Sắp xếp Audio
Đừng Giao Nó Cho Con Bạn

Đừng Giao Nó Cho Con Bạn

3 đánh giá

 5:30:11     11 phần
 Lượt nghe: 8,961

Câu Chuyện Nhà Quản Lý Cà Rốt Và Nghệ Thuật Khen Thưởng

Câu Chuyện Nhà Quản Lý Cà Rốt Và Nghệ Thuật Khen Thưởng

3 đánh giá

 1:49:20     3 phần
 Lượt nghe: 8,812

Trải Nghiệm Nhân Viên Hoàn Hảo

Trải Nghiệm Nhân Viên Hoàn Hảo

Hồng Phượng

1 đánh giá

 6:58:41     4 phần
 Lượt nghe: 9,170

Giải Mã Hành Vi Disc

Giải Mã Hành Vi Disc

Mark Scullard

9 đánh giá

 7:38:38     4 phần
 Lượt nghe: 6,206

Từ Tốt Đến Vĩ Đại

Từ Tốt Đến Vĩ Đại

Trần Huỳnh Phương Trang

3 đánh giá

 8:36:36     6 phần
 Lượt nghe: 8,408

Đế Chế Alibaba

Đế Chế Alibaba

5 đánh giá

 8:12:30     4 phần
 Lượt nghe: 7,924

100 Chìa Khóa Vàng Dành Cho CEO & Chủ Doanh Nghiệp

100 Chìa Khóa Vàng Dành Cho CEO & Chủ Doanh Nghiệp

Hoàng Nguyễn

2 đánh giá

 7:52:41     4 phần
 Lượt nghe: 6,174

Quyết Định, Kỹ Năng Lãnh Đạo Hàng Đầu Của Nhà Lãnh Đạo Tài Ba

Quyết Định, Kỹ Năng Lãnh Đạo Hàng Đầu Của Nhà Lãnh Đạo Tài Ba

6 đánh giá

 6:35:41     4 phần
 Lượt nghe: 5,346


Dạy Con Làm Giàu 10: Trước Khi Bạn Thôi Việc

Dạy Con Làm Giàu 10: Trước Khi Bạn Thôi Việc

3 đánh giá

 5:57:40     9 phần
 Lượt nghe: 8,140

Bí Quyết Nhận Biết Người Tài

Bí Quyết Nhận Biết Người Tài

Quang Tâm

5 đánh giá

 15:01:21     18 phần
 Lượt nghe: 5,584

Dùng Người Bằng Trí Tuệ

Dùng Người Bằng Trí Tuệ

Trương Thị Đệ

8 đánh giá

 15:41:58     26 phần
 Lượt nghe: 8,062

Cẩm Nang Giám Đốc Điều Hành

Cẩm Nang Giám Đốc Điều Hành

Stephen A.Miles

4 đánh giá

 8:08:24     11 phần
 Lượt nghe: 6,421

Bốn Nỗi Ám Ảnh Của Một Nhà Quản Trị Tài Ba

Bốn Nỗi Ám Ảnh Của Một Nhà Quản Trị Tài Ba

Trương Thị Đệ

6 đánh giá

 4:20:58     10 phần
 Lượt nghe: 6,977

Thuyết Phục Bằng Tâm Lý

Thuyết Phục Bằng Tâm Lý

Ngọc Diễm

6 đánh giá

 9:05:30     18 phần
 Lượt nghe: 6,708

Năng Đoạn Kim Cương

Năng Đoạn Kim Cương

Thùy Châu

3 đánh giá

 12:29:58     4 phần
 Lượt nghe: 8,682

21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

6 đánh giá

 6:28:30     21 phần
 Lượt nghe: 7,519

16 Kế Sử Dụng Nhân Tài

16 Kế Sử Dụng Nhân Tài

4 đánh giá

 11:20:54     17 phần
 Lượt nghe: 5,579

Gung Ho! Bí Quyết Phát Huy Nhiệt Huyết Nhân Viên

Gung Ho! Bí Quyết Phát Huy Nhiệt Huyết Nhân Viên

Giang MJ

1 đánh giá

 1:38:57     1 phần
 Lượt nghe: 6,642

Sức Mạnh Của Việc Đặt Câu Hỏi Đúng

Sức Mạnh Của Việc Đặt Câu Hỏi Đúng

Nguyễn Phước Hải

0 đánh giá

 3:39:40     5 phần
 Lượt nghe: 5,555

Thuật Nhìn Người

Thuật Nhìn Người

Hiền Lương

4 đánh giá

 5:20:34     10 phần
 Lượt nghe: 5,611