Sắp xếp Audio
Chuyện Cũ Hà Nội

Chuyện Cũ Hà Nội

Kim Phượng

69 đánh giá

 6:45:14     7 phần
 Lượt nghe: 678

Thiền Căn Bản

Thiền Căn Bản

Kim Phượng

109 đánh giá

 6:02:54     9 phần
 Lượt nghe: 8,790

Thăng Long Đông Đô – Hà Nội

Thăng Long Đông Đô – Hà Nội

Kim Phượng

105 đánh giá

 35:01:58     8 phần
 Lượt nghe: 9,931

Madam Nhu Trần Lệ Xuân Quyền Lực Bà Rồng

Madam Nhu Trần Lệ Xuân Quyền Lực Bà Rồng

Kim Phượng

86 đánh giá

 10:50:24     13 phần
 Lượt nghe: 793

Bà Chúa Hòn

Bà Chúa Hòn

Kim Phượng

78 đánh giá

 9:11:56     13 phần
 Lượt nghe: 703

Gia Phả Mùi Rơm Rạ

Gia Phả Mùi Rơm Rạ

Kim Phượng

67 đánh giá

 6:02:24     9 phần
 Lượt nghe: 9,785

Truyện Ngắn Trang Thế Hy

Truyện Ngắn Trang Thế Hy

Kim Phượng

57 đánh giá

 16:05:54     24 phần
 Lượt nghe: 9,524

Vết Thương Thứ 13

Vết Thương Thứ 13

Kim Phượng

51 đánh giá

 8:30:21     14 phần
 Lượt nghe: 6,747


17 Cây Số Đường Ma

17 Cây Số Đường Ma

Kim Phượng

51 đánh giá

 4:05:21     6 phần
 Lượt nghe: 5,777

Người Sài Gòn Bất Đắc Dĩ

Người Sài Gòn Bất Đắc Dĩ

Kim Phượng

44 đánh giá

 12:40:25     19 phần
 Lượt nghe: 503

Biển

Biển

Kim Phượng

97 đánh giá

 6:56:26     7 phần
 Lượt nghe: 8,037

Thuê Bao Quý Khách

Thuê Bao Quý Khách

Kim Phượng

106 đánh giá

 2:59:10     3 phần
 Lượt nghe: 5,092

Những Chuyển Điệu

Những Chuyển Điệu

Kim Phượng

94 đánh giá

 3:56:21     4 phần
 Lượt nghe: 9,880

Chúa Tiền Chúa Bạc

Chúa Tiền Chúa Bạc

Kim Phượng

129 đánh giá

 6:35:45     10 phần
 Lượt nghe: 713

Định Mệnh

Định Mệnh

Kim Phượng

112 đánh giá

 7:20:21     10 phần
 Lượt nghe: 555

Những Cánh Rừng Lá Đỏ

Những Cánh Rừng Lá Đỏ

Kim Phượng

91 đánh giá

 19:18:20     5 phần
 Lượt nghe: 513

Dấu Chân Người Lính

Dấu Chân Người Lính

Kim Phượng

101 đánh giá

 15:50:54     16 phần
 Lượt nghe: 1,004

Ký Ức Tàu Không Số

Ký Ức Tàu Không Số

Kim Phượng

62 đánh giá

 6:55:20     7 phần
 Lượt nghe: 539

Một Chuyện Chép Ở Bệnh Viện

Một Chuyện Chép Ở Bệnh Viện

Kim Phượng

77 đánh giá

 6:45:02     9 phần
 Lượt nghe: 5,117

Đàn Đáy

Đàn Đáy

Kim Phượng

51 đánh giá

 10:51:48     11 phần
 Lượt nghe: 5,833