Sắp xếp Audio
Tôi Đã Lấy Miếng Pho Mát Của Anh

Tôi Đã Lấy Miếng Pho Mát Của Anh

Trương Thị Đệ

8 đánh giá

 1:33:30     4 phần
 Lượt nghe: 6,272

Siêu Cò, Cách Thức Biến Quan Hệ Thành Tiền Tệ

Siêu Cò, Cách Thức Biến Quan Hệ Thành Tiền Tệ

Kiều Duyên

6 đánh giá

 5:15:20     6 phần
 Lượt nghe: 5,864

Người Khôn Ngoan Ứng Xử Giao Tiếp Như Thế Nào?

Người Khôn Ngoan Ứng Xử Giao Tiếp Như Thế Nào?

Douglas Stone

1 đánh giá

 4:59:20     5 phần
 Lượt nghe: 5,739

Bí Quyết Hạnh Phúc Trong Công Việc

Bí Quyết Hạnh Phúc Trong Công Việc

Diễm Khanh

4 đánh giá

 8:01:40     14 phần
 Lượt nghe: 7,500

101 Quan Điểm Kinh Doanh Sẽ Thay Đổi Cách Bạn Làm Việc

101 Quan Điểm Kinh Doanh Sẽ Thay Đổi Cách Bạn Làm Việc

An Đồng

2 đánh giá

 8:25:41     12 phần
 Lượt nghe: 5,954

Chỉ Cần Mẩu Khăn Giấy

Chỉ Cần Mẩu Khăn Giấy

Hoàng Anh

3 đánh giá

 6:41:30     14 phần
 Lượt nghe: 5,291

Tối Đa Hóa Hiệu Suất Công Việc

Tối Đa Hóa Hiệu Suất Công Việc

Thu Trang

1 đánh giá

 5:19:00     3 phần
 Lượt nghe: 5,835

The Book Of Leadership, Dẫn Dắt Bản Thân, Đội Nhóm Và Tổ Chức Vươn Xa

The Book Of Leadership, Dẫn Dắt Bản Thân, Đội Nhóm Và Tổ Chức Vươn Xa

Hoàng Trang

1 đánh giá

 10:25:32     3 phần
 Lượt nghe: 6,208


Ai Che Lưng Cho Bạn

Ai Che Lưng Cho Bạn

Hoàng Hương

6 đánh giá

 22:02:12     4 phần
 Lượt nghe: 6,495

Thuật Quyết Định

Thuật Quyết Định

Giáng Châu

9 đánh giá

 5:04:48     3 phần
 Lượt nghe: 9,941

100 Phương Pháp Truyền Động Lực Cho Đội Nhóm Chiến Thắng

100 Phương Pháp Truyền Động Lực Cho Đội Nhóm Chiến Thắng

Steve Chandler

5 đánh giá

 Đang Cập Nhật     2 phần
 Lượt nghe: 6,600

Nghệ Thuật Ăn Trưa Bàn Công Việc

Nghệ Thuật Ăn Trưa Bàn Công Việc

Trương Thị Đệ

6 đánh giá

 5:11:28     8 phần
 Lượt nghe: 7,311

Quyết Tâm Thành Công Sẽ Tới

Quyết Tâm Thành Công Sẽ Tới

Việt Dũng

7 đánh giá

 7:52:58     4 phần
 Lượt nghe: 9,486

Nghệ Thuật Đàm Phán

Nghệ Thuật Đàm Phán

Tony Schwartz

9 đánh giá

 8:18:56     4 phần
 Lượt nghe: 7,703

Để Hiệu Quả Trong Công Việc

Để Hiệu Quả Trong Công Việc

Giang MJ

4 đánh giá

 1:43:23     1 phần
 Lượt nghe: 6,310

Giàu Từ Đổi Mới

Giàu Từ Đổi Mới

Nguyễn Kim Ngân

8 đánh giá

 7:49:21     13 phần
 Lượt nghe: 9,673

Dẫn Dắt Người Dùng

Dẫn Dắt Người Dùng

0 đánh giá

 4:20:17     4 phần
 Lượt nghe: 5,737

7 Bước Đến Thành Công

7 Bước Đến Thành Công

Sách Hay Bizbook

1 đánh giá

 3:14:46     3 phần
 Lượt nghe: 6,016

Tự Tạo Phép Màu Cho Thành Công Của Bạn

Tự Tạo Phép Màu Cho Thành Công Của Bạn

Sách Hay Bizbook

6 đánh giá

 4:14:17     4 phần
 Lượt nghe: 9,057

Tổ Chức Công Việc Làm Ăn

Tổ Chức Công Việc Làm Ăn

Sách Hay Bizbook

2 đánh giá

 2:52:25     3 phần
 Lượt nghe: 6,763