Sắp xếp Audio
Ngũ Tuyệt Ma Vương

Ngũ Tuyệt Ma Vương

MC Viết Linh

 42 phần
 Lượt nghe: 885

Đại Đường Nữ Pháp Y

Đại Đường Nữ Pháp Y

Vy Miu

 100 phần
 Lượt nghe: 1,646

Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tịnh Khẩu

 8 phần
 Lượt nghe: 975

Quỷ Hành Thiên Hạ

Quỷ Hành Thiên Hạ

Linh Trần

 226 phần
 Lượt nghe: 1,700

Tứ Đại Danh Bổ

Tứ Đại Danh Bổ

MC Annie

 25 phần
 Lượt nghe: 3,192

Nguyệt Dị Tinh Tà

Nguyệt Dị Tinh Tà

MC Viết Linh

 15 phần
 Lượt nghe: 3,510

Bích Ngọc Đao

Bích Ngọc Đao

 12 phần
 Lượt nghe: 1,863

Kim Giáp Môn

Kim Giáp Môn

MC Viết Linh

 12 phần
 Lượt nghe: 2,875


Âm Công

Âm Công

 14 phần
 Lượt nghe: 3,238

Thí Kiếm Sơn Trang

Thí Kiếm Sơn Trang

Quang Khải

 1 phần
 Lượt nghe: 1,594

Trường An Nhất Chiến

Trường An Nhất Chiến

Quang Khải

 2 phần
 Lượt nghe: 1,628

Tiểu Thuyết Sơ Tình

Tiểu Thuyết Sơ Tình

Quang Khải

 6 phần
 Lượt nghe: 1,086

Lạc Nhật Đại Kỳ

Lạc Nhật Đại Kỳ

Quang Khải

 6 phần
 Lượt nghe: 1,013

Long Hổ Phong Vân

Long Hổ Phong Vân

Quang Khải

 9 phần
 Lượt nghe: 1,966

Băng Phách Hàn Quang Kiếm

Băng Phách Hàn Quang Kiếm

Quang Khải

 5 phần
 Lượt nghe: 1,868

Bích Nhãn Thần Quân

Bích Nhãn Thần Quân

MC Đình Duy

 3 phần
 Lượt nghe: 4,219

Hắc Giang Độ Long

Hắc Giang Độ Long

MC Viết Linh

 22 phần
 Lượt nghe: 4,500

Hổ Lang Chi Sư

Hổ Lang Chi Sư

MC Phi Tùng

 41 phần
 Lượt nghe: 4,292

Thư Kiếm Trường An

Thư Kiếm Trường An

MC Phi Tùng

 35 phần
 Lượt nghe: 3,702

Huyết Địch Lãng Tử

Huyết Địch Lãng Tử

MC Viết Linh

 13 phần
 Lượt nghe: 3,894