Sắp xếp Audio
Tướng Mệnh Khảo Luận

Tướng Mệnh Khảo Luận

Trương Thị Đệ

33 đánh giá

 11:19:25     14 phần
 Lượt nghe: 603

Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn

Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn

Trương Thị Đệ

20 đánh giá

 15:18:20     24 phần
 Lượt nghe: 6,648

Dùng Người Bằng Trí Tuệ

Dùng Người Bằng Trí Tuệ

Trương Thị Đệ

30 đánh giá

 15:41:58     26 phần
 Lượt nghe: 9,026

Bốn Nỗi Ám Ảnh Của Một Nhà Quản Trị Tài Ba

Bốn Nỗi Ám Ảnh Của Một Nhà Quản Trị Tài Ba

Trương Thị Đệ

25 đánh giá

 4:20:58     10 phần
 Lượt nghe: 9,404

Quản Lý Amip

Quản Lý Amip

Trương Thị Đệ

11 đánh giá

 7:02:11     8 phần
 Lượt nghe: 8,236

Tài Phúc Tâm Kinh

Tài Phúc Tâm Kinh

Trương Thị Đệ

22 đánh giá

 11:14:20     14 phần
 Lượt nghe: 5,108

Mặt Trái, Lấp Đầy Góc Khuyết

Mặt Trái, Lấp Đầy Góc Khuyết

Trương Thị Đệ

16 đánh giá

 7:16:20     11 phần
 Lượt nghe: 9,545

Thay Đổi Tất Cả Chỉ Trừ Vợ Và Con

Thay Đổi Tất Cả Chỉ Trừ Vợ Và Con

Trương Thị Đệ

17 đánh giá

 4:16:30     8 phần
 Lượt nghe: 6,762


Giải Mã Kinh Tế Trung Quốc

Giải Mã Kinh Tế Trung Quốc

Trương Thị Đệ

24 đánh giá

 8:41:20     11 phần
 Lượt nghe: 6,554

Nhà Máy Gia Công Toàn Cầu

Nhà Máy Gia Công Toàn Cầu

Trương Thị Đệ

15 đánh giá

 8:50:20     10 phần
 Lượt nghe: 9,082

Ước Mơ Của Bạn Nhất Định Thành Hiện Thực

Ước Mơ Của Bạn Nhất Định Thành Hiện Thực

Trương Thị Đệ

21 đánh giá

 4:14:20     6 phần
 Lượt nghe: 9,570

Quốc Gia Khởi Nghiệp

Quốc Gia Khởi Nghiệp

Trương Thị Đệ

26 đánh giá

 8:56:32     16 phần
 Lượt nghe: 665

Những Câu Chuyện Thành Công Nổi Tiếng Nhất Của Mọi Thời Đại

Những Câu Chuyện Thành Công Nổi Tiếng Nhất Của Mọi Thời Đại

Trương Thị Đệ

16 đánh giá

 6:39:20     1 phần
 Lượt nghe: 8,300

Hệ Thống Và Hoạt Động Hậu Cần Ở Các Công Ty Chuyển Phát Nhanh

Hệ Thống Và Hoạt Động Hậu Cần Ở Các Công Ty Chuyển Phát Nhanh

Trương Thị Đệ

24 đánh giá

 2:08:40     4 phần
 Lượt nghe: 6,939

36 Giai Thoại Thời Hồ Và Thời Thuộc Minh

36 Giai Thoại Thời Hồ Và Thời Thuộc Minh

Trương Thị Đệ

96 đánh giá

 4:03:20     6 phần
 Lượt nghe: 640

62 Giai Thoại Thời Lê Sơ

62 Giai Thoại Thời Lê Sơ

Trương Thị Đệ

79 đánh giá

 5:28:20     8 phần
 Lượt nghe: 5,039

65 Giai Thoại Thế Kỷ 16 - 17

65 Giai Thoại Thế Kỷ 16 - 17

Trương Thị Đệ

66 đánh giá

 8:00:20     10 phần
 Lượt nghe: 8,098

45 Giai Thoại Thế Kỷ 19

45 Giai Thoại Thế Kỷ 19

Trương Thị Đệ

79 đánh giá

 6:41:42     10 phần
 Lượt nghe: 9,823

51 Giai Thoại Thời Lý

51 Giai Thoại Thời Lý

Trương Thị Đệ

92 đánh giá

 3:50:59     7 phần
 Lượt nghe: 8,805

40 Giai Thoại Thời Hùng Vương

40 Giai Thoại Thời Hùng Vương

Trương Thị Đệ

79 đánh giá

 5:10:12     7 phần
 Lượt nghe: 9,555