Truyện ma Đình Soạn Audio - Truyện ma Đình Soạn MP3 - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất hay nhất qua giọng đọc MC Đình Soạn.
Sắp xếp Audio
Cái Kho Ma Ám

Cái Kho Ma Ám

MC Đình Soạn

82 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 730

Oan Khốc Bên Đường Vắng

Oan Khốc Bên Đường Vắng

MC Đình Soạn

71 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 507

Mạng Người Trả Thánh

Mạng Người Trả Thánh

MC Đình Soạn

48 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 6,641

Vong Ám Đọa Đày

Vong Ám Đọa Đày

MC Đình Soạn

53 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,379

Lời Nguyền Dao Gia Bảo

Lời Nguyền Dao Gia Bảo

MC Đình Soạn

78 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 632

Mộ Gió

Mộ Gió

MC Đình Soạn

92 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 6,614

Di Chúc Không Lời Chứng

Di Chúc Không Lời Chứng

MC Đình Soạn

55 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 531

Bùa Của Người Chàm

Bùa Của Người Chàm

MC Đình Soạn

69 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 694


Ngôi Mộ Vườn Cũ

Ngôi Mộ Vườn Cũ

MC Đình Soạn

62 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 516

Đầm Cái Nuốt Người

Đầm Cái Nuốt Người

MC Đình Soạn

74 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,074

Oan Hồn Đêm Tối

Oan Hồn Đêm Tối

MC Đình Soạn

54 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 6,542

Lời Nguyền Cho Nghiệp Ác

Lời Nguyền Cho Nghiệp Ác

MC Đình Soạn

51 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,546

Lời Nguyền Ma Thuốc Độc

Lời Nguyền Ma Thuốc Độc

MC Đình Soạn

96 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 724

Ma Lai Báo Oán

Ma Lai Báo Oán

MC Đình Soạn

162 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 672

Heo 5 Móng

Heo 5 Móng

MC Đình Soạn

69 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 929

Người Đàn Ông Trong Giấc Mơ

Người Đàn Ông Trong Giấc Mơ

MC Đình Soạn

153 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 725

Thầy Vẩu Bắt Cương Thi

Thầy Vẩu Bắt Cương Thi

MC Đình Soạn

92 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 659

Cái Giá Kẻ Thứ Ba

Cái Giá Kẻ Thứ Ba

MC Đình Soạn

98 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 743

Thế Mạng Quỷ Nhập Tràng

Thế Mạng Quỷ Nhập Tràng

MC Đình Soạn

100 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 644

Quỷ Hồn Mượn Xác

Quỷ Hồn Mượn Xác

MC Đình Soạn

93 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 7,138