Sắp xếp Audio
Đối Thoại Với Ban Ki - Moon

Đối Thoại Với Ban Ki - Moon

Ngọc Hân

243 đánh giá

 7:38:28     11 phần
 Lượt nghe: 628

Angela Merkel, Thế Giới Của Vị Nữ Thủ Tướng

Angela Merkel, Thế Giới Của Vị Nữ Thủ Tướng

Ngọc Hân

167 đánh giá

 10:19:20     3 phần
 Lượt nghe: 515

Tây Bắc – Vùng Đất, Con Người

Tây Bắc – Vùng Đất, Con Người

Ngọc Hân

82 đánh giá

 5:42:30     9 phần
 Lượt nghe: 675

Thương Gia Do Thái, Bậc Thầy Kinh Doanh

Thương Gia Do Thái, Bậc Thầy Kinh Doanh

Ngọc Hân

75 đánh giá

 5:50:16     11 phần
 Lượt nghe: 892

Thăm Dò Vũ Trụ

Thăm Dò Vũ Trụ

Ngọc Hân

59 đánh giá

 7:31:02     8 phần
 Lượt nghe: 741

Chuyện Tình Trong Cung Nguyễn

Chuyện Tình Trong Cung Nguyễn

Ngọc Hân

156 đánh giá

 3:18:20     4 phần
 Lượt nghe: 1,067

Nguyễn Du

Nguyễn Du

Ngọc Hân

199 đánh giá

 14:21:30     31 phần
 Lượt nghe: 974

Những Công Chúa Nổi Tiếng Của Các Triều Đại Việt Nam

Những Công Chúa Nổi Tiếng Của Các Triều Đại Việt Nam

Ngọc Hân

188 đánh giá

 6:02:43     7 phần
 Lượt nghe: 587


Huyền Trân Công Chúa

Huyền Trân Công Chúa

Ngọc Hân

196 đánh giá

 8:40:25     10 phần
 Lượt nghe: 1,067

Thời Dựng Nước

Thời Dựng Nước

Ngọc Hân

193 đánh giá

 4:17:58     4 phần
 Lượt nghe: 1,059

Nỗi Đau Lịch Sử Nạn Đói 1945

Nỗi Đau Lịch Sử Nạn Đói 1945

Ngọc Hân

196 đánh giá

 1:28:32     9 phần
 Lượt nghe: 1,762

Khúc Tiêu Đồng

Khúc Tiêu Đồng

Ngọc Hân

161 đánh giá

 12:01:20     4 phần
 Lượt nghe: 710

Kể Chuyện Lịch Sử Việt Nam Thời Hùng Vương

Kể Chuyện Lịch Sử Việt Nam Thời Hùng Vương

Ngọc Hân

159 đánh giá

 4:46:30     6 phần
 Lượt nghe: 1,142

Những Phi - Hậu Nổi Tiếng Của Các Triều Đại Việt Nam

Những Phi - Hậu Nổi Tiếng Của Các Triều Đại Việt Nam

Ngọc Hân

198 đánh giá

 6:33:21     8 phần
 Lượt nghe: 850

Gia Cát Lượng Từ Nhỏ Đã Lập Chí Lớn

Gia Cát Lượng Từ Nhỏ Đã Lập Chí Lớn

Ngọc Hân

172 đánh giá

 3:27:02     3 phần
 Lượt nghe: 1,406

Chuyện Kể Về Bác Hồ

Chuyện Kể Về Bác Hồ

Ngọc Hân

68 đánh giá

 5:45:58     11 phần
 Lượt nghe: 1,138

Hài Lòng Trong Công Việc Bắt Đầu Từ Chính Mình

Hài Lòng Trong Công Việc Bắt Đầu Từ Chính Mình

Ngọc Hân

38 đánh giá

 5:47:20     8 phần
 Lượt nghe: 8,049

Tìm Hiểu Con Chúng Ta

Tìm Hiểu Con Chúng Ta

Ngọc Hân

70 đánh giá

 6:11:47     8 phần
 Lượt nghe: 5,653

Con Gái Ngoài Giờ Học Nói Chuyện Gì?

Con Gái Ngoài Giờ Học Nói Chuyện Gì?

Ngọc Hân

130 đánh giá

 2:27:41     5 phần
 Lượt nghe: 624

Bác Sĩ Và Những Câu Hỏi Tuổi Mới Lớn

Bác Sĩ Và Những Câu Hỏi Tuổi Mới Lớn

Ngọc Hân

108 đánh giá

 4:21:28     7 phần
 Lượt nghe: 545