Truyện ma Đình Soạn Audio - Truyện ma Đình Soạn MP3 - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất hay nhất qua giọng đọc MC Đình Soạn.
Sắp xếp Audio
Tiếng Vọng Ngoài Vườn

Tiếng Vọng Ngoài Vườn

MC Đình Soạn

94 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 616

Con Này Là Quỷ

Con Này Là Quỷ

MC Đình Soạn

72 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,683

Trùng Tang Làng Bổn Niên

Trùng Tang Làng Bổn Niên

MC Đình Soạn

86 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 773

Hồng Nhan Yểu Mệnh

Hồng Nhan Yểu Mệnh

MC Đình Soạn

64 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,923

Kumanthong Vong Linh Nguyền Rủa

Kumanthong Vong Linh Nguyền Rủa

MC Đình Soạn

107 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 912

Tội Ác Tà Sư

Tội Ác Tà Sư

MC Đình Soạn

162 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,167

Trại Âm Phủ

Trại Âm Phủ

MC Đình Soạn

78 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 795

Thầy Hỏa Bắt Quỷ Cầu Thị Bưởi

Thầy Hỏa Bắt Quỷ Cầu Thị Bưởi

MC Đình Soạn

115 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 656


Quỷ Trong Tượng Phật

Quỷ Trong Tượng Phật

MC Đình Soạn

172 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,420

Âm Hồn Gốc Mít

Âm Hồn Gốc Mít

MC Đình Soạn

203 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,122

Miếu Ông Nghị

Miếu Ông Nghị

MC Đình Soạn

141 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 851

Oán Tình Nghiệt Ngã

Oán Tình Nghiệt Ngã

MC Đình Soạn

141 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 961

Huyết Quỷ

Huyết Quỷ

MC Đình Soạn

153 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 988

Liên Táng Vong Gia

Liên Táng Vong Gia

MC Đình Soạn

155 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,108

Hồn Về Giải Oán

Hồn Về Giải Oán

MC Đình Soạn

110 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 686

Lệ Quỷ Oán Hận

Lệ Quỷ Oán Hận

MC Đình Soạn

126 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 674

Thầy Bửu Làng Vừng

Thầy Bửu Làng Vừng

MC Đình Soạn

98 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 739

Cậu Bùi Diệt Thầy Pháp

Cậu Bùi Diệt Thầy Pháp

MC Đình Soạn

94 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 780

Xác Trôi Ở Cống Làng Sình

Xác Trôi Ở Cống Làng Sình

MC Đình Soạn

87 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 720

Dốc Bắt Hồn

Dốc Bắt Hồn

MC Đình Soạn

102 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 934