Sắp xếp Audio
Song Sinh

Song Sinh

MC Lam Phương

 3 phần
 Lượt nghe: 8,459

Bánh Bao Nhân Thịt

Bánh Bao Nhân Thịt

MC Lam Phương

 1 phần
 Lượt nghe: 6,235

Quỷ Sự Âm Hôn

Quỷ Sự Âm Hôn

MC Lam Phương

 2 phần
 Lượt nghe: 8,163

Vàm Ông Chưởng

Vàm Ông Chưởng

MC Lam Phương

 1 phần
 Lượt nghe: 7,624

Tháng 7 Mưa Ngâu

Tháng 7 Mưa Ngâu

MC Lam Phương

 1 phần
 Lượt nghe: 7,890

Đụng Quỷ Trên Cây Mít

Đụng Quỷ Trên Cây Mít

MC Lam Phương

 2 phần
 Lượt nghe: 5,302

Ba Đừng Bỏ Con

Ba Đừng Bỏ Con

MC Lam Phương

 1 phần
 Lượt nghe: 7,426

Ma Tháng 7

Ma Tháng 7

MC Lam Phương

 1 phần
 Lượt nghe: 7,434


Bi Kịch Cuộc Đời

Bi Kịch Cuộc Đời

MC Lam Phương

 1 phần
 Lượt nghe: 9,321

Chuyện Tình Mimosa

Chuyện Tình Mimosa

MC Lam Phương

 2 phần
 Lượt nghe: 9,947

Gã Đồ Tể

Gã Đồ Tể

MC Lam Phương

 1 phần
 Lượt nghe: 6,788

Bóng Ma Học Đường

Bóng Ma Học Đường

MC Lam Phương

 1 phần
 Lượt nghe: 7,413

Ma Thần Vòng

Ma Thần Vòng

MC Lam Phương

 1 phần
 Lượt nghe: 6,644

Cụ Lý

Cụ Lý

MC Lam Phương

 01:11:13     2 phần
 Lượt nghe: 6,705

Mẹ Về Trong Gió

Mẹ Về Trong Gió

MC Lam Phương

 2 phần
 Lượt nghe: 9,132

Quỷ Dưới Đáy Sông

Quỷ Dưới Đáy Sông

MC Lam Phương

 2 phần
 Lượt nghe: 7,067

Tham Thì Thâm

Tham Thì Thâm

MC Lam Phương

 1 phần
 Lượt nghe: 6,885

Gò Mối Hoang

Gò Mối Hoang

MC Lam Phương

 01:00:30     1 phần
 Lượt nghe: 7,758

Lưới Trời

Lưới Trời

MC Lam Phương

 2 phần
 Lượt nghe: 5,284

Oan Hồn Đào Chánh

Oan Hồn Đào Chánh

MC Lam Phương

 1 phần
 Lượt nghe: 7,043