Sắp xếp Audio
Giang Hồ Tứ Quái

Giang Hồ Tứ Quái

Duy Khánh

17 đánh giá

 20 phần
 Lượt nghe: 5,776

Tu La Thất Tuyệt

Tu La Thất Tuyệt

MC Huy Tấn

43 đánh giá

 25 phần
 Lượt nghe: 8,984

Tuý Tâm Kiếm

Tuý Tâm Kiếm

MC Huy Tấn

65 đánh giá

 16 phần
 Lượt nghe: 603

Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

85 đánh giá

 87 phần
 Lượt nghe: 554

Tuyết Hoa Phong Nguyệt

Tuyết Hoa Phong Nguyệt

MC Hoàng Tú

105 đánh giá

 17 phần
 Lượt nghe: 588

Thạch Phong Thành

Thạch Phong Thành

MC Hoàng Tú

65 đánh giá

 17 phần
 Lượt nghe: 623

Đoạt Hồn Chung

Đoạt Hồn Chung

MC Hoàng Tú

68 đánh giá

 16 phần
 Lượt nghe: 647

Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

MC Huy Tấn

305 đánh giá

 32 phần
 Lượt nghe: 3,803


Thư Kiếm Giang Hồ

Thư Kiếm Giang Hồ

MC Hoàng Tú

390 đánh giá

 19 phần
 Lượt nghe: 2,724

Dị Kiếm Khách

Dị Kiếm Khách

MC Huy Tấn

376 đánh giá

 24 phần
 Lượt nghe: 3,446

Vô Kỵ Thanh Thư

Vô Kỵ Thanh Thư

Triệu Tuấn

562 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 1,829

Luận Anh Hùng

Luận Anh Hùng

MC Long Sinh

284 đánh giá

 233 phần
 Lượt nghe: 2,084

Hữu Phỉ

Hữu Phỉ

Kim AD

503 đánh giá

 49 phần
 Lượt nghe: 1,215

Long Kiếm Truy Hồn

Long Kiếm Truy Hồn

Quang Khải

310 đánh giá

 29 phần
 Lượt nghe: 3,696

Kiếm Rồng Sáo Phượng

Kiếm Rồng Sáo Phượng

MC Viết Linh

465 đánh giá

 29 phần
 Lượt nghe: 2,477

Nửa Cõi Sơn Hà

Nửa Cõi Sơn Hà

MC Viết Linh

260 đánh giá

 20 phần
 Lượt nghe: 1,831

Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Quỳnh Giang

410 đánh giá

 57 phần
 Lượt nghe: 1,162

Tàn Khuyết Thư Sinh

Tàn Khuyết Thư Sinh

Quang Khải

219 đánh giá

 35 phần
 Lượt nghe: 2,632

Ngô Vương Bí Lục

Ngô Vương Bí Lục

MC Viết Linh

344 đánh giá

 43 phần
 Lượt nghe: 1,729

Đường Gươm Tuyệt Kỹ

Đường Gươm Tuyệt Kỹ

MC Hoàng Tú

377 đánh giá

 21 phần
 Lượt nghe: 2,771