Sắp xếp Audio

Trương Thị Đệ

Tướng Mệnh Khảo Luận

Tướng Mệnh Khảo Luận

Trương Thị Đệ

109 đánh giá

 11:19:25     14 phần
 Lượt nghe: 3,373

Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn

Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn

Trương Thị Đệ

98 đánh giá

 15:18:20     24 phần
 Lượt nghe: 2,400

Dùng Người Bằng Trí Tuệ

Dùng Người Bằng Trí Tuệ

Trương Thị Đệ

92 đánh giá

 15:41:58     26 phần
 Lượt nghe: 822

Bốn Nỗi Ám Ảnh Của Một Nhà Quản Trị Tài Ba

Bốn Nỗi Ám Ảnh Của Một Nhà Quản Trị Tài Ba

Trương Thị Đệ

109 đánh giá

 4:20:58     10 phần
 Lượt nghe: 9,435

Quản Lý Amip

Quản Lý Amip

Trương Thị Đệ

71 đánh giá

 7:02:11     8 phần
 Lượt nghe: 7,497

Tài Phúc Tâm Kinh

Tài Phúc Tâm Kinh

Trương Thị Đệ

84 đánh giá

 11:14:20     14 phần
 Lượt nghe: 8,699

Mặt Trái, Lấp Đầy Góc Khuyết

Mặt Trái, Lấp Đầy Góc Khuyết

Trương Thị Đệ

68 đánh giá

 7:16:20     11 phần
 Lượt nghe: 571

Thay Đổi Tất Cả Chỉ Trừ Vợ Và Con

Thay Đổi Tất Cả Chỉ Trừ Vợ Và Con

Trương Thị Đệ

83 đánh giá

 4:16:30     8 phần
 Lượt nghe: 621


Giải Mã Kinh Tế Trung Quốc

Giải Mã Kinh Tế Trung Quốc

Trương Thị Đệ

90 đánh giá

 8:41:20     11 phần
 Lượt nghe: 787

Nhà Máy Gia Công Toàn Cầu

Nhà Máy Gia Công Toàn Cầu

Trương Thị Đệ

58 đánh giá

 8:50:20     10 phần
 Lượt nghe: 635

Ước Mơ Của Bạn Nhất Định Thành Hiện Thực

Ước Mơ Của Bạn Nhất Định Thành Hiện Thực

Trương Thị Đệ

99 đánh giá

 4:14:20     6 phần
 Lượt nghe: 1,201

Quốc Gia Khởi Nghiệp

Quốc Gia Khởi Nghiệp

Trương Thị Đệ

80 đánh giá

 8:56:32     16 phần
 Lượt nghe: 2,481

Những Câu Chuyện Thành Công Nổi Tiếng Nhất Của Mọi Thời Đại

Những Câu Chuyện Thành Công Nổi Tiếng Nhất Của Mọi Thời Đại

Trương Thị Đệ

73 đánh giá

 6:39:20     1 phần
 Lượt nghe: 810

Hệ Thống Và Hoạt Động Hậu Cần Ở Các Công Ty Chuyển Phát Nhanh

Hệ Thống Và Hoạt Động Hậu Cần Ở Các Công Ty Chuyển Phát Nhanh

Trương Thị Đệ

93 đánh giá

 2:08:40     4 phần
 Lượt nghe: 522

36 Giai Thoại Thời Hồ Và Thời Thuộc Minh

36 Giai Thoại Thời Hồ Và Thời Thuộc Minh

Trương Thị Đệ

336 đánh giá

 4:03:20     6 phần
 Lượt nghe: 2,081

62 Giai Thoại Thời Lê Sơ

62 Giai Thoại Thời Lê Sơ

Trương Thị Đệ

273 đánh giá

 5:28:20     8 phần
 Lượt nghe: 2,162

65 Giai Thoại Thế Kỷ 16 - 17

65 Giai Thoại Thế Kỷ 16 - 17

Trương Thị Đệ

267 đánh giá

 8:00:20     10 phần
 Lượt nghe: 1,833

45 Giai Thoại Thế Kỷ 19

45 Giai Thoại Thế Kỷ 19

Trương Thị Đệ

246 đánh giá

 6:41:42     10 phần
 Lượt nghe: 1,547

51 Giai Thoại Thời Lý

51 Giai Thoại Thời Lý

Trương Thị Đệ

286 đánh giá

 3:50:59     7 phần
 Lượt nghe: 1,624

40 Giai Thoại Thời Hùng Vương

40 Giai Thoại Thời Hùng Vương

Trương Thị Đệ

249 đánh giá

 5:10:12     7 phần
 Lượt nghe: 1,413