Sắp xếp Audio
Ký Túc Xá Đại Học Y

Ký Túc Xá Đại Học Y

MC Duy Thuận

 2 phần
 Lượt nghe: 936

Chết Từ 5 Năm Trước

Chết Từ 5 Năm Trước

MC Duy Thuận

 01:48:55     1 phần
 Lượt nghe: 1,053

Vong Chồng Đòi Mạng

Vong Chồng Đòi Mạng

MC Duy Thuận

 01:45:08     1 phần
 Lượt nghe: 674

Bàn Tay 6 Ngón

Bàn Tay 6 Ngón

MC Duy Thuận

 04:54:41     4 phần
 Lượt nghe: 889

Một Đời Bất Hạnh

Một Đời Bất Hạnh

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 681

49 Ngày Trùng Tang

49 Ngày Trùng Tang

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 825

Huyết Hận

Huyết Hận

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 556

Căn Chòi Mé Sông

Căn Chòi Mé Sông

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 530


X.ác Treo Ngọn Tre

X.ác Treo Ngọn Tre

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 619

Chôn X.ác Giữa Rừng

Chôn X.ác Giữa Rừng

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 641

Kiếp Cầm Ca

Kiếp Cầm Ca

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 8,764

Thất Tịch Cô Đơn

Thất Tịch Cô Đơn

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 6,713

Nghiệp Oán Con Ở

Nghiệp Oán Con Ở

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 572

Nốt Ruồi Sát Phu

Nốt Ruồi Sát Phu

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 608

Gốc Xoài Có Ma

Gốc Xoài Có Ma

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 583

Ngày Giỗ Thứ 10

Ngày Giỗ Thứ 10

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 5,017

Bí Ẩn Trong Ngôi Nhà Mới

Bí Ẩn Trong Ngôi Nhà Mới

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 816

Hai Ngôi Mộ Oan Gia

Hai Ngôi Mộ Oan Gia

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 578

Kumanthong Cầu Con

Kumanthong Cầu Con

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 7,019

Bàn Tay Sét Đánh

Bàn Tay Sét Đánh

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 7,515