Sắp xếp Audio
Số Gặp Ma

Số Gặp Ma

MC Nguyễn Huy

38 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 6,769

Người Thu Thập Xác Chết

Người Thu Thập Xác Chết

MC Nguyễn Huy

71 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,208

Trong Tầm Ngắm

Trong Tầm Ngắm

MC Nguyễn Huy

31 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 6,931

Nguy Biến Hành Thi Thành

Nguy Biến Hành Thi Thành

MC Nguyễn Huy

59 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,521

Mảnh Đất Âm Khí

Mảnh Đất Âm Khí

MC Đình Soạn

54 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 700

Miếu Thờ Oan Hồn Người Yêu

Miếu Thờ Oan Hồn Người Yêu

MC Đình Soạn

91 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 594

Hồn Ma Cô Đào Hát

Hồn Ma Cô Đào Hát

MC Đình Soạn

38 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 8,040

Quỷ Đu Cành Cây Gạo

Quỷ Đu Cành Cây Gạo

Quàng A Tũn

68 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,989


Quỷ Ngự Xóm Trên

Quỷ Ngự Xóm Trên

MC Nguyễn Huy

59 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,860

Gã Bác Sĩ Ma Quỷ

Gã Bác Sĩ Ma Quỷ

MC Nguyễn Huy

72 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,935

Oán Vong Sông Vàm Sậy

Oán Vong Sông Vàm Sậy

MC Nguyễn Huy

40 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,282

Cuộc Đòi Mạng Của Người Hầu Ma

Cuộc Đòi Mạng Của Người Hầu Ma

MC Nguyễn Huy

50 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,774

Luyện Cửu Âm Nuôi Hồn Sát

Luyện Cửu Âm Nuôi Hồn Sát

Quàng A Tũn

63 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 8,412

Di Cung Hoán Số Trốn Thần Trùng

Di Cung Hoán Số Trốn Thần Trùng

Quàng A Tũn

50 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 6,058

Tiểu Thiên Siêu Độ Vong Nhi

Tiểu Thiên Siêu Độ Vong Nhi

Quàng A Tũn

49 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,319

Quan Tài Nhốt Quỷ Vương

Quan Tài Nhốt Quỷ Vương

Quàng A Tũn

35 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 9,032

Căn Nhà Của Thầy Mo

Căn Nhà Của Thầy Mo

Quàng A Tũn

37 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,284

Cô Hầu

Cô Hầu

MC Đình Soạn

68 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,934

Cậu Cò

Cậu Cò

MC Đình Soạn

67 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,855

Ác Nghiệp Kumanthong

Ác Nghiệp Kumanthong

MC Đình Soạn

64 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,404