Sắp xếp Audio
Thái Thượng Thần Tôn

Thái Thượng Thần Tôn

MC Tiến Phong

 208 phần
 Lượt nghe: 38,351

Đạo Quân

Đạo Quân

MC Tiến Phong

 247 phần
 Lượt nghe: 32,457

Khủng Bố Sống Lại

Khủng Bố Sống Lại

MC Tiến Phong

 148 phần
 Lượt nghe: 13,309

Vương Đạo Chí Tôn

Vương Đạo Chí Tôn

MC Tiến Phong

 201 phần
 Lượt nghe: 40,578

Hắc Tây Du – Mục Thần Ký

Hắc Tây Du – Mục Thần Ký

MC Tiến Phong

 490 phần
 Lượt nghe: 21,774

Ngạo Thế Chi Vương

Ngạo Thế Chi Vương

MC Tiến Phong

 00:58:08     190 phần
 Lượt nghe: 25,935

Thâu Thiên Chi Đạo

Thâu Thiên Chi Đạo

MC Tiến Phong

 01:07:06     445 phần
 Lượt nghe: 157,632

Thiếu Niên Ca Hành

Thiếu Niên Ca Hành

MC Tiến Phong

 01:51:39     92 phần
 Lượt nghe: 29,860


Cầu Ma

Cầu Ma

MC Tiến Phong

 01:45:55     32 phần
 Lượt nghe: 9,720

Kiếm Lai

Kiếm Lai

MC Tiến Phong

 227 phần
 Lượt nghe: 39,443

Mao Sơn Đuổi Quỷ

Mao Sơn Đuổi Quỷ

MC Tiến Phong

 13:34:49     63 phần
 Lượt nghe: 3,786

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

MC Tiến Phong

 14:38:25     326 phần
 Lượt nghe: 103,150

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

MC Tiến Phong

 19:33:16     490 phần
 Lượt nghe: 47,533

Pháp Sư Tứ Linh

Pháp Sư Tứ Linh

MC Tiến Phong

 02:48:39     4 phần
 Lượt nghe: 1,831

Đưa Bác Ra Đồng

Đưa Bác Ra Đồng

MC Tiến Phong

 1 phần
 Lượt nghe: 827

Hắc Ám Phong Thần Ký

Hắc Ám Phong Thần Ký

MC Tiến Phong

 13:00:55     158 phần
 Lượt nghe: 19,249

Vết Chàm Tiền Kiếp ( Cái Bớt )

Vết Chàm Tiền Kiếp ( Cái Bớt )

MC Tiến Phong

 01:41:44     1 phần
 Lượt nghe: 1,443

Nghề Nuôi Ma - Truyện Ma Kinh Dị

Nghề Nuôi Ma - Truyện Ma Kinh Dị

MC Tiến Phong

 04:26:52     8 phần
 Lượt nghe: 991

Hắc Tây Du - Truyện Tiên Hiệp

Hắc Tây Du - Truyện Tiên Hiệp

MC Tiến Phong

 236 phần
 Lượt nghe: 50,608

Vùng Đất Bị Quỷ Ám - Truyện Ma

Vùng Đất Bị Quỷ Ám - Truyện Ma

MC Tiến Phong

 01:54:33     1 phần
 Lượt nghe: 767