Truyện ma Đình Soạn Audio - Truyện ma Đình Soạn MP3 - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất hay nhất qua giọng đọc MC Đình Soạn.
Sắp xếp Audio
Thuật Yểm

Thuật Yểm

MC Đình Soạn

 8 phần
 Lượt nghe: 2,628

Nồi Cao Tinh Tinh

Nồi Cao Tinh Tinh

MC Đình Soạn

 7 phần
 Lượt nghe: 1,380

Bí Mật Nghề Làm Vàng Mã

Bí Mật Nghề Làm Vàng Mã

MC Đình Soạn

 12 phần
 Lượt nghe: 2,758

Vong Hồn Ông Lão Què

Vong Hồn Ông Lão Què

MC Đình Soạn

 2 phần
 Lượt nghe: 2,586

Đêm Bão Lớn

Đêm Bão Lớn

MC Đình Soạn

 2 phần
 Lượt nghe: 2,354

Ngôi Mộ Sau Nhà

Ngôi Mộ Sau Nhà

MC Đình Soạn

 2 phần
 Lượt nghe: 2,227

Hừng Đông

Hừng Đông

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,455

Oán Hồn Hoá Thuỷ Quỷ

Oán Hồn Hoá Thuỷ Quỷ

MC Đình Soạn

 6 phần
 Lượt nghe: 1,896


Oán Nghiệt Quỷ Nhi

Oán Nghiệt Quỷ Nhi

MC Đình Soạn

 3 phần
 Lượt nghe: 1,340

Hành Lang Tầng 8

Hành Lang Tầng 8

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 3,525

Ma Ở Gốc Sấu Già

Ma Ở Gốc Sấu Già

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 2,910

Tan Hồn Phách

Tan Hồn Phách

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,742

Oán Niệm

Oán Niệm

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,720

Mộ Người Sống

Mộ Người Sống

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 2,861

Vong Hồn Dì Tư

Vong Hồn Dì Tư

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,790

Hồn Ma Trong Căn Nhà Trọ

Hồn Ma Trong Căn Nhà Trọ

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 2,339

Mộ Đá Lĩnh Nam

Mộ Đá Lĩnh Nam

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,569

Chiếc Xe Ma

Chiếc Xe Ma

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,932

Mẹ Đừng Đi

Mẹ Đừng Đi

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 974

Ngoài Cổng Có Ma

Ngoài Cổng Có Ma

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,502