Sắp xếp Audio
Đêm Đen Nhuốm Máu

Đêm Đen Nhuốm Máu

MC Duy Thuận

14 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 793

Hưởng Dương 30 Tuổi

Hưởng Dương 30 Tuổi

MC Duy Thuận

11 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 788

Báo Ứng Đến Muộn

Báo Ứng Đến Muộn

MC Duy Thuận

8 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 609

Tội Ác Kẻ Sát Gái

Tội Ác Kẻ Sát Gái

MC Duy Thuận

11 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 679

Ký Túc Xá Đại Học Y

Ký Túc Xá Đại Học Y

MC Duy Thuận

2 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,418

Chết Từ 5 Năm Trước

Chết Từ 5 Năm Trước

MC Duy Thuận

1 đánh giá

 01:48:55     1 phần
 Lượt nghe: 1,433

Vong Chồng Đòi Mạng

Vong Chồng Đòi Mạng

MC Duy Thuận

0 đánh giá

 01:45:08     1 phần
 Lượt nghe: 886

Bàn Tay 6 Ngón

Bàn Tay 6 Ngón

MC Duy Thuận

4 đánh giá

 04:54:41     4 phần
 Lượt nghe: 1,300


Một Đời Bất Hạnh

Một Đời Bất Hạnh

MC Duy Thuận

1 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 894

49 Ngày Trùng Tang

49 Ngày Trùng Tang

MC Duy Thuận

0 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,210

Huyết Hận

Huyết Hận

MC Duy Thuận

1 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 775

Căn Chòi Mé Sông

Căn Chòi Mé Sông

MC Duy Thuận

1 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 724

X.ác Treo Ngọn Tre

X.ác Treo Ngọn Tre

MC Duy Thuận

0 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 994

Chôn X.ác Giữa Rừng

Chôn X.ác Giữa Rừng

MC Duy Thuận

3 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 979

Kiếp Cầm Ca

Kiếp Cầm Ca

MC Duy Thuận

1 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 759

Thất Tịch Cô Đơn

Thất Tịch Cô Đơn

MC Duy Thuận

0 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 515

Nghiệp Oán Con Ở

Nghiệp Oán Con Ở

MC Duy Thuận

3 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 870

Nốt Ruồi Sát Phu

Nốt Ruồi Sát Phu

MC Duy Thuận

2 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 897

Gốc Xoài Có Ma

Gốc Xoài Có Ma

MC Duy Thuận

1 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 823

Ngày Giỗ Thứ 10

Ngày Giỗ Thứ 10

MC Duy Thuận

1 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 843