Truyện ma Đình Soạn Audio - Truyện ma Đình Soạn MP3 - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất hay nhất qua giọng đọc MC Đình Soạn.
Sắp xếp Audio
Thầy Sỏn Bắt Ma Giữ Của

Thầy Sỏn Bắt Ma Giữ Của

MC Đình Soạn

170 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 957

Bóng Cha Già

Bóng Cha Già

MC Đình Soạn

90 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 500

Ân Oán 2 Dòng Họ

Ân Oán 2 Dòng Họ

MC Đình Soạn

135 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,345

Thầy Nhất Bắt Ma Làng Hạ

Thầy Nhất Bắt Ma Làng Hạ

MC Đình Soạn

174 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,049

Oán Hồn Trong Bụi Tre

Oán Hồn Trong Bụi Tre

MC Đình Soạn

109 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 774

Mộ Quỷ Giữa Đồng

Mộ Quỷ Giữa Đồng

MC Đình Soạn

148 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,562

Chạng Vạng

Chạng Vạng

MC Đình Soạn

133 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 836

Vườn Ổi Than Khóc

Vườn Ổi Than Khóc

MC Đình Soạn

134 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 627


Ngôi Mả Thứ 3

Ngôi Mả Thứ 3

MC Đình Soạn

119 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 943

Ác Nghiệp Khó Thoát

Ác Nghiệp Khó Thoát

MC Đình Soạn

91 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 603

Thầy Ba Mến Giải Nghiệp Duyên

Thầy Ba Mến Giải Nghiệp Duyên

MC Đình Soạn

93 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 658

Kilomet Số 15

Kilomet Số 15

MC Đình Soạn

109 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 776

Diệt Tam Quỷ Câu Hồn

Diệt Tam Quỷ Câu Hồn

MC Đình Soạn

105 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 6,981

Đầu Ai Trong Giành Tích

Đầu Ai Trong Giành Tích

MC Đình Soạn

86 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 553

Hoán Xác Cải Mệnh

Hoán Xác Cải Mệnh

MC Đình Soạn

95 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 516

Hồn Về Báo Mộng

Hồn Về Báo Mộng

MC Đình Soạn

62 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 508

Hồi Sinh Quỷ Dữ

Hồi Sinh Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

111 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,794

Thầy Chu Giải Nghiệp Chướng

Thầy Chu Giải Nghiệp Chướng

MC Đình Soạn

66 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 643

Sọ Người Trên Cây Me

Sọ Người Trên Cây Me

MC Đình Soạn

91 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 741

Thầy Tân Diệt Ma Tàu

Thầy Tân Diệt Ma Tàu

MC Đình Soạn

71 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 698