Sắp xếp Audio
Lời Dạy Đức Phật Về Nhân Quả

Lời Dạy Đức Phật Về Nhân Quả

286 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,048

Lời Dạy Đức Phật Giải Thoát Phiền Muộn

Lời Dạy Đức Phật Giải Thoát Phiền Muộn

499 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 2,845

Kinh Phật Cho Người Tại Gia

Kinh Phật Cho Người Tại Gia

Thích Nhật Từ

290 đánh giá

 16:54:48     11 phần
 Lượt nghe: 2,737

Kinh Chiếc Lưới Ái Ân

Kinh Chiếc Lưới Ái Ân

Trần Ngọc San

708 đánh giá

 2:48:44     3 phần
 Lượt nghe: 3,719

Lời Khấn Nguyện

Lời Khấn Nguyện

Trần Ngọc San

436 đánh giá

 42:16     1 phần
 Lượt nghe: 2,778

Kinh Dược Sư

Kinh Dược Sư

Bình Nguyên (Kẻ Trộm Hương)

592 đánh giá

 28:14     1 phần
 Lượt nghe: 2,611

Kinh Vu Lan Báo Hiếu

Kinh Vu Lan Báo Hiếu

Trần Ngọc San

316 đánh giá

 03:29:42     4 phần
 Lượt nghe: 2,056

Kinh Tiểu Bộ 1

Kinh Tiểu Bộ 1

Bình Nguyên (Kẻ Trộm Hương)

489 đánh giá

 23:11:41     11 phần
 Lượt nghe: 1,596


423 Lời Vàng Của Phật

423 Lời Vàng Của Phật

Trần Ngọc San

414 đánh giá

 1:36:54     1 phần
 Lượt nghe: 3,215

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Trần Ngọc San

483 đánh giá

 2:01:12     2 phần
 Lượt nghe: 3,720

Kinh Từ Bi Sám Hối

Kinh Từ Bi Sám Hối

Trần Ngọc San

368 đánh giá

 1:07:52     1 phần
 Lượt nghe: 4,810

Dùng Thiền Tâm Thay Thế Phiền Tâm

Dùng Thiền Tâm Thay Thế Phiền Tâm

Thuỷ Tiên Huy Hồ Tuấn Anh

441 đánh giá

 3:18:40     7 phần
 Lượt nghe: 1,582

Đối Thoại Với Mahavatar Babaji

Đối Thoại Với Mahavatar Babaji

Lê Đức Quân

195 đánh giá

 2:55:50     3 phần
 Lượt nghe: 1,571

Thiền Ngay Bây Giờ

Thiền Ngay Bây Giờ

Hoàng Ly

374 đánh giá

 5:04:15     11 phần
 Lượt nghe: 1,658

Điều Trái Tim Mách Bảo

Điều Trái Tim Mách Bảo

Lan Thi

159 đánh giá

 2:05:22     1 phần
 Lượt nghe: 866

Thở Và Thiền

Thở Và Thiền

Lê Như Quỳnh

317 đánh giá

 5:46:30     7 phần
 Lượt nghe: 2,860

Cân Bằng Thân Tâm

Cân Bằng Thân Tâm

205 đánh giá

 6:57:14     6 phần
 Lượt nghe: 2,104

Con Đường Thiền

Con Đường Thiền

Khoa Học Tâm Thức

307 đánh giá

 Đang Cập Nhật     2 phần
 Lượt nghe: 1,234

Thiền Tứ Niệm Xứ

Thiền Tứ Niệm Xứ

Thy Mai

162 đánh giá

 2:14:07     5 phần
 Lượt nghe: 1,326

Thiền Căn Bản

Thiền Căn Bản

Kim Phượng

332 đánh giá

 6:02:54     9 phần
 Lượt nghe: 1,384