Sắp xếp Audio
Thầy Đường Và Linh Miêu

Thầy Đường Và Linh Miêu

MC Anh Tú

2 đánh giá

 03:14:05     2 phần
 Lượt nghe: 1,234

Ngôi Làng Chết

Ngôi Làng Chết

MC Anh Tú

2 đánh giá

 01:41:25     1 phần
 Lượt nghe: 1,418

Xác Ai Trong Vại Mắm

Xác Ai Trong Vại Mắm

MC Anh Tú

1 đánh giá

 01:15:15     1 phần
 Lượt nghe: 866

Bí Mật Mẹ Chồng Tôi

Bí Mật Mẹ Chồng Tôi

MC Anh Tú

1 đánh giá

 01:06:45     1 phần
 Lượt nghe: 938

Thầy Dần

Thầy Dần

MC Anh Tú

1 đánh giá

 01:27:15     1 phần
 Lượt nghe: 1,131

Cây Ngãi Mắt Quỷ

Cây Ngãi Mắt Quỷ

MC Anh Tú

2 đánh giá

 02:50:17     2 phần
 Lượt nghe: 642

Đánh Thức Linh Hồn Cô Lệ

Đánh Thức Linh Hồn Cô Lệ

MC Anh Tú

1 đánh giá

 01:04:13     1 phần
 Lượt nghe: 827

Ma Lào

Ma Lào

MC Anh Tú

1 đánh giá

 01:20:31     1 phần
 Lượt nghe: 975


Ngôi Làng Ông Sư Chàm

Ngôi Làng Ông Sư Chàm

MC Anh Tú

0 đánh giá

 02:30:28     2 phần
 Lượt nghe: 786

Dùng Chính Con Mình Luyện Ngải

Dùng Chính Con Mình Luyện Ngải

MC Anh Tú

4 đánh giá

 02:55:27     2 phần
 Lượt nghe: 781

Thầy Trừ Tà

Thầy Trừ Tà

MC Anh Tú

0 đánh giá

 01:08:04     1 phần
 Lượt nghe: 852

Gia Đình Thầy Pháp

Gia Đình Thầy Pháp

MC Anh Tú

3 đánh giá

 01:58:49     2 phần
 Lượt nghe: 785

Quỷ Oán

Quỷ Oán

MC Anh Tú

1 đánh giá

 01:14:32     1 phần
 Lượt nghe: 742

Cô Dâu Th.ứ Bả.y

Cô Dâu Th.ứ Bả.y

MC Anh Tú

5 đánh giá

 08:32:08     9 phần
 Lượt nghe: 1,373

Kinh Thiên Kỳ Án

Kinh Thiên Kỳ Án

MC Anh Tú

8 đánh giá

 21:30:13     9 phần
 Lượt nghe: 6,242

Quỷ Thoại Liên Thiên - Truyện Ma

Quỷ Thoại Liên Thiên - Truyện Ma

MC Anh Tú

2 đánh giá

 16:04:05     21 phần
 Lượt nghe: 1,246

Vong Thai Tội Ác - Truyện Ma

Vong Thai Tội Ác - Truyện Ma

MC Anh Tú

0 đánh giá

 01:32:35     1 phần
 Lượt nghe: 5,419

Truyện Ma Không Dám Nghe

Truyện Ma Không Dám Nghe

MC Anh Tú

0 đánh giá

 00:45:13     1 phần
 Lượt nghe: 869

Pháp Sư Trẻ Tuổi - Truyện Ma

Pháp Sư Trẻ Tuổi - Truyện Ma

MC Anh Tú

0 đánh giá

 01:04:17     1 phần
 Lượt nghe: 881

Bá Hộ Và Tội Ác - Truyện Ma

Bá Hộ Và Tội Ác - Truyện Ma

MC Anh Tú

2 đánh giá

 01:12:57     1 phần
 Lượt nghe: 826