Truyện ma Đình Soạn Audio - Truyện ma Đình Soạn MP3 - Mời các bạn nghe truyện ma kinh dị, linh dị mới nhất hay nhất qua giọng đọc MC Đình Soạn.
Sắp xếp Audio
Trộm Cờ Đám Ma

Trộm Cờ Đám Ma

MC Đình Soạn

46 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,793

Quỷ Dữ Đội Lốt Thiên Thần

Quỷ Dữ Đội Lốt Thiên Thần

MC Đình Soạn

61 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,660

Trời Đánh Thánh Vật

Trời Đánh Thánh Vật

MC Đình Soạn

37 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,544

Đất Này Thiêng Lắm

Đất Này Thiêng Lắm

MC Đình Soạn

69 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,062

Vụ Án Quỷ Hút Máu

Vụ Án Quỷ Hút Máu

MC Đình Soạn

34 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,145

Hồn Ma Người Bảo Vệ

Hồn Ma Người Bảo Vệ

MC Đình Soạn

124 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 919

Phận Mồ Côi

Phận Mồ Côi

MC Đình Soạn

150 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 740

Vong Ma Bên Quốc Lộ

Vong Ma Bên Quốc Lộ

MC Đình Soạn

105 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 819


Góc Ao Hoang

Góc Ao Hoang

MC Đình Soạn

124 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 799

Không Lời Từ Biệt

Không Lời Từ Biệt

MC Đình Soạn

71 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 506

Xoay Hướng Mộ

Xoay Hướng Mộ

MC Đình Soạn

84 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 710

Bàn Tay Tội Lỗi

Bàn Tay Tội Lỗi

MC Đình Soạn

73 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,688

Hai Oan Hồn Lạnh

Hai Oan Hồn Lạnh

MC Đình Soạn

85 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,615

Ma Đưa Hồn Dẫn Lối

Ma Đưa Hồn Dẫn Lối

MC Đình Soạn

33 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 7,280

Chó Này Là Quái Thai

Chó Này Là Quái Thai

MC Đình Soạn

61 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 6,590

Quả Báo Bất Hiếu

Quả Báo Bất Hiếu

MC Đình Soạn

56 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,585

Âm Quan Bãi Đồng Mả

Âm Quan Bãi Đồng Mả

MC Đình Soạn

65 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,424

Vong Hiện Giữa Đêm

Vong Hiện Giữa Đêm

MC Đình Soạn

55 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,644

Thằng Cháu Trả Nghiệp Ác

Thằng Cháu Trả Nghiệp Ác

MC Đình Soạn

68 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,408

Anh Xe Ôm Bất Đắc Dĩ

Anh Xe Ôm Bất Đắc Dĩ

MC Đình Soạn

43 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 542