Sắp xếp Audio
Kinh Dược Sư

Kinh Dược Sư

Bình Nguyên

209 đánh giá

 28:14     1 phần
 Lượt nghe: 736

Kinh Tiểu Bộ 1

Kinh Tiểu Bộ 1

Bình Nguyên

177 đánh giá

 23:11:41     11 phần
 Lượt nghe: 7,580

Cuộc Cách Mạng Một Cọng Rơm

Cuộc Cách Mạng Một Cọng Rơm

Bình Nguyên

26 đánh giá

 4:21:59     5 phần
 Lượt nghe: 7,850

Một Thiên Nằm Mộng

Một Thiên Nằm Mộng

Bình Nguyên

25 đánh giá

 2:29:21     3 phần
 Lượt nghe: 8,478

Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ

Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ

Bình Nguyên

30 đánh giá

 2:34:07     3 phần
 Lượt nghe: 6,035

Tôi Là Bêtô

Tôi Là Bêtô

Bình Nguyên

232 đánh giá

 1:57:13     1 phần
 Lượt nghe: 1,069

Chuyện Xứ Lang Biang 3 : Chủ Nhân Núi Lưng Chừng

Chuyện Xứ Lang Biang 3 : Chủ Nhân Núi Lưng Chừng

Bình Nguyên

190 đánh giá

 8:05:37     8 phần
 Lượt nghe: 1,151

Chuyện Xứ Lang Biang 2 : Biến Cố Ở Trương Đămri

Chuyện Xứ Lang Biang 2 : Biến Cố Ở Trương Đămri

Bình Nguyên

244 đánh giá

 10:45:36     11 phần
 Lượt nghe: 1,114


Chuyện Xứ Lang Biang 1 : Pho Tượng Của Baltalon

Chuyện Xứ Lang Biang 1 : Pho Tượng Của Baltalon

Bình Nguyên

168 đánh giá

 9:18:06     9 phần
 Lượt nghe: 1,762

Số Đỏ

Số Đỏ

Bình Nguyên

78 đánh giá

 5:03:55     5 phần
 Lượt nghe: 763

Tắt Đèn

Tắt Đèn

Bình Nguyên

52 đánh giá

 3:04:26     3 phần
 Lượt nghe: 9,608

Truyện Kiều

Truyện Kiều

Bình Nguyên

50 đánh giá

 4:26:59     5 phần
 Lượt nghe: 5,005

Mảnh Trăng Cuối Rừng

Mảnh Trăng Cuối Rừng

Bình Nguyên

65 đánh giá

 41:57     1 phần
 Lượt nghe: 692

Rừng Xà Nu

Rừng Xà Nu

Bình Nguyên

51 đánh giá

 49:41     1 phần
 Lượt nghe: 507

Chuyện Người Con Gái Nam Xương

Chuyện Người Con Gái Nam Xương

Bình Nguyên

44 đánh giá

 45:03     1 phần
 Lượt nghe: 8,080

Lục Vân Tiên

Lục Vân Tiên

Bình Nguyên

45 đánh giá

 2:41:42     3 phần
 Lượt nghe: 7,102

Tắt Lửa Lòng

Tắt Lửa Lòng

Bình Nguyên

62 đánh giá

 4:50:04     5 phần
 Lượt nghe: 647

Con Nhà Nghèo

Con Nhà Nghèo

Bình Nguyên

84 đánh giá

 6:27:47     6 phần
 Lượt nghe: 1,047

Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo

Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo

Bình Nguyên

13 đánh giá

 1:27:30     1 phần
 Lượt nghe: 6,314

Cứ Đi Rồi Sẽ Đến

Cứ Đi Rồi Sẽ Đến

Bình Nguyên

11 đánh giá

 3:33:54     4 phần
 Lượt nghe: 7,505