Sắp xếp Audio
Đêm Mùa Hè Nghiệt Ngã

Đêm Mùa Hè Nghiệt Ngã

MC Đình Duy

141 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 1,372

Kẻ Nhắc Tuồng

Kẻ Nhắc Tuồng

258 đánh giá

 11 phần
 Lượt nghe: 2,111

Ghi Chép Pháp Y

Ghi Chép Pháp Y

332 đánh giá

 15 phần
 Lượt nghe: 5,227

Thành Phố Ngầm

Thành Phố Ngầm

MC Đình Duy

971 đánh giá

 7 phần
 Lượt nghe: 7,744

Quỷ Mộ Thiên Thư

Quỷ Mộ Thiên Thư

MC Hoàng Minh

784 đánh giá

 17 phần
 Lượt nghe: 6,795

Thiên Toả

Thiên Toả

Thanh Bình

673 đánh giá

 24 phần
 Lượt nghe: 3,825

Thiên Văn

Thiên Văn

MC Ngọc Lâm

530 đánh giá

 11 phần
 Lượt nghe: 2,464

Thiên Cơ Diệu Thám

Thiên Cơ Diệu Thám

MC Hoàng Vinh

791 đánh giá

 42 phần
 Lượt nghe: 8,315


Một Thế Giới Không Có Đàn Bà

Một Thế Giới Không Có Đàn Bà

MC Đình Duy

783 đánh giá

 11 phần
 Lượt nghe: 3,551

Ba Đường Luân Hồi

Ba Đường Luân Hồi

Linh Dị Truyện

474 đánh giá

 39 phần
 Lượt nghe: 2,869

Trò Chơi Cấm

Trò Chơi Cấm

Linh Dị Truyện

582 đánh giá

 54 phần
 Lượt nghe: 5,107

Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Thanh Bình

649 đánh giá

 17 phần
 Lượt nghe: 3,959

Tội Phạm IQ Thấp

Tội Phạm IQ Thấp

Linh Dị Truyện

524 đánh giá

 14 phần
 Lượt nghe: 4,966

Trinh Sát Kể Chuyện

Trinh Sát Kể Chuyện

Duy Ly

508 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 3,573

Người Truy Tìm Dấu Vết

Người Truy Tìm Dấu Vết

Thanh Bình

619 đánh giá

 11:34:20     12 phần
 Lượt nghe: 3,920

Kẻ Cắp Bà Già

Kẻ Cắp Bà Già

Trần Gia

390 đánh giá

 5:16:20     12 phần
 Lượt nghe: 1,617

Bí Mật Hồng Kông

Bí Mật Hồng Kông

Trần Gia

453 đánh giá

 10:54:30     4 phần
 Lượt nghe: 1,816

Tử Vong Tuần Hoàn

Tử Vong Tuần Hoàn

Trái Táo

542 đánh giá

 8:14:20     4 phần
 Lượt nghe: 2,182

Đại Án Bí Ẩn

Đại Án Bí Ẩn

Thanh Bình

640 đánh giá

 9:50:11     9 phần
 Lượt nghe: 4,230

Ác Ý

Ác Ý

An

370 đánh giá

 5:50:10     4 phần
 Lượt nghe: 1,544