Truyện ma Đình Soạn Audio - Truyện ma Đình Soạn MP3 - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất hay nhất qua giọng đọc MC Đình Soạn.
Sắp xếp Audio
Mảnh Đất Âm Khí

Mảnh Đất Âm Khí

MC Đình Soạn

53 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 689

Miếu Thờ Oan Hồn Người Yêu

Miếu Thờ Oan Hồn Người Yêu

MC Đình Soạn

86 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 585

Hồn Ma Cô Đào Hát

Hồn Ma Cô Đào Hát

MC Đình Soạn

38 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 8,535

Cô Hầu

Cô Hầu

MC Đình Soạn

67 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 6,815

Cậu Cò

Cậu Cò

MC Đình Soạn

65 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,052

Ác Nghiệp Kumanthong

Ác Nghiệp Kumanthong

MC Đình Soạn

63 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 6,087

Thầy Bắt Ma Sau Nhà

Thầy Bắt Ma Sau Nhà

MC Đình Soạn

35 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,836

Mèo Mả Nhập Xác

Mèo Mả Nhập Xác

MC Đình Soạn

70 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,061


Tiếng Ai Trong Đêm Vắng

Tiếng Ai Trong Đêm Vắng

MC Đình Soạn

56 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,926

Người Tình Máu

Người Tình Máu

MC Đình Soạn

65 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,036

Thói Đời

Thói Đời

MC Đình Soạn

41 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,127

Yểm Hồn Chồng Cũ

Yểm Hồn Chồng Cũ

MC Đình Soạn

51 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,513

Trúc Ơi

Trúc Ơi

MC Đình Soạn

42 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,697

Vải Thưa Che Mắt Thánh

Vải Thưa Che Mắt Thánh

MC Đình Soạn

43 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,904

Vong Hồn Trâm

Vong Hồn Trâm

MC Đình Soạn

30 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 6,246

Dùng Bùa Trả Giá

Dùng Bùa Trả Giá

MC Đình Soạn

92 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 856

Trường Học Có Ma

Trường Học Có Ma

MC Đình Soạn

102 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 612

Nghiệp Báo Nhà Ông Mão

Nghiệp Báo Nhà Ông Mão

MC Đình Soạn

67 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 618

Thầy Chín Diệt Xà Tinh

Thầy Chín Diệt Xà Tinh

MC Đình Soạn

79 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,593

Trừ Quỷ Nhà Họ Vương

Trừ Quỷ Nhà Họ Vương

MC Đình Soạn

51 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,411