Sắp xếp Audio
Tiếng Nấc Trong Đêm

Tiếng Nấc Trong Đêm

Anh Khôi

29 đánh giá

 10 phần
 Lượt nghe: 5,987

Chuyện Thời Bao Cấp

Chuyện Thời Bao Cấp

MC Đình Duy

73 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 631

Cãi Nhau Với Vợ

Cãi Nhau Với Vợ

MC Đình Duy

111 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 714

Tứ Đại Đồng Đường

Tứ Đại Đồng Đường

MC Đình Duy

93 đánh giá

 26 phần
 Lượt nghe: 1,533

Kẻ Bội Tình

Kẻ Bội Tình

MC Lam Phương

121 đánh giá

 6 phần
 Lượt nghe: 1,253

Con Đường Dốc

Con Đường Dốc

MC Đình Duy

296 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 1,491

Đơn Phương

Đơn Phương

MC Đình Duy

282 đánh giá

 9 phần
 Lượt nghe: 1,481

Giông Bão Cuộc Đời

Giông Bão Cuộc Đời

MC Đình Duy

324 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 1,975


Lựa Chọn Nghiệt Ngã

Lựa Chọn Nghiệt Ngã

MC Đình Duy

259 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 1,385

Phận Đời Oan Trái

Phận Đời Oan Trái

MC Đình Duy

263 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,052

Có Con Với Tình Một Đêm

Có Con Với Tình Một Đêm

MC Đình Duy

252 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,303

Người Đến Sau

Người Đến Sau

MC Đình Duy

162 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 841

Thành Phố Ngầm 2

Thành Phố Ngầm 2

MC Đình Duy

520 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 3,408

Đời Côi Cút

Đời Côi Cút

MC Đình Duy

621 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 2,448

Ống Heo Con Nhà Nghèo

Ống Heo Con Nhà Nghèo

MC Lam Phương

384 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,861

Máu Mủ Tình Thâm

Máu Mủ Tình Thâm

MC Lam Phương

627 đánh giá

 6 phần
 Lượt nghe: 2,465

Sát Chồng

Sát Chồng

MC Lam Phương

302 đánh giá

 6 phần
 Lượt nghe: 2,659

Những Đứa Con Bất Trị

Những Đứa Con Bất Trị

MC Đình Duy

860 đánh giá

 9 phần
 Lượt nghe: 4,775

Tướng Cướp Đa Tình

Tướng Cướp Đa Tình

MC Đình Duy

564 đánh giá

 11 phần
 Lượt nghe: 5,219

Anh Sáu Lục Bát

Anh Sáu Lục Bát

MC Lam Phương

523 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 1,720