Sắp xếp Audio
Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ

Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ

lão trần

752 đánh giá

 136 phần
 Lượt nghe: 11,755

Lược Thiên Ký

Lược Thiên Ký

lão trần

2709 đánh giá

 492 phần
 Lượt nghe: 36,310

Linh Cảnh Hành Giả

Linh Cảnh Hành Giả

lão trần

2006 đánh giá

 326 phần
 Lượt nghe: 23,053

Huyền Thoại Bất Tử - Vĩnh Sinh

Huyền Thoại Bất Tử - Vĩnh Sinh

lão trần

3166 đánh giá

 481 phần
 Lượt nghe: 43,603

Thần Ma Cung Ứng Thương

Thần Ma Cung Ứng Thương

lão trần

4840 đánh giá

 285 phần
 Lượt nghe: 21,901

Bàn Long

Bàn Long

lão trần

6077 đánh giá

 169 phần
 Lượt nghe: 44,836

Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung

lão trần

7649 đánh giá

 289 phần
 Lượt nghe: 117,651

Tam Thốn Nhân Gian

Tam Thốn Nhân Gian

lão trần

7274 đánh giá

 395 phần
 Lượt nghe: 76,088


Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

lão trần

4003 đánh giá

 114 phần
 Lượt nghe: 33,752

Yêu Long Cổ Đế

Yêu Long Cổ Đế

lão trần

6388 đánh giá

 768 phần
 Lượt nghe: 80,188

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

lão trần

4838 đánh giá

 169 phần
 Lượt nghe: 59,867

Thần Thoại Đế Hoàng

Thần Thoại Đế Hoàng

lão trần

5572 đánh giá

 343 phần
 Lượt nghe: 65,362

Cửu U Long Giới

Cửu U Long Giới

lão trần

3825 đánh giá

 53 phần
 Lượt nghe: 20,845

Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần

lão trần

14715 đánh giá

 414 phần
 Lượt nghe: 374,655

Nạp Thiếp Ký

Nạp Thiếp Ký

lão trần

3723 đánh giá

 66 phần
 Lượt nghe: 28,157

Bất Tử Bất Diệt

Bất Tử Bất Diệt

lão trần

4371 đánh giá

 41 phần
 Lượt nghe: 18,510

Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

lão trần

5280 đánh giá

 284 phần
 Lượt nghe: 109,539

Hắc Ám Tây Du 2 Chi Thương Khung Thế Giới

Hắc Ám Tây Du 2 Chi Thương Khung Thế Giới

lão trần

4085 đánh giá

 165 phần
 Lượt nghe: 53,564

Võ Đạo Đan Tôn

Võ Đạo Đan Tôn

lão trần

4313 đánh giá

 148 phần
 Lượt nghe: 63,298

Thần Khống Thiên Hạ

Thần Khống Thiên Hạ

lão trần

4866 đánh giá

 196 phần
 Lượt nghe: 79,729