Sắp xếp Audio
Thầy Đường Và Linh Miêu

Thầy Đường Và Linh Miêu

MC Anh Tú

 03:14:05     2 phần
 Lượt nghe: 844

Ngôi Làng Chết

Ngôi Làng Chết

MC Anh Tú

 01:41:25     1 phần
 Lượt nghe: 958

Xác Ai Trong Vại Mắm

Xác Ai Trong Vại Mắm

MC Anh Tú

 01:15:15     1 phần
 Lượt nghe: 583

Bí Mật Mẹ Chồng Tôi

Bí Mật Mẹ Chồng Tôi

MC Anh Tú

 01:06:45     1 phần
 Lượt nghe: 612

Thầy Dần

Thầy Dần

MC Anh Tú

 01:27:15     1 phần
 Lượt nghe: 828

Cây Ngãi Mắt Quỷ

Cây Ngãi Mắt Quỷ

MC Anh Tú

 02:50:17     2 phần
 Lượt nghe: 8,401

Đánh Thức Linh Hồn Cô Lệ

Đánh Thức Linh Hồn Cô Lệ

MC Anh Tú

 01:04:13     1 phần
 Lượt nghe: 5,592

Ma Lào

Ma Lào

MC Anh Tú

 01:20:31     1 phần
 Lượt nghe: 678


Ngôi Làng Ông Sư Chàm

Ngôi Làng Ông Sư Chàm

MC Anh Tú

 02:30:28     2 phần
 Lượt nghe: 574

Dùng Chính Con Mình Luyện Ngải

Dùng Chính Con Mình Luyện Ngải

MC Anh Tú

 02:55:27     2 phần
 Lượt nghe: 584

Thầy Trừ Tà

Thầy Trừ Tà

MC Anh Tú

 01:08:04     1 phần
 Lượt nghe: 589

Gia Đình Thầy Pháp

Gia Đình Thầy Pháp

MC Anh Tú

 01:58:49     2 phần
 Lượt nghe: 559

Quỷ Oán

Quỷ Oán

MC Anh Tú

 01:14:32     1 phần
 Lượt nghe: 6,466

Cô Dâu Th.ứ Bả.y

Cô Dâu Th.ứ Bả.y

MC Anh Tú

 08:32:08     9 phần
 Lượt nghe: 949

Kinh Thiên Kỳ Án

Kinh Thiên Kỳ Án

MC Anh Tú

 21:30:13     9 phần
 Lượt nghe: 3,596

Quỷ Thoại Liên Thiên - Truyện Ma

Quỷ Thoại Liên Thiên - Truyện Ma

MC Anh Tú

 16:04:05     21 phần
 Lượt nghe: 947

Vong Thai Tội Ác - Truyện Ma

Vong Thai Tội Ác - Truyện Ma

MC Anh Tú

 01:32:35     1 phần
 Lượt nghe: 7,339

Truyện Ma Không Dám Nghe

Truyện Ma Không Dám Nghe

MC Anh Tú

 00:45:13     1 phần
 Lượt nghe: 680

Pháp Sư Trẻ Tuổi - Truyện Ma

Pháp Sư Trẻ Tuổi - Truyện Ma

MC Anh Tú

 01:04:17     1 phần
 Lượt nghe: 653

Bá Hộ Và Tội Ác - Truyện Ma

Bá Hộ Và Tội Ác - Truyện Ma

MC Anh Tú

 01:12:57     1 phần
 Lượt nghe: 554