Sắp xếp Audio
Chuyện Thời Bao Cấp

Chuyện Thời Bao Cấp

MC Đình Duy

72 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 628

Cãi Nhau Với Vợ

Cãi Nhau Với Vợ

MC Đình Duy

109 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 703

Tứ Đại Đồng Đường

Tứ Đại Đồng Đường

MC Đình Duy

93 đánh giá

 26 phần
 Lượt nghe: 1,519

Con Đường Dốc

Con Đường Dốc

MC Đình Duy

294 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 1,490

Đơn Phương

Đơn Phương

MC Đình Duy

282 đánh giá

 9 phần
 Lượt nghe: 1,478

Đêm Mùa Hè Nghiệt Ngã

Đêm Mùa Hè Nghiệt Ngã

MC Đình Duy

140 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 1,372

Giông Bão Cuộc Đời

Giông Bão Cuộc Đời

MC Đình Duy

321 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 1,971

Lựa Chọn Nghiệt Ngã

Lựa Chọn Nghiệt Ngã

MC Đình Duy

259 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 1,381


Phận Đời Oan Trái

Phận Đời Oan Trái

MC Đình Duy

262 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,049

Có Con Với Tình Một Đêm

Có Con Với Tình Một Đêm

MC Đình Duy

248 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,301

Người Đến Sau

Người Đến Sau

MC Đình Duy

158 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 840

Thành Phố Ngầm 2

Thành Phố Ngầm 2

MC Đình Duy

519 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 3,406

Đời Côi Cút

Đời Côi Cút

MC Đình Duy

621 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 2,448

Chú Tư Con Là Ai

Chú Tư Con Là Ai

MC Đình Duy

257 đánh giá

 8 phần
 Lượt nghe: 1,735

Những Đứa Con Bất Trị

Những Đứa Con Bất Trị

MC Đình Duy

859 đánh giá

 9 phần
 Lượt nghe: 4,773

Tướng Cướp Đa Tình

Tướng Cướp Đa Tình

MC Đình Duy

564 đánh giá

 11 phần
 Lượt nghe: 5,217

Trên Đỉnh Núi Mờ Sương

Trên Đỉnh Núi Mờ Sương

MC Đình Duy

858 đánh giá

 24 phần
 Lượt nghe: 11,188

Dòng Đời Nổi Trôi

Dòng Đời Nổi Trôi

MC Đình Duy

941 đánh giá

 36 phần
 Lượt nghe: 9,090

Bí Mật Của Những Cuộc Đời

Bí Mật Của Những Cuộc Đời

MC Đình Duy

566 đánh giá

 14 phần
 Lượt nghe: 6,581

Dị Tộc

Dị Tộc

MC Đình Duy

679 đánh giá

 9 phần
 Lượt nghe: 4,597