Truyện ma Đình Soạn Audio - Truyện ma Đình Soạn MP3 - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất hay nhất qua giọng đọc MC Đình Soạn.
Sắp xếp Audio

MC Đình Soạn

Vườn Ổi Than Khóc

Vườn Ổi Than Khóc

MC Đình Soạn

155 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 740

Ngôi Mả Thứ 3

Ngôi Mả Thứ 3

MC Đình Soạn

136 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,095

Ác Nghiệp Khó Thoát

Ác Nghiệp Khó Thoát

MC Đình Soạn

115 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 684

Thầy Ba Mến Giải Nghiệp Duyên

Thầy Ba Mến Giải Nghiệp Duyên

MC Đình Soạn

106 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 797

Kilomet Số 15

Kilomet Số 15

MC Đình Soạn

122 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 882

Diệt Tam Quỷ Câu Hồn

Diệt Tam Quỷ Câu Hồn

MC Đình Soạn

122 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 581

Đầu Ai Trong Giành Tích

Đầu Ai Trong Giành Tích

MC Đình Soạn

113 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 732

Hoán Xác Cải Mệnh

Hoán Xác Cải Mệnh

MC Đình Soạn

115 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 656


Hồn Về Báo Mộng

Hồn Về Báo Mộng

MC Đình Soạn

72 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 644

Hồi Sinh Quỷ Dữ

Hồi Sinh Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

171 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 765

Thầy Chu Giải Nghiệp Chướng

Thầy Chu Giải Nghiệp Chướng

MC Đình Soạn

106 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 976

Sọ Người Trên Cây Me

Sọ Người Trên Cây Me

MC Đình Soạn

102 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 881

Thầy Tân Diệt Ma Tàu

Thầy Tân Diệt Ma Tàu

MC Đình Soạn

93 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 882

Dẫn Bạn Theo Chết

Dẫn Bạn Theo Chết

MC Đình Soạn

75 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 697

Trung Thu Đẫm Máu

Trung Thu Đẫm Máu

MC Đình Soạn

85 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,054

Diệt Quỷ Làng Đông Quan

Diệt Quỷ Làng Đông Quan

MC Đình Soạn

81 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 646

Làng Thuỷ Ma Quái

Làng Thuỷ Ma Quái

MC Đình Soạn

73 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 536

Thầy Bùa May Mắn

Thầy Bùa May Mắn

MC Đình Soạn

137 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 902

Giết Chó Hại Chồng

Giết Chó Hại Chồng

MC Đình Soạn

64 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 851

Hồn Ma Lão Mù

Hồn Ma Lão Mù

MC Đình Soạn

63 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 560