Sắp xếp Audio
Ngã Dục Phong Thiên

Ngã Dục Phong Thiên

MC Tiến Phong

3074 đánh giá

 302 phần
 Lượt nghe: 43,538

Xích Tâm Tuần Thiên

Xích Tâm Tuần Thiên

MC Tiến Phong

5593 đánh giá

 320 phần
 Lượt nghe: 61,715

Thái Thượng Thần Tôn

Thái Thượng Thần Tôn

MC Tiến Phong

4666 đánh giá

 327 phần
 Lượt nghe: 106,005

Đạo Quân

Đạo Quân

MC Tiến Phong

6261 đánh giá

 486 phần
 Lượt nghe: 137,469

Khủng Bố Sống Lại

Khủng Bố Sống Lại

MC Tiến Phong

2175 đánh giá

 148 phần
 Lượt nghe: 40,616

Vương Đạo Chí Tôn

Vương Đạo Chí Tôn

MC Tiến Phong

4364 đánh giá

 332 phần
 Lượt nghe: 92,822

Hắc Tây Du – Mục Thần Ký

Hắc Tây Du – Mục Thần Ký

MC Tiến Phong

2119 đánh giá

 490 phần
 Lượt nghe: 58,107

Ngạo Thế Chi Vương

Ngạo Thế Chi Vương

MC Tiến Phong

3241 đánh giá

 00:58:08     190 phần
 Lượt nghe: 61,641


Thâu Thiên Chi Đạo - Lược Thiên Ký

Thâu Thiên Chi Đạo - Lược Thiên Ký

MC Tiến Phong

7779 đánh giá

 01:07:06     445 phần
 Lượt nghe: 325,709

Thiếu Niên Ca Hành

Thiếu Niên Ca Hành

MC Tiến Phong

1891 đánh giá

 01:51:39     92 phần
 Lượt nghe: 57,124

Cầu Ma

Cầu Ma

MC Tiến Phong

2677 đánh giá

 01:45:55     32 phần
 Lượt nghe: 25,264

Kiếm Lai

Kiếm Lai

MC Tiến Phong

3205 đánh giá

 325 phần
 Lượt nghe: 103,422

Mao Sơn Đuổi Quỷ

Mao Sơn Đuổi Quỷ

MC Tiến Phong

1024 đánh giá

 13:34:49     63 phần
 Lượt nghe: 8,248

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

MC Tiến Phong

6648 đánh giá

 14:38:25     326 phần
 Lượt nghe: 226,653

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

MC Tiến Phong

3992 đánh giá

 19:33:16     490 phần
 Lượt nghe: 115,784

Pháp Sư Tứ Linh

Pháp Sư Tứ Linh

MC Tiến Phong

790 đánh giá

 02:48:39     4 phần
 Lượt nghe: 3,629

Đưa Bác Ra Đồng

Đưa Bác Ra Đồng

MC Tiến Phong

790 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,532

Hắc Ám Phong Thần Ký

Hắc Ám Phong Thần Ký

MC Tiến Phong

2499 đánh giá

 13:00:55     158 phần
 Lượt nghe: 49,650

Vết Chàm Tiền Kiếp ( Cái Bớt )

Vết Chàm Tiền Kiếp ( Cái Bớt )

MC Tiến Phong

904 đánh giá

 01:41:44     1 phần
 Lượt nghe: 3,439

Nghề Nuôi Ma

Nghề Nuôi Ma

MC Tiến Phong

738 đánh giá

 04:26:52     8 phần
 Lượt nghe: 2,373