Sắp xếp Audio
Thầy Đường Và Linh Miêu

Thầy Đường Và Linh Miêu

MC Anh Tú

85 đánh giá

 03:14:05     2 phần
 Lượt nghe: 1,743

Ngôi Làng Chết

Ngôi Làng Chết

MC Anh Tú

87 đánh giá

 01:41:25     1 phần
 Lượt nghe: 2,089

Xác Ai Trong Vại Mắm

Xác Ai Trong Vại Mắm

MC Anh Tú

50 đánh giá

 01:15:15     1 phần
 Lượt nghe: 1,116

Bí Mật Mẹ Chồng Tôi

Bí Mật Mẹ Chồng Tôi

MC Anh Tú

65 đánh giá

 01:06:45     1 phần
 Lượt nghe: 1,244

Thầy Dần

Thầy Dần

MC Anh Tú

46 đánh giá

 01:27:15     1 phần
 Lượt nghe: 1,536

Cây Ngãi Mắt Quỷ

Cây Ngãi Mắt Quỷ

MC Anh Tú

61 đánh giá

 02:50:17     2 phần
 Lượt nghe: 870

Đánh Thức Linh Hồn Cô Lệ

Đánh Thức Linh Hồn Cô Lệ

MC Anh Tú

66 đánh giá

 01:04:13     1 phần
 Lượt nghe: 1,258

Ma Lào

Ma Lào

MC Anh Tú

69 đánh giá

 01:20:31     1 phần
 Lượt nghe: 1,312


Ngôi Làng Ông Sư Chàm

Ngôi Làng Ông Sư Chàm

MC Anh Tú

39 đánh giá

 02:30:28     2 phần
 Lượt nghe: 996

Dùng Chính Con Mình Luyện Ngải

Dùng Chính Con Mình Luyện Ngải

MC Anh Tú

55 đánh giá

 02:55:27     2 phần
 Lượt nghe: 1,041

Thầy Trừ Tà

Thầy Trừ Tà

MC Anh Tú

38 đánh giá

 01:08:04     1 phần
 Lượt nghe: 1,149

Gia Đình Thầy Pháp

Gia Đình Thầy Pháp

MC Anh Tú

55 đánh giá

 01:58:49     2 phần
 Lượt nghe: 1,150

Quỷ Oán

Quỷ Oán

MC Anh Tú

29 đánh giá

 01:14:32     1 phần
 Lượt nghe: 1,028

Cô Dâu Th.ứ Bả.y

Cô Dâu Th.ứ Bả.y

MC Anh Tú

86 đánh giá

 08:32:08     9 phần
 Lượt nghe: 2,026

Kinh Thiên Kỳ Án

Kinh Thiên Kỳ Án

MC Anh Tú

215 đánh giá

 21:30:13     9 phần
 Lượt nghe: 8,477

Quỷ Thoại Liên Thiên - Truyện Ma

Quỷ Thoại Liên Thiên - Truyện Ma

MC Anh Tú

60 đánh giá

 16:04:05     21 phần
 Lượt nghe: 1,673

Vong Thai Tội Ác - Truyện Ma

Vong Thai Tội Ác - Truyện Ma

MC Anh Tú

21 đánh giá

 01:32:35     1 phần
 Lượt nghe: 609

Truyện Ma Không Dám Nghe

Truyện Ma Không Dám Nghe

MC Anh Tú

40 đánh giá

 00:45:13     1 phần
 Lượt nghe: 1,125

Pháp Sư Trẻ Tuổi - Truyện Ma

Pháp Sư Trẻ Tuổi - Truyện Ma

MC Anh Tú

33 đánh giá

 01:04:17     1 phần
 Lượt nghe: 1,217

Bá Hộ Và Tội Ác - Truyện Ma

Bá Hộ Và Tội Ác - Truyện Ma

MC Anh Tú

46 đánh giá

 01:12:57     1 phần
 Lượt nghe: 1,117