Sắp xếp Audio
Tử Động

Tử Động

Quang Khải

219 đánh giá

 13 phần
 Lượt nghe: 3,126

Bạch Các Môn

Bạch Các Môn

Quang Khải

383 đánh giá

 13 phần
 Lượt nghe: 2,556

Tàng Long Đỉnh

Tàng Long Đỉnh

Quang Khải

1060 đánh giá

 43 phần
 Lượt nghe: 14,133

Vũ Mục Thiên Nhân

Vũ Mục Thiên Nhân

MC Hoàng Tú

1608 đánh giá

 19 phần
 Lượt nghe: 9,227

Quỷ Luyến Hiệp Tình

Quỷ Luyến Hiệp Tình

Hoàng Hương

1048 đánh giá

 15 phần
 Lượt nghe: 6,666

Tam Hạ Nam Đường

Tam Hạ Nam Đường

Trái Táo

1524 đánh giá

 13:11:35     6 phần
 Lượt nghe: 3,062

Tiết Nhơn Quí Chinh Đông

Tiết Nhơn Quí Chinh Đông

VDC Audio

878 đánh giá

 7:09:20     21 phần
 Lượt nghe: 4,023

Lã Mai Nương

Lã Mai Nương

Trái Táo

1306 đánh giá

 41:47:57     35 phần
 Lượt nghe: 4,506


Tùy Đường Diễn Nghĩa

Tùy Đường Diễn Nghĩa

Trái Táo

912 đánh giá

 54:16:30     10 phần
 Lượt nghe: 5,455

Phong Thần Diễn Nghĩa

Phong Thần Diễn Nghĩa

1041 đánh giá

 34:15:02     6 phần
 Lượt nghe: 5,060

Phong Kiếm Xuân Thu

Phong Kiếm Xuân Thu

Trái Táo

856 đánh giá

 22:12:58     6 phần
 Lượt nghe: 4,131

Ngọa Hổ Tàng Long 1

Ngọa Hổ Tàng Long 1

Nguyễn Nam Dương

1001 đánh giá

 8:21:20     12 phần
 Lượt nghe: 3,776

Ngọa Hổ Tàng Long 3

Ngọa Hổ Tàng Long 3

Minh Hoàng

660 đánh giá

 9:21:55     14 phần
 Lượt nghe: 1,383

Ngọa Hổ Tàng Long 2

Ngọa Hổ Tàng Long 2

Đồng Linh

989 đánh giá

 10:28:11     14 phần
 Lượt nghe: 1,543

Én Liệng Truông Mây 4

Én Liệng Truông Mây 4

Phương Minh

541 đánh giá

 11:12:20     15 phần
 Lượt nghe: 956

Én Liệng Truông Mây 3

Én Liệng Truông Mây 3

Đồng Linh

785 đánh giá

 11:40:23     14 phần
 Lượt nghe: 841

Én Liệng Truông Mây 2

Én Liệng Truông Mây 2

Đồng Linh

490 đánh giá

 12:40:21     15 phần
 Lượt nghe: 887

Én Liệng Truông Mây 1

Én Liệng Truông Mây 1

Đồng Linh

693 đánh giá

 10:43:12     11 phần
 Lượt nghe: 1,684

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Tiếu Ngạo Giang Hồ

VOV

1255 đánh giá

 80:05:45     10 phần
 Lượt nghe: 15,675

Bích Huyết Kiếm

Bích Huyết Kiếm

VOV

1586 đánh giá

 40:24:54     42 phần
 Lượt nghe: 11,236