 2:26:10     1 phần
 Lượt nghe: 518

Thay Đổi Câu Hỏi Thay Đổi Cuộc Đời

Thay Đổi Câu Hỏi Thay Đổi Cuộc Đời

Lê Yến

13 đánh giá

 3:45:47     8 phần
 Lượt nghe: 8,012

Dạy Con Cách Tiêu Tiền

Dạy Con Cách Tiêu Tiền

Lê Yến

9 đánh giá

 3:08:20     1 phần
 Lượt nghe: 5,080

Dạy Con Dùng Tiền

Dạy Con Dùng Tiền

Lê Yến

11 đánh giá

 2:12:30     1 phần
 Lượt nghe: 9,645

Người Đức Dạy Con Học Các Quy Tắc

Người Đức Dạy Con Học Các Quy Tắc

Lê Yến

4 đánh giá

 4:11:56     7 phần
 Lượt nghe: 9,706

Chat Về Nghề Làm Cha Mẹ

Chat Về Nghề Làm Cha Mẹ

Lê Yến

12 đánh giá

 2:21:25     5 phần
 Lượt nghe: 8,830

Người Cha Tốt Hơn Là Người Thầy Tốt

Người Cha Tốt Hơn Là Người Thầy Tốt

Lê Yến

9 đánh giá

 11:30:58     13 phần
 Lượt nghe: 6,698

Bố Mẹ Đã Cưa Đổ Tớ

Bố Mẹ Đã Cưa Đổ Tớ

Lê Yến

11 đánh giá

 3:06:20     6 phần
 Lượt nghe: 8,786

Bạn Văn 1

Bạn Văn 1

Lê Yến

144 đánh giá

 6:24:30     10 phần
 Lượt nghe: 513

Cái Vô Hạn Trong Lòng Bàn Tay

Cái Vô Hạn Trong Lòng Bàn Tay

Lê Yến

23 đánh giá

 12:05:30     6 phần
 Lượt nghe: 6,718

Bí Quyết Đầu Tư & Kinh Doanh Chứng Khoán Của Tỷ Phú Warren Buffett Và George Soros

Bí Quyết Đầu Tư & Kinh Doanh Chứng Khoán Của Tỷ Phú Warren Buffett Và George Soros

Lê Yến

17 đánh giá

 3:20:12     10 phần
 Lượt nghe: 7,945