Sắp xếp Audio
Hủ Tiếu Thịt

Hủ Tiếu Thịt

MC Duy Thuận

118 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,410

Đêm Đen Nhuốm Máu

Đêm Đen Nhuốm Máu

MC Duy Thuận

396 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 3,166

Hưởng Dương 30 Tuổi

Hưởng Dương 30 Tuổi

MC Duy Thuận

376 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 3,095

Báo Ứng Đến Muộn

Báo Ứng Đến Muộn

MC Duy Thuận

362 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 2,538

Tội Ác Kẻ Sát Gái

Tội Ác Kẻ Sát Gái

MC Duy Thuận

381 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 3,454

Ký Túc Xá Đại Học Y

Ký Túc Xá Đại Học Y

MC Duy Thuận

104 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 2,433

Chết Từ 5 Năm Trước

Chết Từ 5 Năm Trước

MC Duy Thuận

101 đánh giá

 01:48:55     1 phần
 Lượt nghe: 2,441

Vong Chồng Đòi Mạng

Vong Chồng Đòi Mạng

MC Duy Thuận

72 đánh giá

 01:45:08     1 phần
 Lượt nghe: 1,433


Bàn Tay 6 Ngón

Bàn Tay 6 Ngón

MC Duy Thuận

160 đánh giá

 04:54:41     4 phần
 Lượt nghe: 2,867

Một Đời Bất Hạnh

Một Đời Bất Hạnh

MC Duy Thuận

96 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,755

49 Ngày Trùng Tang

49 Ngày Trùng Tang

MC Duy Thuận

96 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 2,084

Huyết Hận

Huyết Hận

MC Duy Thuận

75 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,413

Căn Chòi Mé Sông

Căn Chòi Mé Sông

MC Duy Thuận

71 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,341

X.ác Treo Ngọn Tre

X.ác Treo Ngọn Tre

MC Duy Thuận

71 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,566

Chôn X.ác Giữa Rừng

Chôn X.ác Giữa Rừng

MC Duy Thuận

74 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,636

Kiếp Cầm Ca

Kiếp Cầm Ca

MC Duy Thuận

78 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,406

Thất Tịch Cô Đơn

Thất Tịch Cô Đơn

MC Duy Thuận

73 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,104

Nghiệp Oán Con Ở

Nghiệp Oán Con Ở

MC Duy Thuận

91 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,528

Nốt Ruồi Sát Phu

Nốt Ruồi Sát Phu

MC Duy Thuận

89 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,981

Gốc Xoài Có Ma

Gốc Xoài Có Ma

MC Duy Thuận

99 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,484