Sắp xếp Audio
Đừng Giao Nó Cho Con Bạn

Đừng Giao Nó Cho Con Bạn

28 đánh giá

 5:30:11     11 phần
 Lượt nghe: 9,789

Câu Chuyện Nhà Quản Lý Cà Rốt Và Nghệ Thuật Khen Thưởng

Câu Chuyện Nhà Quản Lý Cà Rốt Và Nghệ Thuật Khen Thưởng

43 đánh giá

 1:49:20     3 phần
 Lượt nghe: 6,255

Trải Nghiệm Nhân Viên Hoàn Hảo

Trải Nghiệm Nhân Viên Hoàn Hảo

Hồng Phượng

22 đánh giá

 6:58:41     4 phần
 Lượt nghe: 7,235

Giải Mã Hành Vi Disc

Giải Mã Hành Vi Disc

Mark Scullard

39 đánh giá

 7:38:38     4 phần
 Lượt nghe: 8,362

Từ Tốt Đến Vĩ Đại

Từ Tốt Đến Vĩ Đại

Trần Huỳnh Phương Trang

38 đánh giá

 8:36:36     6 phần
 Lượt nghe: 7,612

Đế Chế Alibaba

Đế Chế Alibaba

33 đánh giá

 8:12:30     4 phần
 Lượt nghe: 7,735

100 Chìa Khóa Vàng Dành Cho CEO & Chủ Doanh Nghiệp

100 Chìa Khóa Vàng Dành Cho CEO & Chủ Doanh Nghiệp

Hoàng Nguyễn

20 đánh giá

 7:52:41     4 phần
 Lượt nghe: 7,768

Quyết Định, Kỹ Năng Lãnh Đạo Hàng Đầu Của Nhà Lãnh Đạo Tài Ba

Quyết Định, Kỹ Năng Lãnh Đạo Hàng Đầu Của Nhà Lãnh Đạo Tài Ba

32 đánh giá

 6:35:41     4 phần
 Lượt nghe: 9,156


Dạy Con Làm Giàu 10: Trước Khi Bạn Thôi Việc

Dạy Con Làm Giàu 10: Trước Khi Bạn Thôi Việc

26 đánh giá

 5:57:40     9 phần
 Lượt nghe: 6,999

Bí Quyết Nhận Biết Người Tài

Bí Quyết Nhận Biết Người Tài

Quang Tâm

48 đánh giá

 15:01:21     18 phần
 Lượt nghe: 1,158

Dùng Người Bằng Trí Tuệ

Dùng Người Bằng Trí Tuệ

Trương Thị Đệ

39 đánh giá

 15:41:58     26 phần
 Lượt nghe: 9,457

Cẩm Nang Giám Đốc Điều Hành

Cẩm Nang Giám Đốc Điều Hành

Stephen A.Miles

31 đánh giá

 8:08:24     11 phần
 Lượt nghe: 5,071

Bốn Nỗi Ám Ảnh Của Một Nhà Quản Trị Tài Ba

Bốn Nỗi Ám Ảnh Của Một Nhà Quản Trị Tài Ba

Trương Thị Đệ

39 đánh giá

 4:20:58     10 phần
 Lượt nghe: 7,448

Thuyết Phục Bằng Tâm Lý

Thuyết Phục Bằng Tâm Lý

Ngọc Diễm

37 đánh giá

 9:05:30     18 phần
 Lượt nghe: 8,745

Năng Đoạn Kim Cương

Năng Đoạn Kim Cương

Thùy Châu

26 đánh giá

 12:29:58     4 phần
 Lượt nghe: 985

21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

39 đánh giá

 6:28:30     21 phần
 Lượt nghe: 5,859

16 Kế Sử Dụng Nhân Tài

16 Kế Sử Dụng Nhân Tài

19 đánh giá

 11:20:54     17 phần
 Lượt nghe: 7,947

Gung Ho! Bí Quyết Phát Huy Nhiệt Huyết Nhân Viên

Gung Ho! Bí Quyết Phát Huy Nhiệt Huyết Nhân Viên

Giang MJ

28 đánh giá

 1:38:57     1 phần
 Lượt nghe: 7,953

Sức Mạnh Của Việc Đặt Câu Hỏi Đúng

Sức Mạnh Của Việc Đặt Câu Hỏi Đúng

Nguyễn Phước Hải

11 đánh giá

 3:39:40     5 phần
 Lượt nghe: 5,079

Thuật Nhìn Người

Thuật Nhìn Người

Hiền Lương

49 đánh giá

 5:20:34     10 phần
 Lượt nghe: 782