Sắp xếp Audio
Dùng Thiền Tâm Thay Thế Phiền Tâm

Dùng Thiền Tâm Thay Thế Phiền Tâm

Huy Hồ

138 đánh giá

 3:18:40     7 phần
 Lượt nghe: 507

Những Vị Thiền Sư Đương Thời

Những Vị Thiền Sư Đương Thời

Huy Hồ

36 đánh giá

 14:29:30     4 phần
 Lượt nghe: 7,926

Tình Mẹ

Tình Mẹ

Huy Hồ

9 đánh giá

 3:08:54     4 phần
 Lượt nghe: 9,328

Bỏ Vợ

Bỏ Vợ

Huy Hồ

138 đánh giá

 2:31:01     3 phần
 Lượt nghe: 5,318

Ông Cử

Ông Cử

Huy Hồ

63 đánh giá

 3:20:32     7 phần
 Lượt nghe: 764

Lời Thề Trước Miễu

Lời Thề Trước Miễu

Huy Hồ

92 đánh giá

 2:33:39     8 phần
 Lượt nghe: 514

Bức Thơ Hối Hận

Bức Thơ Hối Hận

Huy Hồ

78 đánh giá

 3:48:53     4 phần
 Lượt nghe: 9,005

An Lạc Từ Tâm

An Lạc Từ Tâm

Huy Hồ

30 đánh giá

 4:51:30     10 phần
 Lượt nghe: 8,420


Đường Về Cực Lạc

Đường Về Cực Lạc

Huy Hồ

30 đánh giá

 12:30:41     5 phần
 Lượt nghe: 5,338

Đại Đường Tây Vực Ký

Đại Đường Tây Vực Ký

Huy Hồ

41 đánh giá

 13:01:11     26 phần
 Lượt nghe: 526

Từ Nụ Đến Hoa

Từ Nụ Đến Hoa

Huy Hồ

24 đánh giá

 3:59:21     9 phần
 Lượt nghe: 9,972

Khi Hồng Hạc Bay Về... Và Những Điều Mầu Nhiệm

Khi Hồng Hạc Bay Về... Và Những Điều Mầu Nhiệm

Huy Hồ

11 đánh giá

 4:19:20     5 phần
 Lượt nghe: 5,565

Hương Sen Vạn Đức

Hương Sen Vạn Đức

Huy Hồ

10 đánh giá

 6:24:10     13 phần
 Lượt nghe: 7,077

Mộng Đông Thiền Sư Di tập

Mộng Đông Thiền Sư Di tập

Huy Hồ

25 đánh giá

 4:37:18     11 phần
 Lượt nghe: 5,855

Một Cuộc Đời, Một Ngôi Sao

Một Cuộc Đời, Một Ngôi Sao

Huy Hồ

15 đánh giá

 11:07:28     6 phần
 Lượt nghe: 5,900

Giao Tiếp Bằng Trái Tim

Giao Tiếp Bằng Trái Tim

Huy Hồ

27 đánh giá

 3:10:28     8 phần
 Lượt nghe: 9,386

Tu Trong Công Việc

Tu Trong Công Việc

Huy Hồ

14 đánh giá

 3:01:20     7 phần
 Lượt nghe: 9,375

Lời Vàng Của Thầy Tôi

Lời Vàng Của Thầy Tôi

Huy Hồ

17 đánh giá

 21:25:35     17 phần
 Lượt nghe: 811

Sự Bình An Không Gì Lay Chuyển

Sự Bình An Không Gì Lay Chuyển

Huy Hồ

19 đánh giá

 2:23:50     5 phần
 Lượt nghe: 5,898

Ai Mua Xe Rác

Ai Mua Xe Rác

Huy Hồ

31 đánh giá

 4:06:03     4 phần
 Lượt nghe: 8,446