Sắp xếp Audio
Xích Tâm Tuần Thiên

Xích Tâm Tuần Thiên

MC Tiến Phong

1008 đánh giá

 51 phần
 Lượt nghe: 5,341

Thái Thượng Thần Tôn

Thái Thượng Thần Tôn

MC Tiến Phong

2090 đánh giá

 275 phần
 Lượt nghe: 66,285

Đạo Quân

Đạo Quân

MC Tiến Phong

2520 đánh giá

 454 phần
 Lượt nghe: 72,104

Khủng Bố Sống Lại

Khủng Bố Sống Lại

MC Tiến Phong

868 đánh giá

 148 phần
 Lượt nghe: 24,274

Vương Đạo Chí Tôn

Vương Đạo Chí Tôn

MC Tiến Phong

2075 đánh giá

 332 phần
 Lượt nghe: 68,065

Hắc Tây Du – Mục Thần Ký

Hắc Tây Du – Mục Thần Ký

MC Tiến Phong

856 đánh giá

 490 phần
 Lượt nghe: 37,091

Ngạo Thế Chi Vương

Ngạo Thế Chi Vương

MC Tiến Phong

1375 đánh giá

 00:58:08     190 phần
 Lượt nghe: 40,951

Thâu Thiên Chi Đạo

Thâu Thiên Chi Đạo

MC Tiến Phong

3031 đánh giá

 01:07:06     445 phần
 Lượt nghe: 224,480


Thiếu Niên Ca Hành

Thiếu Niên Ca Hành

MC Tiến Phong

886 đánh giá

 01:51:39     92 phần
 Lượt nghe: 46,786

Cầu Ma

Cầu Ma

MC Tiến Phong

1075 đánh giá

 01:45:55     32 phần
 Lượt nghe: 16,277

Kiếm Lai

Kiếm Lai

MC Tiến Phong

1345 đánh giá

 310 phần
 Lượt nghe: 65,420

Mao Sơn Đuổi Quỷ

Mao Sơn Đuổi Quỷ

MC Tiến Phong

371 đánh giá

 13:34:49     63 phần
 Lượt nghe: 5,224

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

MC Tiến Phong

3169 đánh giá

 14:38:25     326 phần
 Lượt nghe: 162,441

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

MC Tiến Phong

1624 đánh giá

 19:33:16     490 phần
 Lượt nghe: 75,411

Pháp Sư Tứ Linh

Pháp Sư Tứ Linh

MC Tiến Phong

322 đánh giá

 02:48:39     4 phần
 Lượt nghe: 2,591

Đưa Bác Ra Đồng

Đưa Bác Ra Đồng

MC Tiến Phong

314 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,108

Hắc Ám Phong Thần Ký

Hắc Ám Phong Thần Ký

MC Tiến Phong

1067 đánh giá

 13:00:55     158 phần
 Lượt nghe: 31,604

Vết Chàm Tiền Kiếp ( Cái Bớt )

Vết Chàm Tiền Kiếp ( Cái Bớt )

MC Tiến Phong

379 đánh giá

 01:41:44     1 phần
 Lượt nghe: 2,276

Nghề Nuôi Ma - Truyện Ma Kinh Dị

Nghề Nuôi Ma - Truyện Ma Kinh Dị

MC Tiến Phong

311 đánh giá

 04:26:52     8 phần
 Lượt nghe: 1,596

Hắc Tây Du - Truyện Tiên Hiệp

Hắc Tây Du - Truyện Tiên Hiệp

MC Tiến Phong

860 đánh giá

 236 phần
 Lượt nghe: 67,825