Sắp xếp Audio
Hủ Tiếu Thịt

Hủ Tiếu Thịt

MC Duy Thuận

56 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 697

Đêm Đen Nhuốm Máu

Đêm Đen Nhuốm Máu

MC Duy Thuận

209 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,988

Hưởng Dương 30 Tuổi

Hưởng Dương 30 Tuổi

MC Duy Thuận

182 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,854

Báo Ứng Đến Muộn

Báo Ứng Đến Muộn

MC Duy Thuận

186 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,467

Tội Ác Kẻ Sát Gái

Tội Ác Kẻ Sát Gái

MC Duy Thuận

197 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,965

Ký Túc Xá Đại Học Y

Ký Túc Xá Đại Học Y

MC Duy Thuận

44 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,792

Chết Từ 5 Năm Trước

Chết Từ 5 Năm Trước

MC Duy Thuận

40 đánh giá

 01:48:55     1 phần
 Lượt nghe: 1,829

Vong Chồng Đòi Mạng

Vong Chồng Đòi Mạng

MC Duy Thuận

19 đánh giá

 01:45:08     1 phần
 Lượt nghe: 1,093


Bàn Tay 6 Ngón

Bàn Tay 6 Ngón

MC Duy Thuận

66 đánh giá

 04:54:41     4 phần
 Lượt nghe: 1,887

Một Đời Bất Hạnh

Một Đời Bất Hạnh

MC Duy Thuận

47 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,229

49 Ngày Trùng Tang

49 Ngày Trùng Tang

MC Duy Thuận

30 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,617

Huyết Hận

Huyết Hận

MC Duy Thuận

28 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,040

Căn Chòi Mé Sông

Căn Chòi Mé Sông

MC Duy Thuận

26 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 976

X.ác Treo Ngọn Tre

X.ác Treo Ngọn Tre

MC Duy Thuận

33 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,263

Chôn X.ác Giữa Rừng

Chôn X.ác Giữa Rừng

MC Duy Thuận

31 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,285

Kiếp Cầm Ca

Kiếp Cầm Ca

MC Duy Thuận

30 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,061

Thất Tịch Cô Đơn

Thất Tịch Cô Đơn

MC Duy Thuận

26 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 775

Nghiệp Oán Con Ở

Nghiệp Oán Con Ở

MC Duy Thuận

34 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,198

Nốt Ruồi Sát Phu

Nốt Ruồi Sát Phu

MC Duy Thuận

42 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,347

Gốc Xoài Có Ma

Gốc Xoài Có Ma

MC Duy Thuận

44 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,084