Sắp xếp Audio
Chú! Cưới Em Được Không

Chú! Cưới Em Được Không

MC Thanh Mai

16 đánh giá

 8 phần
 Lượt nghe: 6,039

Lần Đầu Vụng Trộm

Lần Đầu Vụng Trộm

MC Tâm An

36 đánh giá

 6 phần
 Lượt nghe: 8,293

Nợ Em Một Đời

Nợ Em Một Đời

Tú Quỳnh

11 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 9,644

Kẻ Gieo Gió

Kẻ Gieo Gió

MC Tâm An

88 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 1,196

Men Tình Chếnh Choáng

Men Tình Chếnh Choáng

Tú Quỳnh

206 đánh giá

 9 phần
 Lượt nghe: 1,489

Tình Gái Một Con

Tình Gái Một Con

Tú Quỳnh

74 đánh giá

 6 phần
 Lượt nghe: 1,303

Truân Chuyên Dải Yếm Đào

Truân Chuyên Dải Yếm Đào

Tú Quỳnh

188 đánh giá

 8 phần
 Lượt nghe: 635

Bến Nước 13

Bến Nước 13

Tú Quỳnh

194 đánh giá

 7 phần
 Lượt nghe: 1,248


Tình Trao Như Gió Heo May

Tình Trao Như Gió Heo May

Tú Quỳnh

183 đánh giá

 6 phần
 Lượt nghe: 888

Mười Năm Nghĩa Một Đêm Tình

Mười Năm Nghĩa Một Đêm Tình

Tú Quỳnh

172 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 1,232

Tình Đời Ngang Trái

Tình Đời Ngang Trái

Tú Quỳnh

177 đánh giá

 9 phần
 Lượt nghe: 967

Hạnh Phúc Đến Muộn

Hạnh Phúc Đến Muộn

MC Kim Thanh

141 đánh giá

 6 phần
 Lượt nghe: 1,578

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

MC Kim Thanh

210 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 1,706

Qua Một Lần Đò

Qua Một Lần Đò

MC Kim Thanh

122 đánh giá

 8 phần
 Lượt nghe: 1,086

Đêm Chồng Vợ

Đêm Chồng Vợ

MC Thanh Mai

162 đánh giá

 9 phần
 Lượt nghe: 2,116

Con Riêng Của Chồng

Con Riêng Của Chồng

MC Thanh Mai

127 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 946

Thanh Xuân Đến Sau Tan Vỡ

Thanh Xuân Đến Sau Tan Vỡ

MC Thanh Mai

113 đánh giá

 12 phần
 Lượt nghe: 1,103

Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Phạm Vân

182 đánh giá

 42 phần
 Lượt nghe: 1,161

Bao Nuôi Vợ Cũ

Bao Nuôi Vợ Cũ

Tú Quỳnh

292 đánh giá

 7 phần
 Lượt nghe: 2,505

Phu Nhân Quyền Thế

Phu Nhân Quyền Thế

Tú Quỳnh

232 đánh giá

 7 phần
 Lượt nghe: 1,899