Truyện ma Đình Soạn Audio - Truyện ma Đình Soạn MP3 - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất hay nhất qua giọng đọc MC Đình Soạn.
Sắp xếp Audio
Thợ Săn Ma

Thợ Săn Ma

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,596

Đào Mộ Đốt Cốt

Đào Mộ Đốt Cốt

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,214

Quỷ Rút Lưỡi

Quỷ Rút Lưỡi

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,968

Bóng Ma Cô Nhi Viện

Bóng Ma Cô Nhi Viện

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,340

Huyết Ngải Cầu Vinh

Huyết Ngải Cầu Vinh

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,331

Đường Âm Dương

Đường Âm Dương

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,546

Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký

Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,750

Bãi Bồi Có Quỷ

Bãi Bồi Có Quỷ

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,018


Tâm Ma

Tâm Ma

MC Đình Soạn

 4 phần
 Lượt nghe: 7,420

Gỗ Quan Tài

Gỗ Quan Tài

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,142

Chín Núi Mười Đèo

Chín Núi Mười Đèo

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,035

Quỷ Ám Căn Hộ 502

Quỷ Ám Căn Hộ 502

MC Đình Soạn

 2 phần
 Lượt nghe: 9,427

Vong Linh Thai Phụ

Vong Linh Thai Phụ

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,754

Đạo Sĩ Diệt Ma

Đạo Sĩ Diệt Ma

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,074

Oan Hồn Báo Hận

Oan Hồn Báo Hận

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,878

Căn Phòng Khóa Trái

Căn Phòng Khóa Trái

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,471

Bãi Tha Ma Sát Vách

Bãi Tha Ma Sát Vách

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 517

Thầy Vạn Diệt Thiềm Thừ

Thầy Vạn Diệt Thiềm Thừ

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,106

Hai Số Phận

Hai Số Phận

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,311