Sắp xếp Audio
Giả Diện Hoàng Kim 3

Giả Diện Hoàng Kim 3

MC Hồng Nhung

228 đánh giá

 23 phần
 Lượt nghe: 4,537

Mẹ Chồng Tôi - Dạ Thảo

Mẹ Chồng Tôi - Dạ Thảo

MC Hồng Nhung

147 đánh giá

 15 phần
 Lượt nghe: 1,408

Đêm Say

Đêm Say

MC Hồng Nhung

244 đánh giá

 15 phần
 Lượt nghe: 2,129

Giả Diện Hoàng Kim 2

Giả Diện Hoàng Kim 2

MC Hồng Nhung

1399 đánh giá

 37 phần
 Lượt nghe: 15,470

Mặt Nạ Trắng

Mặt Nạ Trắng

MC Hồng Nhung

1022 đánh giá

 13 phần
 Lượt nghe: 6,825

Nghề Gia Truyền

Nghề Gia Truyền

MC Hồng Nhung

1045 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,369

Đôi Bờ Hạnh Phúc

Đôi Bờ Hạnh Phúc

MC Hồng Nhung

1221 đánh giá

 7:08:24     1 phần
 Lượt nghe: 6,871

Hẹn Ước Nửa Vời

Hẹn Ước Nửa Vời

MC Hồng Nhung

751 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 2,804


Những Chuyện Trót Dại Hay Nhất

Những Chuyện Trót Dại Hay Nhất

MC Hồng Nhung

1131 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,413

Những Chuyện Vụng Trộm Hay Nhất

Những Chuyện Vụng Trộm Hay Nhất

MC Hồng Nhung

1270 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,113

Tình Ta Hai Ngã

Tình Ta Hai Ngã

MC Hồng Nhung

873 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 3,969

Những Ký Sự Về Gái Bán Hoa

Những Ký Sự Về Gái Bán Hoa

MC Hồng Nhung

1230 đánh giá

 5:29:33     1 phần
 Lượt nghe: 5,266

Những Chuyện Về Mẹ Vợ Con Rể

Những Chuyện Về Mẹ Vợ Con Rể

MC Hồng Nhung

1152 đánh giá

 5:30:01     1 phần
 Lượt nghe: 12,301

Những Chuyện Vợ Chồng Hay Nhất

Những Chuyện Vợ Chồng Hay Nhất

MC Hồng Nhung

1134 đánh giá

 05:30:03     1 phần
 Lượt nghe: 6,977

Bản Chất Của Đĩ

Bản Chất Của Đĩ

MC Hồng Nhung

640 đánh giá

 36:02:01     6 phần
 Lượt nghe: 6,539

Ai Là Kẻ Thứ 3

Ai Là Kẻ Thứ 3

MC Hồng Nhung

420 đánh giá

 7:05:14     6 phần
 Lượt nghe: 1,784

Cay Đắng Mùi Đời

Cay Đắng Mùi Đời

MC Hồng Nhung

503 đánh giá

 5:29:05     4 phần
 Lượt nghe: 3,444

Người Hàng Xóm

Người Hàng Xóm

MC Hồng Nhung

532 đánh giá

 4:20:21     4 phần
 Lượt nghe: 3,524

Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

MC Hồng Nhung

460 đánh giá

 10:51:57     9 phần
 Lượt nghe: 1,550

Hương Tình Nồng Đượm

Hương Tình Nồng Đượm

MC Hồng Nhung

918 đánh giá

 10:25:33     1 phần
 Lượt nghe: 6,252