Sắp xếp Audio
Muôn kiếp nhân sinh - Tập 2

Muôn kiếp nhân sinh - Tập 2

 10 phần
 Lượt nghe: 8,477

Muôn kiếp nhân sinh - Tập 1

Muôn kiếp nhân sinh - Tập 1

 10 phần
 Lượt nghe: 7,319

Mẹ Về Trong Gió

Mẹ Về Trong Gió

MC Lam Phương

 2 phần
 Lượt nghe: 5,776

Lọ Sứ Nhốt Vong

Lọ Sứ Nhốt Vong

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 9,335

Khu Mả Họ Trần

Khu Mả Họ Trần

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 8,073

Quỷ Dưới Đáy Sông

Quỷ Dưới Đáy Sông

MC Lam Phương

 2 phần
 Lượt nghe: 5,882

Ác Tâm

Ác Tâm

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 9,624

Vong C.hết Bờ C.hết Bụi

Vong C.hết Bờ C.hết Bụi

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 8,007


Tiên Cá Thổ Châu

Tiên Cá Thổ Châu

MC Nguyễn Huy

 14 phần
 Lượt nghe: 770

Tham Thì Thâm

Tham Thì Thâm

MC Lam Phương

 1 phần
 Lượt nghe: 8,015

Cô Giáo Tôi Nuôi Ma Gà

Cô Giáo Tôi Nuôi Ma Gà

MC Nguyễn Huy

 4 phần
 Lượt nghe: 535

Giờ Ngọ 3 Khắc

Giờ Ngọ 3 Khắc

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 5,413

Chim Lợn Gọi Hồn

Chim Lợn Gọi Hồn

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,563

Ăn Mày Cửa Phật

Ăn Mày Cửa Phật

MC Lam Phương

 1 phần
 Lượt nghe: 7,302

C.hết Để Hầu Tao

C.hết Để Hầu Tao

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 8,019

Ma Nữ Báo Ân

Ma Nữ Báo Ân

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 7,889

Oan Nghiệt Nhà Chánh Tổng

Oan Nghiệt Nhà Chánh Tổng

MC Đình Soạn

 2 phần
 Lượt nghe: 7,251

Người Lạ Đến Làng

Người Lạ Đến Làng

Âm Phong

 14 phần
 Lượt nghe: 8,341

Trộm Mộ Của Quỷ

Trộm Mộ Của Quỷ

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,805

Đêm Tảo Mộ

Đêm Tảo Mộ

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 6,807