Sắp xếp Audio
Nỗi Oan 12 Năm

Nỗi Oan 12 Năm

MC Đình Duy

220 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 1,941

Ai Đã Giết Cô Ấy

Ai Đã Giết Cô Ấy

MC Thanh Bình

218 đánh giá

 6 phần
 Lượt nghe: 1,810

Nữ Trinh Sát

Nữ Trinh Sát

MC Đình Duy

260 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 1,649

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Ninh Hàng Nhất

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Ninh Hàng Nhất

Linh Dị Truyện

285 đánh giá

 59 phần
 Lượt nghe: 3,229

Thập Tông Tội - Full

Thập Tông Tội - Full

Linh Dị Truyện

171 đánh giá

 52 phần
 Lượt nghe: 2,821

Lưới Trời Lồng Lộng

Lưới Trời Lồng Lộng

MC Đình Duy

380 đánh giá

 6 phần
 Lượt nghe: 2,488

Đoá Lan Rừng Nổi Loạn

Đoá Lan Rừng Nổi Loạn

Lê Duyên

240 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 1,749

Tiệc Báo Thù

Tiệc Báo Thù

MC Thanh Bình

373 đánh giá

 12 phần
 Lượt nghe: 2,769


Người Không Mang Họ

Người Không Mang Họ

MC Thanh Bình

351 đánh giá

 6 phần
 Lượt nghe: 2,193

Lệnh Truy Nã

Lệnh Truy Nã

MC Đình Duy

665 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 4,837

Mãi Không Nhắm Mắt

Mãi Không Nhắm Mắt

MC Thanh Bình

490 đánh giá

 20 phần
 Lượt nghe: 2,435

Người Trong Lưới

Người Trong Lưới

296 đánh giá

 12 phần
 Lượt nghe: 2,727

Cảnh Sát Hình Sự

Cảnh Sát Hình Sự

MC Thanh Bình

587 đánh giá

 38 phần
 Lượt nghe: 5,748

Hội Chứng E

Hội Chứng E

409 đánh giá

 15 phần
 Lượt nghe: 3,146

Nhà Tiên Tri Và Những Vụ Án Kinh Dị

Nhà Tiên Tri Và Những Vụ Án Kinh Dị

MC Thanh Bình

570 đánh giá

 56 phần
 Lượt nghe: 9,588

Đường Ra Pháp Trường

Đường Ra Pháp Trường

Quang Dũng

441 đánh giá

 7 phần
 Lượt nghe: 1,834

Bao Công Kỳ Án

Bao Công Kỳ Án

Trái Táo

733 đánh giá

 27 phần
 Lượt nghe: 5,246

Hoa Hồng Trắng

Hoa Hồng Trắng

MC Đình Duy

888 đánh giá

 8 phần
 Lượt nghe: 5,197

Mặt Nạ Trắng

Mặt Nạ Trắng

MC Hồng Nhung

1014 đánh giá

 13 phần
 Lượt nghe: 6,707

Đêm Mùa Hè Nghiệt Ngã

Đêm Mùa Hè Nghiệt Ngã

MC Đình Duy

1302 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 6,915