Sắp xếp Audio
Tôi Đã Lấy Miếng Pho Mát Của Anh

Tôi Đã Lấy Miếng Pho Mát Của Anh

Trương Thị Đệ

80 đánh giá

 1:33:30     4 phần
 Lượt nghe: 6,092

Siêu Cò, Cách Thức Biến Quan Hệ Thành Tiền Tệ

Siêu Cò, Cách Thức Biến Quan Hệ Thành Tiền Tệ

Kiều Duyên

90 đánh giá

 5:15:20     6 phần
 Lượt nghe: 2,371

Người Khôn Ngoan Ứng Xử Giao Tiếp Như Thế Nào?

Người Khôn Ngoan Ứng Xử Giao Tiếp Như Thế Nào?

Douglas Stone

43 đánh giá

 4:59:20     5 phần
 Lượt nghe: 1,218

Bí Quyết Hạnh Phúc Trong Công Việc

Bí Quyết Hạnh Phúc Trong Công Việc

Diễm Khanh

80 đánh giá

 8:01:40     14 phần
 Lượt nghe: 619

101 Quan Điểm Kinh Doanh Sẽ Thay Đổi Cách Bạn Làm Việc

101 Quan Điểm Kinh Doanh Sẽ Thay Đổi Cách Bạn Làm Việc

An Đồng

58 đánh giá

 8:25:41     12 phần
 Lượt nghe: 701

Chỉ Cần Mẩu Khăn Giấy

Chỉ Cần Mẩu Khăn Giấy

Hoàng Anh

81 đánh giá

 6:41:30     14 phần
 Lượt nghe: 6,419

Tối Đa Hóa Hiệu Suất Công Việc

Tối Đa Hóa Hiệu Suất Công Việc

Thu Trang

37 đánh giá

 5:19:00     3 phần
 Lượt nghe: 601

The Book Of Leadership, Dẫn Dắt Bản Thân, Đội Nhóm Và Tổ Chức Vươn Xa

The Book Of Leadership, Dẫn Dắt Bản Thân, Đội Nhóm Và Tổ Chức Vươn Xa

Hoàng Trang

52 đánh giá

 10:25:32     3 phần
 Lượt nghe: 895


Ai Che Lưng Cho Bạn

Ai Che Lưng Cho Bạn

Hoàng Hương

62 đánh giá

 22:02:12     4 phần
 Lượt nghe: 1,196

Thuật Quyết Định

Thuật Quyết Định

Giáng Châu

50 đánh giá

 5:04:48     3 phần
 Lượt nghe: 614

100 Phương Pháp Truyền Động Lực Cho Đội Nhóm Chiến Thắng

100 Phương Pháp Truyền Động Lực Cho Đội Nhóm Chiến Thắng

Steve Chandler

43 đánh giá

 Đang Cập Nhật     2 phần
 Lượt nghe: 7,529

Nghệ Thuật Ăn Trưa Bàn Công Việc

Nghệ Thuật Ăn Trưa Bàn Công Việc

Trương Thị Đệ

62 đánh giá

 5:11:28     8 phần
 Lượt nghe: 6,876

Quyết Tâm Thành Công Sẽ Tới

Quyết Tâm Thành Công Sẽ Tới

Việt Dũng

58 đánh giá

 7:52:58     4 phần
 Lượt nghe: 714

Nghệ Thuật Đàm Phán

Nghệ Thuật Đàm Phán

Tony Schwartz

52 đánh giá

 8:18:56     4 phần
 Lượt nghe: 1,094

Để Hiệu Quả Trong Công Việc

Để Hiệu Quả Trong Công Việc

Giang MJ

50 đánh giá

 1:43:23     1 phần
 Lượt nghe: 690

Giàu Từ Đổi Mới

Giàu Từ Đổi Mới

Nguyễn Kim Ngân

68 đánh giá

 7:49:21     13 phần
 Lượt nghe: 5,528

Dẫn Dắt Người Dùng

Dẫn Dắt Người Dùng

22 đánh giá

 4:20:17     4 phần
 Lượt nghe: 5,594

7 Bước Đến Thành Công

7 Bước Đến Thành Công

Sách Hay Bizbook

61 đánh giá

 3:14:46     3 phần
 Lượt nghe: 840

Tự Tạo Phép Màu Cho Thành Công Của Bạn

Tự Tạo Phép Màu Cho Thành Công Của Bạn

Sách Hay Bizbook

68 đánh giá

 4:14:17     4 phần
 Lượt nghe: 569

Tổ Chức Công Việc Làm Ăn

Tổ Chức Công Việc Làm Ăn

Sách Hay Bizbook

64 đánh giá

 2:52:25     3 phần
 Lượt nghe: 784