Sắp xếp Audio
Lời Dạy Đức Phật Về Nhân Quả

Lời Dạy Đức Phật Về Nhân Quả

74 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,434

Lời Dạy Đức Phật Giải Thoát Phiền Muộn

Lời Dạy Đức Phật Giải Thoát Phiền Muộn

131 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 810

Kinh Phật Cho Người Tại Gia

Kinh Phật Cho Người Tại Gia

Thích Nhật Từ

120 đánh giá

 16:54:48     11 phần
 Lượt nghe: 1,076

Kinh Chiếc Lưới Ái Ân

Kinh Chiếc Lưới Ái Ân

Trần Ngọc San

234 đánh giá

 2:48:44     3 phần
 Lượt nghe: 1,172

Lời Khấn Nguyện

Lời Khấn Nguyện

Trần Ngọc San

110 đánh giá

 42:16     1 phần
 Lượt nghe: 786

Kinh Dược Sư

Kinh Dược Sư

Bình Nguyên

217 đánh giá

 28:14     1 phần
 Lượt nghe: 767

Kinh Vu Lan Báo Hiếu

Kinh Vu Lan Báo Hiếu

Trần Ngọc San

92 đánh giá

 03:29:42     4 phần
 Lượt nghe: 9,079

Kinh Tiểu Bộ 1

Kinh Tiểu Bộ 1

Bình Nguyên

183 đánh giá

 23:11:41     11 phần
 Lượt nghe: 5,478


423 Lời Vàng Của Phật

423 Lời Vàng Của Phật

Trần Ngọc San

113 đánh giá

 1:36:54     1 phần
 Lượt nghe: 1,058

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Trần Ngọc San

142 đánh giá

 2:01:12     2 phần
 Lượt nghe: 732

Kinh Từ Bi Sám Hối

Kinh Từ Bi Sám Hối

Trần Ngọc San

86 đánh giá

 1:07:52     1 phần
 Lượt nghe: 1,012

Dùng Thiền Tâm Thay Thế Phiền Tâm

Dùng Thiền Tâm Thay Thế Phiền Tâm

Huy Hồ

139 đánh giá

 3:18:40     7 phần
 Lượt nghe: 509

Đối Thoại Với Mahavatar Babaji

Đối Thoại Với Mahavatar Babaji

Lê Đức Quân

67 đánh giá

 2:55:50     3 phần
 Lượt nghe: 558

Thiền Ngay Bây Giờ

Thiền Ngay Bây Giờ

Hoàng Ly

121 đánh giá

 5:04:15     11 phần
 Lượt nghe: 8,474

Điều Trái Tim Mách Bảo

Điều Trái Tim Mách Bảo

Lan Thi

57 đánh giá

 2:05:22     1 phần
 Lượt nghe: 8,511

Thở Và Thiền

Thở Và Thiền

Lê Như Quỳnh

102 đánh giá

 5:46:30     7 phần
 Lượt nghe: 773

Cân Bằng Thân Tâm

Cân Bằng Thân Tâm

49 đánh giá

 6:57:14     6 phần
 Lượt nghe: 507

Con Đường Thiền

Con Đường Thiền

Khoa Học Tâm Thức

90 đánh giá

 Đang Cập Nhật     2 phần
 Lượt nghe: 7,488

Thiền Tứ Niệm Xứ

Thiền Tứ Niệm Xứ

Thy Mai

65 đánh giá

 2:14:07     5 phần
 Lượt nghe: 8,284

Thiền Căn Bản

Thiền Căn Bản

Kim Phượng

109 đánh giá

 6:02:54     9 phần
 Lượt nghe: 5,731