Sắp xếp Audio

Bình Nguyên (Kẻ Trộm Hương)

Kinh Dược Sư

Kinh Dược Sư

Bình Nguyên (Kẻ Trộm Hương)

672 đánh giá

 28:14     1 phần
 Lượt nghe: 3,287

Kinh Tiểu Bộ 1

Kinh Tiểu Bộ 1

Bình Nguyên (Kẻ Trộm Hương)

561 đánh giá

 23:11:41     11 phần
 Lượt nghe: 1,869

Cuộc Cách Mạng Một Cọng Rơm

Cuộc Cách Mạng Một Cọng Rơm

Bình Nguyên (Kẻ Trộm Hương)

152 đánh giá

 4:21:59     5 phần
 Lượt nghe: 1,790

Một Thiên Nằm Mộng

Một Thiên Nằm Mộng

Bình Nguyên (Kẻ Trộm Hương)

144 đánh giá

 2:29:21     3 phần
 Lượt nghe: 1,119

Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ

Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ

Bình Nguyên (Kẻ Trộm Hương)

149 đánh giá

 2:34:07     3 phần
 Lượt nghe: 1,580

Tôi Là Bêtô

Tôi Là Bêtô

Bình Nguyên (Kẻ Trộm Hương)

1122 đánh giá

 1:57:13     1 phần
 Lượt nghe: 5,450

Chuyện Xứ Lang Biang 3 : Chủ Nhân Núi Lưng Chừng

Chuyện Xứ Lang Biang 3 : Chủ Nhân Núi Lưng Chừng

Bình Nguyên (Kẻ Trộm Hương)

913 đánh giá

 8:05:37     8 phần
 Lượt nghe: 6,462

Chuyện Xứ Lang Biang 2 : Biến Cố Ở Trương Đămri

Chuyện Xứ Lang Biang 2 : Biến Cố Ở Trương Đămri

Bình Nguyên (Kẻ Trộm Hương)

1237 đánh giá

 10:45:36     11 phần
 Lượt nghe: 6,771


Chuyện Xứ Lang Biang 1 : Pho Tượng Của Baltalon

Chuyện Xứ Lang Biang 1 : Pho Tượng Của Baltalon

Bình Nguyên (Kẻ Trộm Hương)

1006 đánh giá

 9:18:06     9 phần
 Lượt nghe: 10,129

Số Đỏ

Số Đỏ

Bình Nguyên (Kẻ Trộm Hương)

313 đánh giá

 5:03:55     5 phần
 Lượt nghe: 2,809

Tắt Đèn

Tắt Đèn

Bình Nguyên (Kẻ Trộm Hương)

221 đánh giá

 3:04:26     3 phần
 Lượt nghe: 1,652

Truyện Kiều

Truyện Kiều

Bình Nguyên (Kẻ Trộm Hương)

218 đánh giá

 4:26:59     5 phần
 Lượt nghe: 1,972

Mảnh Trăng Cuối Rừng

Mảnh Trăng Cuối Rừng

Bình Nguyên (Kẻ Trộm Hương)

259 đánh giá

 41:57     1 phần
 Lượt nghe: 2,176

Rừng Xà Nu

Rừng Xà Nu

Bình Nguyên (Kẻ Trộm Hương)

215 đánh giá

 49:41     1 phần
 Lượt nghe: 1,768

Chuyện Người Con Gái Nam Xương

Chuyện Người Con Gái Nam Xương

Bình Nguyên (Kẻ Trộm Hương)

193 đánh giá

 45:03     1 phần
 Lượt nghe: 1,286

Lục Vân Tiên

Lục Vân Tiên

Bình Nguyên (Kẻ Trộm Hương)

221 đánh giá

 2:41:42     3 phần
 Lượt nghe: 1,255

Tắt Lửa Lòng

Tắt Lửa Lòng

Bình Nguyên (Kẻ Trộm Hương)

274 đánh giá

 4:50:04     5 phần
 Lượt nghe: 2,371

Con Nhà Nghèo

Con Nhà Nghèo

Bình Nguyên (Kẻ Trộm Hương)

407 đánh giá

 6:27:47     6 phần
 Lượt nghe: 4,890

Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo

Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo

Bình Nguyên (Kẻ Trộm Hương)

138 đánh giá

 1:27:30     1 phần
 Lượt nghe: 1,997

Cứ Đi Rồi Sẽ Đến

Cứ Đi Rồi Sẽ Đến

Bình Nguyên (Kẻ Trộm Hương)

114 đánh giá

 3:33:54     4 phần
 Lượt nghe: 795