Sắp xếp Audio
Mợ Chờ Cậu Quá Lâu Rồi

Mợ Chờ Cậu Quá Lâu Rồi

MC Kim Thanh

 1 phần
 Lượt nghe: 8,539

Kiếp Chồng Chung

Kiếp Chồng Chung

MC Kim Thanh

 7 phần
 Lượt nghe: 758

Lấy Chồng Khùng

Lấy Chồng Khùng

MC Kim Thanh

 5 phần
 Lượt nghe: 1,041

Ở Đợ Gán Nợ

Ở Đợ Gán Nợ

MC Kim Thanh

 6 phần
 Lượt nghe: 1,041

Làm Vợ Cậu Hai

Làm Vợ Cậu Hai

MC Kim Thanh

 01:44:34     7 phần
 Lượt nghe: 1,666

Chuyện Vợ Chồng Trẻ

Chuyện Vợ Chồng Trẻ

MC Kim Thanh

 02:48:11     2 phần
 Lượt nghe: 1,212

Hạnh Phúc Không Trọn Vẹn

Hạnh Phúc Không Trọn Vẹn

MC Kim Thanh

 01:06:11     6 phần
 Lượt nghe: 935

Dù Sai Vẫn Yêu Em

Dù Sai Vẫn Yêu Em

MC Kim Thanh

 01:10:11     7 phần
 Lượt nghe: 1,329


Lấy Chung Chồng

Lấy Chung Chồng

MC Kim Thanh

 01:01:15     7 phần
 Lượt nghe: 1,768

Không Thể Quên Em

Không Thể Quên Em

MC Kim Thanh

 01:40:52     3 phần
 Lượt nghe: 1,049

Yêu Đến Đau Lòng

Yêu Đến Đau Lòng

MC Kim Thanh

 01:03:27     3 phần
 Lượt nghe: 892

Vợ Lẽ Cậu Ba

Vợ Lẽ Cậu Ba

MC Kim Thanh

 01:01:02     9 phần
 Lượt nghe: 1,992

Cuộc Đời Của Liên

Cuộc Đời Của Liên

MC Kim Thanh

 01:25:19     6 phần
 Lượt nghe: 1,588

Vệt Máu Đầy Nước Mắt

Vệt Máu Đầy Nước Mắt

MC Kim Thanh

 00:59:45     6 phần
 Lượt nghe: 1,387

Cậu Ơi Đợi Mận

Cậu Ơi Đợi Mận

MC Kim Thanh

 00:52:53     6 phần
 Lượt nghe: 1,906

Tình Yêu Duy Nhất

Tình Yêu Duy Nhất

MC Kim Thanh

 01:38:08     6 phần
 Lượt nghe: 1,582

Lỡ Giấc Mộng Tình

Lỡ Giấc Mộng Tình

MC Kim Thanh

 01:35:35     5 phần
 Lượt nghe: 1,207

Cô Gái Giúp Việc

Cô Gái Giúp Việc

MC Kim Thanh

 01:49:55     6 phần
 Lượt nghe: 2,444

Nắng Sớm Soi Đường Về

Nắng Sớm Soi Đường Về

MC Kim Thanh

 02:26:54     9 phần
 Lượt nghe: 1,753

Mợ Ba Bướng Bỉnh

Mợ Ba Bướng Bỉnh

MC Kim Thanh

 01:12:09     10 phần
 Lượt nghe: 1,572