Sắp xếp Audio
Âm Phủ Thần Thám

Âm Phủ Thần Thám

MC Hoàng Minh

 48 phần
 Lượt nghe: 1,106

Mai Hương Và Lê Phong

Mai Hương Và Lê Phong

MC Đình Duy

 5 phần
 Lượt nghe: 615

Men Tình

Men Tình

MC Thanh Mai

 1 phần
 Lượt nghe: 774

Sao Đen

Sao Đen

Thanh Bình

 47 phần
 Lượt nghe: 1,239

Giải Mã Tử Thi

Giải Mã Tử Thi

MC Hoàng Minh

 40 phần
 Lượt nghe: 2,283

Trinh Thám Kỳ Án

Trinh Thám Kỳ Án

MC Hoàng Minh

 58 phần
 Lượt nghe: 5,775

CT Trinh Thám Hay

CT Trinh Thám Hay

MC Hoàng Minh

 226 phần
 Lượt nghe: 40,997


Lưới Trời

Lưới Trời

MC Đình Duy

 3 phần
 Lượt nghe: 5,091

Vụ Án Họ Trình

Vụ Án Họ Trình

MC Đình Duy

 11 phần
 Lượt nghe: 7,449

Điệp Vụ Môi Hồng

Điệp Vụ Môi Hồng

MC Đình Duy

 7 phần
 Lượt nghe: 5,287

Mật Khu 88

Mật Khu 88

MC Đình Duy

 01:52:00     3 phần
 Lượt nghe: 6,314

Âm Dương Nhãn

Âm Dương Nhãn

MC Tuấn Anh

 09:54:40     23 phần
 Lượt nghe: 5,357

Săn Nã

Săn Nã

MC Đình Duy

 03:10:09     7 phần
 Lượt nghe: 4,502

Kinh Thiên Kỳ Án

Kinh Thiên Kỳ Án

MC Anh Tú

 21:30:13     9 phần
 Lượt nghe: 6,047

Đằng Sau Một Số Phận

Đằng Sau Một Số Phận

MC Đình Duy

 06:02:57     11 phần
 Lượt nghe: 4,779

Mật Mã Champa

Mật Mã Champa

MC Hồng Nhung

 14:06:16     6 phần
 Lượt nghe: 4,109

Hồ Sơ Một Tử Tù

Hồ Sơ Một Tử Tù

MC Đình Duy

 05:29:41     5 phần
 Lượt nghe: 4,505

Tổ Chuyên Án Và Những Mật Vụ Bí Hiểm

Tổ Chuyên Án Và Những Mật Vụ Bí Hiểm

 05:28:02     20 phần
 Lượt nghe: 5,674

Trong Vòng Tay Du Đãng

Trong Vòng Tay Du Đãng

MC Đình Duy

 10:07:07     11 phần
 Lượt nghe: 4,280