Truyện ma Đình Soạn Audio - Truyện ma Đình Soạn MP3 - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất hay nhất qua giọng đọc MC Đình Soạn.
Sắp xếp Audio
Có Chửa Với Ma

Có Chửa Với Ma

MC Đình Soạn

99 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 607

Tham Lam Vật Chất

Tham Lam Vật Chất

MC Đình Soạn

75 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 6,403

Hương Khói Tiền Nhân

Hương Khói Tiền Nhân

MC Đình Soạn

91 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,853

Sơn Điêu Trừ Tà

Sơn Điêu Trừ Tà

MC Đình Soạn

41 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,342

Tâm Linh Ký Sự

Tâm Linh Ký Sự

MC Đình Soạn

109 đánh giá

 7 phần
 Lượt nghe: 863

Sống Dậy Từ Đáy Giếng

Sống Dậy Từ Đáy Giếng

MC Đình Soạn

66 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 736

Ma Rừng Bắt Hồn

Ma Rừng Bắt Hồn

MC Đình Soạn

102 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 530

Cỗ Quan Tài Quỷ

Cỗ Quan Tài Quỷ

MC Đình Soạn

49 đánh giá

 6 phần
 Lượt nghe: 943


3 Tiếng Gà Gáy

3 Tiếng Gà Gáy

MC Đình Soạn

144 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,535

Bóng Ma Trong Buồng

Bóng Ma Trong Buồng

MC Đình Soạn

138 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 865

Vong Về Báo Oán Mẹ

Vong Về Báo Oán Mẹ

MC Đình Soạn

85 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 523

Họa Bùa Ngải

Họa Bùa Ngải

MC Đình Soạn

155 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,056

Cái Đầm Âm Vực

Cái Đầm Âm Vực

MC Đình Soạn

76 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 6,099

Vong Hồn Con Gấm

Vong Hồn Con Gấm

MC Đình Soạn

113 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,047

Gieo Nhân Gặp Quả

Gieo Nhân Gặp Quả

MC Đình Soạn

149 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,108

Mảnh Đất Nặng Âm

Mảnh Đất Nặng Âm

MC Đình Soạn

90 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 882

Trung Thu Oan Nghiệt

Trung Thu Oan Nghiệt

MC Đình Soạn

133 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 835

Lời Trăn Trối

Lời Trăn Trối

MC Đình Soạn

98 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 891

Gà Dẫn Vong

Gà Dẫn Vong

MC Đình Soạn

116 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 828

Ma Quỷ Không Giết Người Sống

Ma Quỷ Không Giết Người Sống

MC Đình Soạn

71 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 662