Sắp xếp Audio
Thầy Đường Và Linh Miêu

Thầy Đường Và Linh Miêu

MC Anh Tú

158 đánh giá

 03:14:05     2 phần
 Lượt nghe: 2,407

Ngôi Làng Chết

Ngôi Làng Chết

MC Anh Tú

192 đánh giá

 01:41:25     1 phần
 Lượt nghe: 2,764

Xác Ai Trong Vại Mắm

Xác Ai Trong Vại Mắm

MC Anh Tú

129 đánh giá

 01:15:15     1 phần
 Lượt nghe: 1,437

Bí Mật Mẹ Chồng Tôi

Bí Mật Mẹ Chồng Tôi

MC Anh Tú

157 đánh giá

 01:06:45     1 phần
 Lượt nghe: 1,660

Thầy Dần

Thầy Dần

MC Anh Tú

107 đánh giá

 01:27:15     1 phần
 Lượt nghe: 2,045

Cây Ngãi Mắt Quỷ

Cây Ngãi Mắt Quỷ

MC Anh Tú

142 đánh giá

 02:50:17     2 phần
 Lượt nghe: 1,255

Đánh Thức Linh Hồn Cô Lệ

Đánh Thức Linh Hồn Cô Lệ

MC Anh Tú

179 đánh giá

 01:04:13     1 phần
 Lượt nghe: 1,699

Ma Lào

Ma Lào

MC Anh Tú

159 đánh giá

 01:20:31     1 phần
 Lượt nghe: 1,809


Ngôi Làng Ông Sư Chàm

Ngôi Làng Ông Sư Chàm

MC Anh Tú

94 đánh giá

 02:30:28     2 phần
 Lượt nghe: 1,321

Dùng Chính Con Mình Luyện Ngải

Dùng Chính Con Mình Luyện Ngải

MC Anh Tú

129 đánh giá

 02:55:27     2 phần
 Lượt nghe: 1,403

Thầy Trừ Tà

Thầy Trừ Tà

MC Anh Tú

88 đánh giá

 01:08:04     1 phần
 Lượt nghe: 1,590

Gia Đình Thầy Pháp

Gia Đình Thầy Pháp

MC Anh Tú

128 đánh giá

 01:58:49     2 phần
 Lượt nghe: 1,663

Quỷ Oán

Quỷ Oán

MC Anh Tú

75 đánh giá

 01:14:32     1 phần
 Lượt nghe: 1,392

Cô Dâu Th.ứ Bả.y

Cô Dâu Th.ứ Bả.y

MC Anh Tú

186 đánh giá

 08:32:08     9 phần
 Lượt nghe: 2,725

Kinh Thiên Kỳ Án

Kinh Thiên Kỳ Án

MC Anh Tú

470 đánh giá

 21:30:13     9 phần
 Lượt nghe: 12,174

Quỷ Thoại Liên Thiên - Truyện Ma

Quỷ Thoại Liên Thiên - Truyện Ma

MC Anh Tú

123 đánh giá

 16:04:05     21 phần
 Lượt nghe: 2,449

Vong Thai Tội Ác - Truyện Ma

Vong Thai Tội Ác - Truyện Ma

MC Anh Tú

60 đánh giá

 01:32:35     1 phần
 Lượt nghe: 810

Truyện Ma Không Dám Nghe

Truyện Ma Không Dám Nghe

MC Anh Tú

91 đánh giá

 00:45:13     1 phần
 Lượt nghe: 1,452

Pháp Sư Trẻ Tuổi - Truyện Ma

Pháp Sư Trẻ Tuổi - Truyện Ma

MC Anh Tú

60 đánh giá

 01:04:17     1 phần
 Lượt nghe: 1,662

Bá Hộ Và Tội Ác - Truyện Ma

Bá Hộ Và Tội Ác - Truyện Ma

MC Anh Tú

111 đánh giá

 01:12:57     1 phần
 Lượt nghe: 1,527