Sắp xếp Audio
Chuông Gió

Chuông Gió

Linh Dị Truyện

19 đánh giá

 53 phần
 Lượt nghe: 7,015

Hàng Nguyệt Quế Tắm Máu

Hàng Nguyệt Quế Tắm Máu

MC Nguyễn Huy

40 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,589

Quỷ Đội Lốt Người

Quỷ Đội Lốt Người

MC Nguyễn Huy

30 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,448

Huyết Thi Dưỡng Xà

Huyết Thi Dưỡng Xà

MC Nguyễn Huy

29 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 5,927

Lời Nguyền Dao Gia Bảo

Lời Nguyền Dao Gia Bảo

MC Đình Soạn

42 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,834

Mộ Gió

Mộ Gió

MC Đình Soạn

49 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,245

Di Chúc Không Lời Chứng

Di Chúc Không Lời Chứng

MC Đình Soạn

20 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,638

Bùa Của Người Chàm

Bùa Của Người Chàm

MC Đình Soạn

45 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,772


Ngôi Mộ Vườn Cũ

Ngôi Mộ Vườn Cũ

MC Đình Soạn

40 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,782

Đầm Cái Nuốt Người

Đầm Cái Nuốt Người

MC Đình Soạn

42 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,382

Oan Hồn Đêm Tối

Oan Hồn Đêm Tối

MC Đình Soạn

28 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 6,929

Lời Nguyền Cho Nghiệp Ác

Lời Nguyền Cho Nghiệp Ác

MC Đình Soạn

29 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 6,992

Mối Họa Từ Quá Khứ

Mối Họa Từ Quá Khứ

MC Nguyễn Huy

58 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 766

Trách Ai Bây Giờ

Trách Ai Bây Giờ

MC Nguyễn Huy

113 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 6,518

Tiệm Bánh Hoàng Hôn

Tiệm Bánh Hoàng Hôn

MC Nguyễn Huy

44 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 6,866

Bí Mật Bên Trong Quán Trà Sữa

Bí Mật Bên Trong Quán Trà Sữa

MC Nguyễn Huy

89 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,445

Lời Nguyền Ma Thuốc Độc

Lời Nguyền Ma Thuốc Độc

MC Đình Soạn

86 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 668

Ma Lai Báo Oán

Ma Lai Báo Oán

MC Đình Soạn

141 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 588

Heo 5 Móng

Heo 5 Móng

MC Đình Soạn

54 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 810

Người Đàn Ông Trong Giấc Mơ

Người Đàn Ông Trong Giấc Mơ

MC Đình Soạn

132 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 682