Sắp xếp Audio
Hai Tuồng Hát Bội

Hai Tuồng Hát Bội

Thuỷ Tiên

67 đánh giá

 3:25:16     6 phần
 Lượt nghe: 9,872

Công Tử Lời, Nhân Ái Một Tấm Lòng

Công Tử Lời, Nhân Ái Một Tấm Lòng

Thuỷ Tiên

228 đánh giá

 2:48:51     3 phần
 Lượt nghe: 578

Dỡ Mắm

Dỡ Mắm

Thuỷ Tiên

234 đánh giá

 8:41:56     11 phần
 Lượt nghe: 897

Nam Hải Dị Nhân

Nam Hải Dị Nhân

Thuỷ Tiên

79 đánh giá

 6:10:11     9 phần
 Lượt nghe: 710

Lĩnh Nam Chích Quái

Lĩnh Nam Chích Quái

Thuỷ Tiên

97 đánh giá

 5:04:20     8 phần
 Lượt nghe: 757

Dấu Xưa, Tản Mạn Lịch Sử Nhà Nguyễn

Dấu Xưa, Tản Mạn Lịch Sử Nhà Nguyễn

Thuỷ Tiên

82 đánh giá

 7:28:31     10 phần
 Lượt nghe: 586

Huyền Trân

Huyền Trân

Thuỷ Tiên

73 đánh giá

 10:49:45     10 phần
 Lượt nghe: 5,763

Tần Thủy Hoàng Doanh Chính

Tần Thủy Hoàng Doanh Chính

Thuỷ Tiên

78 đánh giá

 8:47:55     12 phần
 Lượt nghe: 763


Sử Ký Tư Mã Thiên

Sử Ký Tư Mã Thiên

Thuỷ Tiên

74 đánh giá

 19:54:09     36 phần
 Lượt nghe: 1,347

Marie Curie, Một Đời Hy Sinh Cho Khoa Học

Marie Curie, Một Đời Hy Sinh Cho Khoa Học

Thuỷ Tiên

29 đánh giá

 5:14:28     6 phần
 Lượt nghe: 8,786

Chuyện Tình Các Danh Nhân Việt Nam 1

Chuyện Tình Các Danh Nhân Việt Nam 1

Thuỷ Tiên

46 đánh giá

 10:18:20     14 phần
 Lượt nghe: 6,611

Cựu Hoàng Bảo Đại

Cựu Hoàng Bảo Đại

Thuỷ Tiên

29 đánh giá

 10:48:06     13 phần
 Lượt nghe: 5,931

Vua Hàm Nghi, Một Tâm Hồn Việt Ở Chốn Lưu Đày

Vua Hàm Nghi, Một Tâm Hồn Việt Ở Chốn Lưu Đày

Thuỷ Tiên

41 đánh giá

 4:41:05     6 phần
 Lượt nghe: 6,169

Nam Bộ Vài Nét Lịch Sử, Văn Hóa

Nam Bộ Vài Nét Lịch Sử, Văn Hóa

Thuỷ Tiên

95 đánh giá

 6:21:10     11 phần
 Lượt nghe: 713

Sài Gòn Xưa, Ấn Tượng 300 Năm Và Tiếp Cận Với Đồng Bằng Sông Cửu Long

Sài Gòn Xưa, Ấn Tượng 300 Năm Và Tiếp Cận Với Đồng Bằng Sông Cửu Long

Thuỷ Tiên

91 đánh giá

 9:11:20     12 phần
 Lượt nghe: 504

Dạo Chơi Tuổi Già

Dạo Chơi Tuổi Già

Thuỷ Tiên

54 đánh giá

 9:10:21     10 phần
 Lượt nghe: 8,251

Hương Quê, Tây Đầu Đỏ Và Một Số Truyện Ngắn Khác

Hương Quê, Tây Đầu Đỏ Và Một Số Truyện Ngắn Khác

Thuỷ Tiên

82 đánh giá

 8:03:11     11 phần
 Lượt nghe: 586

Thế Nào Là Văn Hóa Sức Khỏe

Thế Nào Là Văn Hóa Sức Khỏe

Thuỷ Tiên

30 đánh giá

 9:22:38     18 phần
 Lượt nghe: 9,200

Truyền Kỳ Mạn Lục

Truyền Kỳ Mạn Lục

Thuỷ Tiên

68 đánh giá

 5:55:20     6 phần
 Lượt nghe: 5,989

Cô Bé Fadette

Cô Bé Fadette

Thuỷ Tiên

100 đánh giá

 5:18:30     5 phần
 Lượt nghe: 5,378