Sắp xếp Audio
Kinh Chiếc Lưới Ái Ân

Kinh Chiếc Lưới Ái Ân

Trần Ngọc San

234 đánh giá

 2:48:44     3 phần
 Lượt nghe: 1,172

Lời Khấn Nguyện

Lời Khấn Nguyện

Trần Ngọc San

110 đánh giá

 42:16     1 phần
 Lượt nghe: 786

Kinh Vu Lan Báo Hiếu

Kinh Vu Lan Báo Hiếu

Trần Ngọc San

92 đánh giá

 03:29:42     4 phần
 Lượt nghe: 5,979

423 Lời Vàng Của Phật

423 Lời Vàng Của Phật

Trần Ngọc San

113 đánh giá

 1:36:54     1 phần
 Lượt nghe: 1,058

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Trần Ngọc San

142 đánh giá

 2:01:12     2 phần
 Lượt nghe: 734

Kinh Từ Bi Sám Hối

Kinh Từ Bi Sám Hối

Trần Ngọc San

86 đánh giá

 1:07:52     1 phần
 Lượt nghe: 1,012

Hướng Dẫn Thiền Định

Hướng Dẫn Thiền Định

Trần Ngọc San

51 đánh giá

 2:30:16     8 phần
 Lượt nghe: 7,213

Một Thoáng Ta Rực Rỡ Ở Nhân Gian

Một Thoáng Ta Rực Rỡ Ở Nhân Gian

Trần Ngọc San

77 đánh giá

 41:26     2 phần
 Lượt nghe: 712


Sài Gòn Bao Nhớ

Sài Gòn Bao Nhớ

Trần Ngọc San

77 đánh giá

 4:09:24     4 phần
 Lượt nghe: 511

Sài Gòn ‘Bao’ Thương

Sài Gòn ‘Bao’ Thương

Trần Ngọc San

70 đánh giá

 47:32     1 phần
 Lượt nghe: 5,587

Chuyện Con Mèo Dạy Con Hải Âu Bay

Chuyện Con Mèo Dạy Con Hải Âu Bay

Trần Ngọc San

40 đánh giá

 2:02:12     3 phần
 Lượt nghe: 623

Cuộc Chiến Giữa Nhíp Và Quần Đùi Hoa

Cuộc Chiến Giữa Nhíp Và Quần Đùi Hoa

Trần Ngọc San

41 đánh giá

 6:46:02     7 phần
 Lượt nghe: 593

Nhị Thập Tứ Hiếu

Nhị Thập Tứ Hiếu

Trần Ngọc San

43 đánh giá

 12:15:30     24 phần
 Lượt nghe: 6,971

Dế Mèn Phiêu Lưu Ký

Dế Mèn Phiêu Lưu Ký

Trần Ngọc San

136 đánh giá

 3:01:33     3 phần
 Lượt nghe: 2,595

Chí Phèo

Chí Phèo

Trần Ngọc San

102 đánh giá

 2:38:23     1 phần
 Lượt nghe: 932

Những Ngôi Sao Xa Xôi

Những Ngôi Sao Xa Xôi

Trần Ngọc San

62 đánh giá

 38:40     1 phần
 Lượt nghe: 562

Làng

Làng

Trần Ngọc San

85 đánh giá

 58:31     1 phần
 Lượt nghe: 595

Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Trần Ngọc San

62 đánh giá

 1:06:23     1 phần
 Lượt nghe: 501

Kim Vân Kiều Truyện

Kim Vân Kiều Truyện

Trần Ngọc San

66 đánh giá

 8:45:33     9 phần
 Lượt nghe: 613

Vợ Chồng A Phủ

Vợ Chồng A Phủ

Trần Ngọc San

116 đánh giá

 1:30:28     1 phần
 Lượt nghe: 1,167