Sắp xếp Audio
Ký Túc Xá Đại Học Y

Ký Túc Xá Đại Học Y

MC Duy Thuận

 2 phần
 Lượt nghe: 9,974

Chết Từ 5 Năm Trước

Chết Từ 5 Năm Trước

MC Duy Thuận

 01:48:55     1 phần
 Lượt nghe: 6,972

Vong Chồng Đòi Mạng

Vong Chồng Đòi Mạng

MC Duy Thuận

 01:45:08     1 phần
 Lượt nghe: 6,662

Bàn Tay 6 Ngón

Bàn Tay 6 Ngón

MC Duy Thuận

 04:54:41     4 phần
 Lượt nghe: 5,679

Một Đời Bất Hạnh

Một Đời Bất Hạnh

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 8,603

49 Ngày Trùng Tang

49 Ngày Trùng Tang

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 7,986

Huyết Hận

Huyết Hận

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 7,472

Căn Chòi Mé Sông

Căn Chòi Mé Sông

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 7,900


X.ác Treo Ngọn Tre

X.ác Treo Ngọn Tre

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 8,758

Chôn X.ác Giữa Rừng

Chôn X.ác Giữa Rừng

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 8,834

Kiếp Cầm Ca

Kiếp Cầm Ca

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 8,572

Thất Tịch Cô Đơn

Thất Tịch Cô Đơn

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 9,198

Nghiệp Oán Con Ở

Nghiệp Oán Con Ở

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 6,484

Nốt Ruồi Sát Phu

Nốt Ruồi Sát Phu

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 9,731

Gốc Xoài Có Ma

Gốc Xoài Có Ma

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 7,217

Ngày Giỗ Thứ 10

Ngày Giỗ Thứ 10

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 7,002

Bí Ẩn Trong Ngôi Nhà Mới

Bí Ẩn Trong Ngôi Nhà Mới

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 7,232

Hai Ngôi Mộ Oan Gia

Hai Ngôi Mộ Oan Gia

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 7,972

Kumanthong Cầu Con

Kumanthong Cầu Con

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 6,481

Bàn Tay Sét Đánh

Bàn Tay Sét Đánh

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 8,846