Sắp xếp Audio
Bàn Long

Bàn Long

lão trần

100 đánh giá

 169 phần
 Lượt nghe: 4,437

Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung

lão trần

136 đánh giá

 289 phần
 Lượt nghe: 7,025

Tam Thốn Nhân Gian

Tam Thốn Nhân Gian

lão trần

107 đánh giá

 332 phần
 Lượt nghe: 6,514

Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

lão trần

58 đánh giá

 92 phần
 Lượt nghe: 3,942

Yêu Long Cổ Đế

Yêu Long Cổ Đế

lão trần

65 đánh giá

 17 phần
 Lượt nghe: 6,948

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

lão trần

81 đánh giá

 169 phần
 Lượt nghe: 11,035

Thần Thoại Đế Hoàng

Thần Thoại Đế Hoàng

lão trần

70 đánh giá

 343 phần
 Lượt nghe: 13,358

Cửu U Long Giới

Cửu U Long Giới

lão trần

66 đánh giá

 53 phần
 Lượt nghe: 5,148


Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần

lão trần

145 đánh giá

 414 phần
 Lượt nghe: 30,408

Nạp Thiếp Ký

Nạp Thiếp Ký

lão trần

38 đánh giá

 66 phần
 Lượt nghe: 4,999

Bất Tử Bất Diệt

Bất Tử Bất Diệt

lão trần

46 đánh giá

 41 phần
 Lượt nghe: 6,596

Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

lão trần

83 đánh giá

 284 phần
 Lượt nghe: 47,231

Hắc Ám Tây Du 2 Chi Thương Khung Thế Giới

Hắc Ám Tây Du 2 Chi Thương Khung Thế Giới

lão trần

75 đánh giá

 164 phần
 Lượt nghe: 22,879

Võ Đạo Đan Tôn

Võ Đạo Đan Tôn

lão trần

51 đánh giá

 148 phần
 Lượt nghe: 25,505

Thần Khống Thiên Hạ

Thần Khống Thiên Hạ

lão trần

45 đánh giá

 196 phần
 Lượt nghe: 27,943

Thần Ma Cửu Biến

Thần Ma Cửu Biến

lão trần

48 đánh giá

 79 phần
 Lượt nghe: 12,786

Lưu Manh Kiếm Khách

Lưu Manh Kiếm Khách

lão trần

25 đánh giá

 46 phần
 Lượt nghe: 14,254

Dị Thế Tà Quân

Dị Thế Tà Quân

lão trần

52 đánh giá

 245 phần
 Lượt nghe: 28,018

Phong Lưu Pháp Sư

Phong Lưu Pháp Sư

lão trần

37 đánh giá

 27 phần
 Lượt nghe: 15,392

Vũ Động Càn Khôn

Vũ Động Càn Khôn

lão trần

102 đánh giá

 210 phần
 Lượt nghe: 77,592