Sắp xếp Audio
Đạo Quân

Đạo Quân

MC Tiến Phong

 13 phần
 Lượt nghe: 681

Khủng Bố Sống Lại

Khủng Bố Sống Lại

MC Tiến Phong

 47 phần
 Lượt nghe: 595

Vương Đạo Chí Tôn

Vương Đạo Chí Tôn

MC Tiến Phong

 03:54:53     117 phần
 Lượt nghe: 7,808

Hắc Tây Du – Mục Thần Ký

Hắc Tây Du – Mục Thần Ký

MC Tiến Phong

 490 phần
 Lượt nghe: 3,795

Ngạo Thế Chi Vương

Ngạo Thế Chi Vương

MC Tiến Phong

 00:58:08     190 phần
 Lượt nghe: 6,662

Thâu Thiên Chi Đạo

Thâu Thiên Chi Đạo

MC Tiến Phong

 01:07:06     445 phần
 Lượt nghe: 37,343

Thiếu Niên Ca Hành

Thiếu Niên Ca Hành

MC Tiến Phong

 01:51:39     92 phần
 Lượt nghe: 8,235

Cầu Ma

Cầu Ma

MC Tiến Phong

 01:45:55     32 phần
 Lượt nghe: 1,715


Kiếm Lai

Kiếm Lai

MC Tiến Phong

 01:41:58     142 phần
 Lượt nghe: 6,109

Mao Sơn Đuổi Quỷ

Mao Sơn Đuổi Quỷ

MC Tiến Phong

 13:34:49     63 phần
 Lượt nghe: 972

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

MC Tiến Phong

 14:38:25     326 phần
 Lượt nghe: 22,801

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

MC Tiến Phong

 19:33:16     490 phần
 Lượt nghe: 6,076

Pháp Sư Tứ Linh

Pháp Sư Tứ Linh

MC Tiến Phong

 02:48:39     4 phần
 Lượt nghe: 664

Đưa Bác Ra Đồng

Đưa Bác Ra Đồng

MC Tiến Phong

 1 phần
 Lượt nghe: 5,151

Hắc Ám Phong Thần Ký

Hắc Ám Phong Thần Ký

MC Tiến Phong

 13:00:55     158 phần
 Lượt nghe: 4,186

Vết Chàm Tiền Kiếp ( Cái Bớt )

Vết Chàm Tiền Kiếp ( Cái Bớt )

MC Tiến Phong

 01:41:44     1 phần
 Lượt nghe: 9,582

Nghề Nuôi Ma - Truyện Ma Kinh Dị

Nghề Nuôi Ma - Truyện Ma Kinh Dị

MC Tiến Phong

 04:26:52     8 phần
 Lượt nghe: 8,991

Hắc Tây Du - Truyện Tiên Hiệp

Hắc Tây Du - Truyện Tiên Hiệp

MC Tiến Phong

 236 phần
 Lượt nghe: 18,422

Vùng Đất Bị Quỷ Ám - Truyện Ma

Vùng Đất Bị Quỷ Ám - Truyện Ma

MC Tiến Phong

 01:54:33     1 phần
 Lượt nghe: 6,480

Truyện Ma Có Thật Của Ngạ Quỷ

Truyện Ma Có Thật Của Ngạ Quỷ

MC Tiến Phong

 00:58:01     1 phần
 Lượt nghe: 9,773