Sắp xếp Audio
Nghề Coi Tù

Nghề Coi Tù

MC Đình Duy

 2 phần
 Lượt nghe: 7,481

Tướng Cướp Sáu Mạnh

Tướng Cướp Sáu Mạnh

MC Đình Duy

 2 phần
 Lượt nghe: 5,250

Điệp Vụ Môi Hồng

Điệp Vụ Môi Hồng

MC Đình Duy

 7 phần
 Lượt nghe: 9,622

Hồn Trinh Nữ

Hồn Trinh Nữ

MC Đình Duy

 11 phần
 Lượt nghe: 7,741

Bí mật chuyên án năm cam

Bí mật chuyên án năm cam

MC Đình Duy

 9 phần
 Lượt nghe: 994

Vô Sỉ Đạo Tặc

Vô Sỉ Đạo Tặc

MC Đình Duy

 50 phần
 Lượt nghe: 3,247

Ngược Sáng

Ngược Sáng

MC Đình Duy

 03:05:40     13 phần
 Lượt nghe: 3,680

Huyết Anh Vũ

Huyết Anh Vũ

MC Đình Duy

 16 phần
 Lượt nghe: 1,812


Như Lai Thần Chưởng

Như Lai Thần Chưởng

MC Đình Duy

 18 phần
 Lượt nghe: 3,937

Ngược Về Thời Minh

Ngược Về Thời Minh

MC Đình Duy

 03:14:45     96 phần
 Lượt nghe: 7,427

Nỗi Đau Thân Phận Đàn Bà

Nỗi Đau Thân Phận Đàn Bà

MC Đình Duy

 02:03:40     5 phần
 Lượt nghe: 1,795

Trưởng Thành Trong Ngục Tối

Trưởng Thành Trong Ngục Tối

MC Đình Duy

 02:35:01     6 phần
 Lượt nghe: 1,960

Mật Khu 88

Mật Khu 88

MC Đình Duy

 01:52:00     3 phần
 Lượt nghe: 2,070

Người Tử Tù Đặc Biệt

Người Tử Tù Đặc Biệt

MC Đình Duy

 01:42:52     9 phần
 Lượt nghe: 2,272

Cao Thủ Kiếm Tiền

Cao Thủ Kiếm Tiền

MC Đình Duy

 16:08:27     46 phần
 Lượt nghe: 3,359

Xương Rồng Tím

Xương Rồng Tím

MC Đình Duy

 03:07:12     20 phần
 Lượt nghe: 2,927

Khô Lâu Họa

Khô Lâu Họa

MC Đình Duy

 13 phần
 Lượt nghe: 643

Thương Thiên

Thương Thiên

MC Đình Duy

 168 phần
 Lượt nghe: 2,729

Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

MC Đình Duy

 12:01:02     101 phần
 Lượt nghe: 1,553

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu

MC Đình Duy

 06:46:49     373 phần
 Lượt nghe: 5,812