Sắp xếp Audio
Tôi Đã Lấy Miếng Pho Mát Của Anh

Tôi Đã Lấy Miếng Pho Mát Của Anh

Trương Thị Đệ

27 đánh giá

 1:33:30     4 phần
 Lượt nghe: 5,404

Siêu Cò, Cách Thức Biến Quan Hệ Thành Tiền Tệ

Siêu Cò, Cách Thức Biến Quan Hệ Thành Tiền Tệ

Kiều Duyên

30 đánh giá

 5:15:20     6 phần
 Lượt nghe: 914

Người Khôn Ngoan Ứng Xử Giao Tiếp Như Thế Nào?

Người Khôn Ngoan Ứng Xử Giao Tiếp Như Thế Nào?

Douglas Stone

8 đánh giá

 4:59:20     5 phần
 Lượt nghe: 7,569

Bí Quyết Hạnh Phúc Trong Công Việc

Bí Quyết Hạnh Phúc Trong Công Việc

Diễm Khanh

28 đánh giá

 8:01:40     14 phần
 Lượt nghe: 8,837

101 Quan Điểm Kinh Doanh Sẽ Thay Đổi Cách Bạn Làm Việc

101 Quan Điểm Kinh Doanh Sẽ Thay Đổi Cách Bạn Làm Việc

An Đồng

15 đánh giá

 8:25:41     12 phần
 Lượt nghe: 7,062

Chỉ Cần Mẩu Khăn Giấy

Chỉ Cần Mẩu Khăn Giấy

Hoàng Anh

22 đánh giá

 6:41:30     14 phần
 Lượt nghe: 7,191

Tối Đa Hóa Hiệu Suất Công Việc

Tối Đa Hóa Hiệu Suất Công Việc

Thu Trang

13 đánh giá

 5:19:00     3 phần
 Lượt nghe: 9,776

The Book Of Leadership, Dẫn Dắt Bản Thân, Đội Nhóm Và Tổ Chức Vươn Xa

The Book Of Leadership, Dẫn Dắt Bản Thân, Đội Nhóm Và Tổ Chức Vươn Xa

Hoàng Trang

19 đánh giá

 10:25:32     3 phần
 Lượt nghe: 7,933


Ai Che Lưng Cho Bạn

Ai Che Lưng Cho Bạn

Hoàng Hương

31 đánh giá

 22:02:12     4 phần
 Lượt nghe: 6,164

Thuật Quyết Định

Thuật Quyết Định

Giáng Châu

23 đánh giá

 5:04:48     3 phần
 Lượt nghe: 5,795

100 Phương Pháp Truyền Động Lực Cho Đội Nhóm Chiến Thắng

100 Phương Pháp Truyền Động Lực Cho Đội Nhóm Chiến Thắng

Steve Chandler

17 đánh giá

 Đang Cập Nhật     2 phần
 Lượt nghe: 8,642

Nghệ Thuật Ăn Trưa Bàn Công Việc

Nghệ Thuật Ăn Trưa Bàn Công Việc

Trương Thị Đệ

24 đánh giá

 5:11:28     8 phần
 Lượt nghe: 5,058

Quyết Tâm Thành Công Sẽ Tới

Quyết Tâm Thành Công Sẽ Tới

Việt Dũng

17 đánh giá

 7:52:58     4 phần
 Lượt nghe: 6,215

Nghệ Thuật Đàm Phán

Nghệ Thuật Đàm Phán

Tony Schwartz

22 đánh giá

 8:18:56     4 phần
 Lượt nghe: 7,580

Để Hiệu Quả Trong Công Việc

Để Hiệu Quả Trong Công Việc

Giang MJ

15 đánh giá

 1:43:23     1 phần
 Lượt nghe: 5,614

Giàu Từ Đổi Mới

Giàu Từ Đổi Mới

Nguyễn Kim Ngân

31 đánh giá

 7:49:21     13 phần
 Lượt nghe: 8,212

Dẫn Dắt Người Dùng

Dẫn Dắt Người Dùng

3 đánh giá

 4:20:17     4 phần
 Lượt nghe: 9,998

7 Bước Đến Thành Công

7 Bước Đến Thành Công

Sách Hay Bizbook

17 đánh giá

 3:14:46     3 phần
 Lượt nghe: 9,926

Tự Tạo Phép Màu Cho Thành Công Của Bạn

Tự Tạo Phép Màu Cho Thành Công Của Bạn

Sách Hay Bizbook

18 đánh giá

 4:14:17     4 phần
 Lượt nghe: 6,456

Tổ Chức Công Việc Làm Ăn

Tổ Chức Công Việc Làm Ăn

Sách Hay Bizbook

16 đánh giá

 2:52:25     3 phần
 Lượt nghe: 8,683