Sắp xếp Audio
Vua Không Ngai Vàng

Vua Không Ngai Vàng

MC Đình Duy

 20 phần
 Lượt nghe: 7,335

Gió Lay Lá Cỏ

Gió Lay Lá Cỏ

MC Đình Duy

 10 phần
 Lượt nghe: 5,586

Người Chồng Gán Nợ

Người Chồng Gán Nợ

MC Tâm An

 5 phần
 Lượt nghe: 5,337

Đàn Bà Gian Truân

Đàn Bà Gian Truân

MC Tâm An

 9 phần
 Lượt nghe: 7,261

Mối Hận Máu

Mối Hận Máu

MC Đình Duy

 4 phần
 Lượt nghe: 1,975

Khả Năng Nhìn Thấu

Khả Năng Nhìn Thấu

MC Đình Duy

 8 phần
 Lượt nghe: 2,476

Nồi Da Xáo Thịt

Nồi Da Xáo Thịt

MC Đình Duy

 9 phần
 Lượt nghe: 2,425

Bơi Qua Bể Khổ

Bơi Qua Bể Khổ

MC Đình Duy

 8 phần
 Lượt nghe: 1,914


Dì Ghẻ 3 - Sóng Ngầm

Dì Ghẻ 3 - Sóng Ngầm

MC Đình Duy

 19 phần
 Lượt nghe: 6,214

Dì Ghẻ 2 - Ông Trùm

Dì Ghẻ 2 - Ông Trùm

MC Đình Duy

 8 phần
 Lượt nghe: 4,015

Táng Tận Lương Tâm

Táng Tận Lương Tâm

MC Đình Duy

 9 phần
 Lượt nghe: 2,846

Khám Chí Hoà

Khám Chí Hoà "Lò Bát Quái"

MC Đình Duy

 2 phần
 Lượt nghe: 2,186

Nuôi Con Người Khác

Nuôi Con Người Khác

MC Đình Duy

 8 phần
 Lượt nghe: 2,833

Nước Mắt Lưng Tròng

Nước Mắt Lưng Tròng

MC Đình Duy

 8 phần
 Lượt nghe: 1,996

Hậu Lửa Đen - Dì Ghẻ

Hậu Lửa Đen - Dì Ghẻ

MC Đình Duy

 21 phần
 Lượt nghe: 4,489

Lửa Đen

Lửa Đen

MC Đình Duy

 22 phần
 Lượt nghe: 9,996

Kinh Nước Đen

Kinh Nước Đen

MC Đình Duy

 13 phần
 Lượt nghe: 3,364

Ngõ Hẻm

Ngõ Hẻm

MC Đình Duy

 7 phần
 Lượt nghe: 2,590

Tình Một Đêm

Tình Một Đêm

MC Anh Sa

 12 phần
 Lượt nghe: 5,803

Sát Thủ

Sát Thủ

MC Đình Duy

 23 phần
 Lượt nghe: 12,204