Sắp xếp Audio
Đền Tội

Đền Tội

MC Lam Phương

 5 phần
 Lượt nghe: 6,054

Người Miền Quê

Người Miền Quê

MC Lam Phương

 3 phần
 Lượt nghe: 1,549

Song Sinh

Song Sinh

MC Lam Phương

 3 phần
 Lượt nghe: 994

Bánh Bao Nhân Thịt

Bánh Bao Nhân Thịt

MC Lam Phương

 1 phần
 Lượt nghe: 908

Quỷ Sự Âm Hôn

Quỷ Sự Âm Hôn

MC Lam Phương

 2 phần
 Lượt nghe: 673

Vàm Ông Chưởng

Vàm Ông Chưởng

MC Lam Phương

 1 phần
 Lượt nghe: 716

Tháng 7 Mưa Ngâu

Tháng 7 Mưa Ngâu

MC Lam Phương

 1 phần
 Lượt nghe: 599

Đụng Quỷ Trên Cây Mít

Đụng Quỷ Trên Cây Mít

MC Lam Phương

 2 phần
 Lượt nghe: 680


Ba Đừng Bỏ Con

Ba Đừng Bỏ Con

MC Lam Phương

 1 phần
 Lượt nghe: 643

Ma Tháng 7

Ma Tháng 7

MC Lam Phương

 1 phần
 Lượt nghe: 703

Bi Kịch Cuộc Đời

Bi Kịch Cuộc Đời

MC Lam Phương

 1 phần
 Lượt nghe: 718

Chuyện Tình Mimosa

Chuyện Tình Mimosa

MC Lam Phương

 2 phần
 Lượt nghe: 537

Gã Đồ Tể

Gã Đồ Tể

MC Lam Phương

 1 phần
 Lượt nghe: 633

Bóng Ma Học Đường

Bóng Ma Học Đường

MC Lam Phương

 1 phần
 Lượt nghe: 9,640

Ma Thần Vòng

Ma Thần Vòng

MC Lam Phương

 1 phần
 Lượt nghe: 7,946

Cụ Lý

Cụ Lý

MC Lam Phương

 01:11:13     2 phần
 Lượt nghe: 1,145

Mẹ Về Trong Gió

Mẹ Về Trong Gió

MC Lam Phương

 2 phần
 Lượt nghe: 872

Quỷ Dưới Đáy Sông

Quỷ Dưới Đáy Sông

MC Lam Phương

 2 phần
 Lượt nghe: 545

Tham Thì Thâm

Tham Thì Thâm

MC Lam Phương

 1 phần
 Lượt nghe: 832

Gò Mối Hoang

Gò Mối Hoang

MC Lam Phương

 01:00:30     1 phần
 Lượt nghe: 829