Sắp xếp Audio
Dùng Thiền Tâm Thay Thế Phiền Tâm

Dùng Thiền Tâm Thay Thế Phiền Tâm

Thuỷ Tiên Huy Hồ Tuấn Anh

433 đánh giá

 3:18:40     7 phần
 Lượt nghe: 1,565

Những Vị Thiền Sư Đương Thời

Những Vị Thiền Sư Đương Thời

Huy Hồ

132 đánh giá

 14:29:30     4 phần
 Lượt nghe: 594

Tình Mẹ

Tình Mẹ

Huy Hồ

26 đánh giá

 3:08:54     4 phần
 Lượt nghe: 7,388

Bỏ Vợ

Bỏ Vợ

Huy Hồ

450 đánh giá

 2:31:01     3 phần
 Lượt nghe: 1,906

Ông Cử

Ông Cử

Huy Hồ

241 đánh giá

 3:20:32     7 phần
 Lượt nghe: 2,374

Lời Thề Trước Miễu

Lời Thề Trước Miễu

Huy Hồ

298 đánh giá

 2:33:39     8 phần
 Lượt nghe: 1,651

Bức Thơ Hối Hận

Bức Thơ Hối Hận

Huy Hồ

258 đánh giá

 3:48:53     4 phần
 Lượt nghe: 1,643

An Lạc Từ Tâm

An Lạc Từ Tâm

Huy Hồ Tuấn Anh Ngọc Mỹ

123 đánh giá

 4:51:30     10 phần
 Lượt nghe: 1,031


Đường Về Cực Lạc

Đường Về Cực Lạc

Huy Hồ

107 đánh giá

 12:30:41     5 phần
 Lượt nghe: 688

Đại Đường Tây Vực Ký

Đại Đường Tây Vực Ký

Huy Hồ

111 đánh giá

 13:01:11     26 phần
 Lượt nghe: 1,252

Từ Nụ Đến Hoa

Từ Nụ Đến Hoa

Huy Hồ

97 đánh giá

 3:59:21     9 phần
 Lượt nghe: 7,840

Khi Hồng Hạc Bay Về... Và Những Điều Mầu Nhiệm

Khi Hồng Hạc Bay Về... Và Những Điều Mầu Nhiệm

Huy Hồ

58 đánh giá

 4:19:20     5 phần
 Lượt nghe: 651

Hương Sen Vạn Đức

Hương Sen Vạn Đức

Huy Hồ

47 đánh giá

 6:24:10     13 phần
 Lượt nghe: 9,954

Mộng Đông Thiền Sư Di tập

Mộng Đông Thiền Sư Di tập

Huy Hồ

69 đánh giá

 4:37:18     11 phần
 Lượt nghe: 524

Một Cuộc Đời, Một Ngôi Sao

Một Cuộc Đời, Một Ngôi Sao

Huy Hồ

52 đánh giá

 11:07:28     6 phần
 Lượt nghe: 543

Giao Tiếp Bằng Trái Tim

Giao Tiếp Bằng Trái Tim

Huy Hồ Kiều Hạnh Trần Vũ

86 đánh giá

 3:10:28     8 phần
 Lượt nghe: 769

Tu Trong Công Việc

Tu Trong Công Việc

Huy Hồ

58 đánh giá

 3:01:20     7 phần
 Lượt nghe: 513

Lời Vàng Của Thầy Tôi

Lời Vàng Của Thầy Tôi

Huy Hồ Tuấn Anh Thy Mai

58 đánh giá

 21:25:35     17 phần
 Lượt nghe: 1,747

Sự Bình An Không Gì Lay Chuyển

Sự Bình An Không Gì Lay Chuyển

Huy Hồ

87 đánh giá

 2:23:50     5 phần
 Lượt nghe: 517

Ai Mua Xe Rác

Ai Mua Xe Rác

Huy Hồ

79 đánh giá

 4:06:03     4 phần
 Lượt nghe: 781