Sắp xếp Audio
Vết Thương Của Gió

Vết Thương Của Gió

MC Bảo Linh

8 đánh giá

 01:19:24     10 phần
 Lượt nghe: 5,620

Vợ Lẽ Bị Đánh Tráo

Vợ Lẽ Bị Đánh Tráo

MC Bảo Linh

12 đánh giá

 01:22:07     9 phần
 Lượt nghe: 7,137

Chàng Luật Sư Của Tôi

Chàng Luật Sư Của Tôi

MC Bảo Linh

4 đánh giá

 01:16:24     7 phần
 Lượt nghe: 4,207

Mua Mạng Vợ Nhỏ

Mua Mạng Vợ Nhỏ

MC Bảo Linh

6 đánh giá

 02:43:30     12 phần
 Lượt nghe: 4,610

Muốn Được Yêu Thương

Muốn Được Yêu Thương

MC Bảo Linh

1 đánh giá

 01:26:02     3 phần
 Lượt nghe: 2,349

Âm Mưu Của Mẹ Chồng

Âm Mưu Của Mẹ Chồng

MC Bảo Linh

6 đánh giá

 02:45:13     7 phần
 Lượt nghe: 3,711

Thay Em Lấy Vợ

Thay Em Lấy Vợ

MC Bảo Linh

10 đánh giá

 01:20:40     6 phần
 Lượt nghe: 5,561

20 Triệu 1 Đêm

20 Triệu 1 Đêm

MC Bảo Linh

8 đánh giá

 01:13:28     5 phần
 Lượt nghe: 5,160


Nàng Sao Chổi Của Tôi

Nàng Sao Chổi Của Tôi

MC Bảo Linh

4 đánh giá

 02:43:12     10 phần
 Lượt nghe: 2,499

Phận Gái Long Đong

Phận Gái Long Đong

MC Bảo Linh

3 đánh giá

 01:17:56     9 phần
 Lượt nghe: 1,679

Gia Sư Cho Em Chồng

Gia Sư Cho Em Chồng

MC Bảo Linh

7 đánh giá

 02:32:24     6 phần
 Lượt nghe: 2,520

Đứa Con Dư Thừa

Đứa Con Dư Thừa

MC Bảo Linh

4 đánh giá

 01:21:47     5 phần
 Lượt nghe: 2,265

Yêu Anh Đau Lắm

Yêu Anh Đau Lắm

MC Bảo Linh

2 đánh giá

 05:37:39     4 phần
 Lượt nghe: 2,210

Chồng Khờ

Chồng Khờ

MC Bảo Linh

6 đánh giá

 03:40:14     6 phần
 Lượt nghe: 3,252

Giảng Viên, Tôi Yêu Anh

Giảng Viên, Tôi Yêu Anh

MC Bảo Linh

3 đánh giá

 02:36:33     3 phần
 Lượt nghe: 1,427

Một Chữ Tình

Một Chữ Tình

MC Bảo Linh

3 đánh giá

 05:06:00     5 phần
 Lượt nghe: 1,508

Còn Có Thể Yêu

Còn Có Thể Yêu

MC Bảo Linh

3 đánh giá

 02:48:36     6 phần
 Lượt nghe: 1,788

Người Tình Thứ 3

Người Tình Thứ 3

MC Bảo Linh

0 đánh giá

 02:36:14     4 phần
 Lượt nghe: 1,390

Trốn Tình

Trốn Tình

MC Bảo Linh

5 đánh giá

 08:24:50     13 phần
 Lượt nghe: 3,232

Lấy Chồng Thay Chủ

Lấy Chồng Thay Chủ

MC Bảo Linh

7 đánh giá

 02:45:47     10 phần
 Lượt nghe: 6,030