Sắp xếp Audio
Đừng Giao Nó Cho Con Bạn

Đừng Giao Nó Cho Con Bạn

59 đánh giá

 5:30:11     11 phần
 Lượt nghe: 8,630

Câu Chuyện Nhà Quản Lý Cà Rốt Và Nghệ Thuật Khen Thưởng

Câu Chuyện Nhà Quản Lý Cà Rốt Và Nghệ Thuật Khen Thưởng

101 đánh giá

 1:49:20     3 phần
 Lượt nghe: 8,470

Trải Nghiệm Nhân Viên Hoàn Hảo

Trải Nghiệm Nhân Viên Hoàn Hảo

Hồng Phượng

63 đánh giá

 6:58:41     4 phần
 Lượt nghe: 601

Giải Mã Hành Vi Disc

Giải Mã Hành Vi Disc

Mark Scullard

110 đánh giá

 7:38:38     4 phần
 Lượt nghe: 861

Từ Tốt Đến Vĩ Đại

Từ Tốt Đến Vĩ Đại

Trần Huỳnh Phương Trang

85 đánh giá

 8:36:36     6 phần
 Lượt nghe: 1,385

Đế Chế Alibaba

Đế Chế Alibaba

83 đánh giá

 8:12:30     4 phần
 Lượt nghe: 8,478

100 Chìa Khóa Vàng Dành Cho CEO & Chủ Doanh Nghiệp

100 Chìa Khóa Vàng Dành Cho CEO & Chủ Doanh Nghiệp

Hoàng Nguyễn

42 đánh giá

 7:52:41     4 phần
 Lượt nghe: 570

Quyết Định, Kỹ Năng Lãnh Đạo Hàng Đầu Của Nhà Lãnh Đạo Tài Ba

Quyết Định, Kỹ Năng Lãnh Đạo Hàng Đầu Của Nhà Lãnh Đạo Tài Ba

71 đánh giá

 6:35:41     4 phần
 Lượt nghe: 578


Dạy Con Làm Giàu 10: Trước Khi Bạn Thôi Việc

Dạy Con Làm Giàu 10: Trước Khi Bạn Thôi Việc

67 đánh giá

 5:57:40     9 phần
 Lượt nghe: 582

Bí Quyết Nhận Biết Người Tài

Bí Quyết Nhận Biết Người Tài

Quang Tâm

97 đánh giá

 15:01:21     18 phần
 Lượt nghe: 2,459

Dùng Người Bằng Trí Tuệ

Dùng Người Bằng Trí Tuệ

Trương Thị Đệ

75 đánh giá

 15:41:58     26 phần
 Lượt nghe: 687

Cẩm Nang Giám Đốc Điều Hành

Cẩm Nang Giám Đốc Điều Hành

Stephen A.Miles

73 đánh giá

 8:08:24     11 phần
 Lượt nghe: 9,913

Bốn Nỗi Ám Ảnh Của Một Nhà Quản Trị Tài Ba

Bốn Nỗi Ám Ảnh Của Một Nhà Quản Trị Tài Ba

Trương Thị Đệ

91 đánh giá

 4:20:58     10 phần
 Lượt nghe: 8,162

Thuyết Phục Bằng Tâm Lý

Thuyết Phục Bằng Tâm Lý

Ngọc Diễm

84 đánh giá

 9:05:30     18 phần
 Lượt nghe: 764

Năng Đoạn Kim Cương

Năng Đoạn Kim Cương

Thùy Châu

70 đánh giá

 12:29:58     4 phần
 Lượt nghe: 2,499

21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

83 đánh giá

 6:28:30     21 phần
 Lượt nghe: 760

16 Kế Sử Dụng Nhân Tài

16 Kế Sử Dụng Nhân Tài

50 đánh giá

 11:20:54     17 phần
 Lượt nghe: 7,772

Gung Ho! Bí Quyết Phát Huy Nhiệt Huyết Nhân Viên

Gung Ho! Bí Quyết Phát Huy Nhiệt Huyết Nhân Viên

Giang MJ

66 đánh giá

 1:38:57     1 phần
 Lượt nghe: 7,486

Sức Mạnh Của Việc Đặt Câu Hỏi Đúng

Sức Mạnh Của Việc Đặt Câu Hỏi Đúng

Nguyễn Phước Hải

39 đánh giá

 3:39:40     5 phần
 Lượt nghe: 698

Thuật Nhìn Người

Thuật Nhìn Người

Hiền Lương

112 đánh giá

 5:20:34     10 phần
 Lượt nghe: 1,741