Truyện ma Đình Soạn Audio - Truyện ma Đình Soạn MP3 - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất hay nhất qua giọng đọc MC Đình Soạn.
Sắp xếp Audio
4 Đêm Đáng Sợ

4 Đêm Đáng Sợ

MC Đình Soạn

7 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,565

Động Quan Tài

Động Quan Tài

MC Đình Soạn

6 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,273

Hoa Huệ Trắng

Hoa Huệ Trắng

MC Đình Soạn

4 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,052

Yểm Mạng

Yểm Mạng

MC Đình Soạn

25 đánh giá

 19 phần
 Lượt nghe: 6,957

Cá Ăn Xác

Cá Ăn Xác

MC Đình Soạn

29 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,846

Trả Đồ Người Chết

Trả Đồ Người Chết

MC Đình Soạn

24 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 5,321

Nghiệp Quật Phú Hộ

Nghiệp Quật Phú Hộ

MC Đình Soạn

71 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,875

Bà Năm Lùn

Bà Năm Lùn

MC Đình Soạn

56 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,630


Nhà Xây Trên Mộ Quỷ

Nhà Xây Trên Mộ Quỷ

MC Đình Soạn

46 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,052

Con Trâu Vàng

Con Trâu Vàng

MC Đình Soạn

64 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 548

Đêm Thứ 7

Đêm Thứ 7

MC Đình Soạn

42 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,792

100 Ngày Hồn Về

100 Ngày Hồn Về

MC Đình Soạn

43 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 570

Điệu Lý Cố Nhân

Điệu Lý Cố Nhân

MC Đình Soạn

26 đánh giá

 7 phần
 Lượt nghe: 6,109

Hồi Kiếp

Hồi Kiếp

MC Đình Soạn

22 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 1,225

Huyệt Mộ Quỷ Dữ

Huyệt Mộ Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

26 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 1,719

Tiếng Khóc Trong Mưa

Tiếng Khóc Trong Mưa

MC Đình Soạn

20 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 827

Xác Chết Dưới Nền Nhà

Xác Chết Dưới Nền Nhà

MC Đình Soạn

12 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,027

Báo Mộng Chết Oan

Báo Mộng Chết Oan

MC Đình Soạn

20 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,219

Đừng Nhặt Tiền Rơi

Đừng Nhặt Tiền Rơi

MC Đình Soạn

16 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 981

Chết Trẻ Tháng Cô Hồn

Chết Trẻ Tháng Cô Hồn

MC Đình Soạn

17 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 665