Sắp xếp Audio
Thái Thượng Thần Tôn

Thái Thượng Thần Tôn

MC Tiến Phong

 67 phần
 Lượt nghe: 6,355

Đạo Quân

Đạo Quân

MC Tiến Phong

 198 phần
 Lượt nghe: 16,782

Khủng Bố Sống Lại

Khủng Bố Sống Lại

MC Tiến Phong

 144 phần
 Lượt nghe: 6,914

Vương Đạo Chí Tôn

Vương Đạo Chí Tôn

MC Tiến Phong

 157 phần
 Lượt nghe: 24,706

Hắc Tây Du – Mục Thần Ký

Hắc Tây Du – Mục Thần Ký

MC Tiến Phong

 490 phần
 Lượt nghe: 13,750

Ngạo Thế Chi Vương

Ngạo Thế Chi Vương

MC Tiến Phong

 00:58:08     190 phần
 Lượt nghe: 17,149

Thâu Thiên Chi Đạo

Thâu Thiên Chi Đạo

MC Tiến Phong

 01:07:06     445 phần
 Lượt nghe: 103,632

Thiếu Niên Ca Hành

Thiếu Niên Ca Hành

MC Tiến Phong

 01:51:39     92 phần
 Lượt nghe: 22,452


Cầu Ma

Cầu Ma

MC Tiến Phong

 01:45:55     32 phần
 Lượt nghe: 5,927

Kiếm Lai

Kiếm Lai

MC Tiến Phong

 175 phần
 Lượt nghe: 25,581

Mao Sơn Đuổi Quỷ

Mao Sơn Đuổi Quỷ

MC Tiến Phong

 13:34:49     63 phần
 Lượt nghe: 2,680

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

MC Tiến Phong

 14:38:25     326 phần
 Lượt nghe: 63,795

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

MC Tiến Phong

 19:33:16     490 phần
 Lượt nghe: 28,956

Pháp Sư Tứ Linh

Pháp Sư Tứ Linh

MC Tiến Phong

 02:48:39     4 phần
 Lượt nghe: 1,407

Đưa Bác Ra Đồng

Đưa Bác Ra Đồng

MC Tiến Phong

 1 phần
 Lượt nghe: 507

Hắc Ám Phong Thần Ký

Hắc Ám Phong Thần Ký

MC Tiến Phong

 13:00:55     158 phần
 Lượt nghe: 12,472

Vết Chàm Tiền Kiếp ( Cái Bớt )

Vết Chàm Tiền Kiếp ( Cái Bớt )

MC Tiến Phong

 01:41:44     1 phần
 Lượt nghe: 900

Nghề Nuôi Ma - Truyện Ma Kinh Dị

Nghề Nuôi Ma - Truyện Ma Kinh Dị

MC Tiến Phong

 04:26:52     8 phần
 Lượt nghe: 662

Hắc Tây Du - Truyện Tiên Hiệp

Hắc Tây Du - Truyện Tiên Hiệp

MC Tiến Phong

 236 phần
 Lượt nghe: 38,180

Vùng Đất Bị Quỷ Ám - Truyện Ma

Vùng Đất Bị Quỷ Ám - Truyện Ma

MC Tiến Phong

 01:54:33     1 phần
 Lượt nghe: 511