Sắp xếp Audio
Cuồng Thám

Cuồng Thám

MC Hoàng Minh

 215 phần
 Lượt nghe: 15,347

Lưới Trời

Lưới Trời

MC Đình Duy

 3 phần
 Lượt nghe: 3,091

Vụ Án Họ Trình

Vụ Án Họ Trình

MC Đình Duy

 11 phần
 Lượt nghe: 5,005

Điệp Vụ Môi Hồng

Điệp Vụ Môi Hồng

MC Đình Duy

 7 phần
 Lượt nghe: 3,841

Mật Khu 88

Mật Khu 88

MC Đình Duy

 01:52:00     3 phần
 Lượt nghe: 4,656

Âm Dương Nhãn

Âm Dương Nhãn

MC Tuấn Anh

 09:54:40     23 phần
 Lượt nghe: 3,934

Săn Nã

Săn Nã

MC Đình Duy

 03:10:09     7 phần
 Lượt nghe: 3,179

Kinh Thiên Kỳ Án

Kinh Thiên Kỳ Án

MC Anh Tú

 21:30:13     9 phần
 Lượt nghe: 3,594


Đằng Sau Một Số Phận

Đằng Sau Một Số Phận

MC Đình Duy

 06:02:57     11 phần
 Lượt nghe: 3,456

Mật Mã Champa

Mật Mã Champa

MC Hồng Nhung

 14:06:16     6 phần
 Lượt nghe: 2,837

Hồ Sơ Một Tử Tù

Hồ Sơ Một Tử Tù

MC Đình Duy

 05:29:41     5 phần
 Lượt nghe: 3,306

Tổ Chuyên Án Và Những Mật Vụ Bí Hiểm

Tổ Chuyên Án Và Những Mật Vụ Bí Hiểm

 05:28:02     20 phần
 Lượt nghe: 3,903

Trong Vòng Tay Du Đãng

Trong Vòng Tay Du Đãng

MC Đình Duy

 10:07:07     11 phần
 Lượt nghe: 2,955

Nửa Kiếp Giang Hồ

Nửa Kiếp Giang Hồ

MC Đình Duy

 06:35:46     7 phần
 Lượt nghe: 4,302

Điệu Ru Nước Mắt

Điệu Ru Nước Mắt

MC Đình Duy

 09:35:54     10 phần
 Lượt nghe: 4,481

Đào Mộ Chi Tế Phẩm

Đào Mộ Chi Tế Phẩm

MC Tuấn Anh

 13:34:44     47 phần
 Lượt nghe: 2,925

Thiên Khanh Ưng Liệp

Thiên Khanh Ưng Liệp

MC Nguyễn Thành

 09:12:06     8 phần
 Lượt nghe: 4,614

Đọc Thầm

Đọc Thầm

MC Đình Soạn

 02:46:07     3 phần
 Lượt nghe: 2,015

Biệt Đội Săn Quỷ

Biệt Đội Săn Quỷ

MC Nguyễn Thành

 10:42:37     21 phần
 Lượt nghe: 4,384

Trấn Hồn

Trấn Hồn

MC Đình Soạn

 10:47:22     12 phần
 Lượt nghe: 3,683