Truyện ma Đình Soạn Audio - Truyện ma Đình Soạn MP3 - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất hay nhất qua giọng đọc MC Đình Soạn.
Sắp xếp Audio
Dẫn Bạn Theo Chết

Dẫn Bạn Theo Chết

MC Đình Soạn

61 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 557

Trung Thu Đẫm Máu

Trung Thu Đẫm Máu

MC Đình Soạn

70 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,439

Diệt Quỷ Làng Đông Quan

Diệt Quỷ Làng Đông Quan

MC Đình Soạn

63 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 539

Làng Thuỷ Ma Quái

Làng Thuỷ Ma Quái

MC Đình Soạn

58 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,504

Thầy Bùa May Mắn

Thầy Bùa May Mắn

MC Đình Soạn

95 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 631

Giết Chó Hại Chồng

Giết Chó Hại Chồng

MC Đình Soạn

47 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 623

Hồn Ma Lão Mù

Hồn Ma Lão Mù

MC Đình Soạn

49 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,734

Huyết Vũ

Huyết Vũ

MC Đình Soạn

58 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 546


Giếng Sâu Ai Oán

Giếng Sâu Ai Oán

MC Đình Soạn

68 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,585

Đồi Hoang Lạnh Lẽo

Đồi Hoang Lạnh Lẽo

MC Đình Soạn

67 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 747

Giá Của Tội Ác

Giá Của Tội Ác

MC Đình Soạn

105 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 769

Thầy Năm Diệt Quỷ Làng Âu

Thầy Năm Diệt Quỷ Làng Âu

MC Đình Soạn

61 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 796

Hồn Ma Cô Diệu

Hồn Ma Cô Diệu

MC Đình Soạn

66 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,976

Nhân Tâm Tàn Độc

Nhân Tâm Tàn Độc

MC Đình Soạn

123 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,015

Con Mèo Nhà Ông Tẹo

Con Mèo Nhà Ông Tẹo

MC Đình Soạn

163 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 981

Chặt Cây Quỷ Ngự

Chặt Cây Quỷ Ngự

MC Đình Soạn

100 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 922

Rắn Già Oán Hận

Rắn Già Oán Hận

MC Đình Soạn

141 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 804

Thuê Trọ Gặp Quỷ

Thuê Trọ Gặp Quỷ

MC Đình Soạn

82 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 591

9 Đêm Chờ Chết

9 Đêm Chờ Chết

MC Đình Soạn

120 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 788

Tiếng Cười Trong Ký Túc Xá

Tiếng Cười Trong Ký Túc Xá

MC Đình Soạn

62 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,664