Sắp xếp Audio
Lưu Manh Kiếm Khách

Lưu Manh Kiếm Khách

lão trần

 46 phần
 Lượt nghe: 9,875

Côn Luân

Côn Luân

MC Phi Tùng

 56 phần
 Lượt nghe: 9,074

Giang Hồ Mộng Ký

Giang Hồ Mộng Ký

MC Tuấn Trương

 18 phần
 Lượt nghe: 9,551

Độc Chiến Thiên Nhai

Độc Chiến Thiên Nhai

MC Phi Tùng

 24 phần
 Lượt nghe: 6,522

Bát Bộ Thần Công

Bát Bộ Thần Công

MC Tuấn Trương

 23 phần
 Lượt nghe: 7,997

Hàn Mai Kim Kiếm

Hàn Mai Kim Kiếm

MC Phương Anh

 8 phần
 Lượt nghe: 519

Phi Âm Kiếm

Phi Âm Kiếm

MC Viết Linh

 10 phần
 Lượt nghe: 5,146

Phật Công Ma Ảnh

Phật Công Ma Ảnh

MC Viết Linh

 22 phần
 Lượt nghe: 1,370


Hàng Long Thủ

Hàng Long Thủ

MC Viết Linh

 11 phần
 Lượt nghe: 786

Cửu Chuyển Âm Ma Công

Cửu Chuyển Âm Ma Công

MC Viết Linh

 07:36:53     20 phần
 Lượt nghe: 1,604

Xuyên Không Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao

Xuyên Không Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao

MC Hoàng Vinh

 01:53:03     25 phần
 Lượt nghe: 2,214

Đoạt Hồn Thủ

Đoạt Hồn Thủ

MC Viết Linh

 01:42:06     14 phần
 Lượt nghe: 2,001

Hắc Kiếm Môn

Hắc Kiếm Môn

MC Viết Linh

 01:47:45     24 phần
 Lượt nghe: 2,493

Huyền Công Tà Phật

Huyền Công Tà Phật

MC Viết Linh

 06:23:18     17 phần
 Lượt nghe: 1,956

Vô Sỉ Đạo Tặc

Vô Sỉ Đạo Tặc

MC Đình Duy

 50 phần
 Lượt nghe: 3,247

Thiếu Lâm Trường Hận

Thiếu Lâm Trường Hận

MC Viết Linh

 00:55:25     9 phần
 Lượt nghe: 1,379

Kiếm Ảnh Hiệp Hồn - Truyện Kiếm Hiệp

Kiếm Ảnh Hiệp Hồn - Truyện Kiếm Hiệp

MC Viết Linh

 01:55:36     21 phần
 Lượt nghe: 2,665

Huyết Anh Vũ

Huyết Anh Vũ

MC Đình Duy

 16 phần
 Lượt nghe: 1,812

Như Lai Thần Chưởng

Như Lai Thần Chưởng

MC Đình Duy

 18 phần
 Lượt nghe: 3,937