Sắp xếp Audio
Đường Xưa Mây Trắng

Đường Xưa Mây Trắng

9 đánh giá

 6 phần
 Lượt nghe: 5,257

Câu Chuyện Về Cha Mẹ Có Thật

Câu Chuyện Về Cha Mẹ Có Thật

5 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 2,556

Giet Ga Gánh Nghiệp Cả Đời Không Ngóc Đầu Lên Nổi

Giet Ga Gánh Nghiệp Cả Đời Không Ngóc Đầu Lên Nổi

2 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,798

Con Cái Bất Hiếu Cha Mẹ Trời Xanh Không Tha

Con Cái Bất Hiếu Cha Mẹ Trời Xanh Không Tha

11 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,553

Căn Bệnh Khó Chữa Do Nghiệp Quả Của Kiếp Trước Để Lại

Căn Bệnh Khó Chữa Do Nghiệp Quả Của Kiếp Trước Để Lại

3 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,520

Trời Cao Có Mắt Trên Đầu 3 Thước Có Thần Linh

Trời Cao Có Mắt Trên Đầu 3 Thước Có Thần Linh

9 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,880

Chuyện Bà Ba Và Con Cho Vàng Tội Nghiệp

Chuyện Bà Ba Và Con Cho Vàng Tội Nghiệp

5 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,385

Kẻ Hàng Xóm Xấu Tính Nhận Lấy Ác Nghiệp Đáng Đời

Kẻ Hàng Xóm Xấu Tính Nhận Lấy Ác Nghiệp Đáng Đời

5 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,696


Những Câu Chuyện Nhân Quả Luân Hồi Có Thật

Những Câu Chuyện Nhân Quả Luân Hồi Có Thật

11 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 3,690

Vì Cứu Con Mà Phải Thế Mạng Bằng Một Con Lợn

Vì Cứu Con Mà Phải Thế Mạng Bằng Một Con Lợn

0 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,099

Rắn Báo Oán Rất Linh Thiêng

Rắn Báo Oán Rất Linh Thiêng

1 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,321