Truyện ma Đình Soạn Audio - Truyện ma Đình Soạn MP3 - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất hay nhất qua giọng đọc MC Đình Soạn.
Sắp xếp Audio
Thầy Vẩu Bắt Cương Thi

Thầy Vẩu Bắt Cương Thi

MC Đình Soạn

94 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 680

Cái Giá Kẻ Thứ Ba

Cái Giá Kẻ Thứ Ba

MC Đình Soạn

98 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 759

Thế Mạng Quỷ Nhập Tràng

Thế Mạng Quỷ Nhập Tràng

MC Đình Soạn

102 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 674

Quỷ Hồn Mượn Xác

Quỷ Hồn Mượn Xác

MC Đình Soạn

99 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 8,101

Bàn Tay Của Bà Cửu

Bàn Tay Của Bà Cửu

MC Đình Soạn

103 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 757

Quật Mộ Báo Thù

Quật Mộ Báo Thù

MC Đình Soạn

144 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,012

Đời Thê Lương

Đời Thê Lương

MC Đình Soạn

89 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 612

Chuộc Ngải Ký

Chuộc Ngải Ký

MC Đình Soạn

139 đánh giá

 19 phần
 Lượt nghe: 2,454


Cọc Yểm Xác

Cọc Yểm Xác

MC Đình Soạn

126 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,168

Cùng Đường Mạt Lộ

Cùng Đường Mạt Lộ

MC Đình Soạn

89 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 609

Quả Báo Cho Kẻ Tham Lam

Quả Báo Cho Kẻ Tham Lam

MC Đình Soạn

95 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 679

Đi Theo Người Chết

Đi Theo Người Chết

MC Đình Soạn

87 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 580

Tuyệt Tự Tuyệt Tôn

Tuyệt Tự Tuyệt Tôn

MC Đình Soạn

94 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 809

Con Chó Ba Chân

Con Chó Ba Chân

MC Đình Soạn

133 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 807

Ngải Hành

Ngải Hành

MC Đình Soạn

59 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 635

Vong Ngự Gốc Gạo

Vong Ngự Gốc Gạo

MC Đình Soạn

119 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 6,861

Người Chồng Dã Tâm

Người Chồng Dã Tâm

MC Đình Soạn

47 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,848

Lấy Đồ Người Đã Chết

Lấy Đồ Người Đã Chết

MC Đình Soạn

70 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,530

Đêm U Ám

Đêm U Ám

MC Đình Soạn

43 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,030

Chung Cư Số 7

Chung Cư Số 7

MC Đình Soạn

75 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 501