Linh Cảnh Hành Giả

Linh Cảnh Hành Giả

  

Đánh giá: 3.4/5 từ 2100 lượt

28 người đang nghe

 Lượt nghe: 24,426

lão trần

Mại Báo Tiểu Lang Quân


Tuyên cổ thông kim, nghe đồn thế có Linh cảnh. Liên quan tới Linh cảnh thuyết pháp, các triều đại danh nhân nhã sĩ chúng thuyết phân đàn, trong thơ ghi chép: "Từ Tề đến Đường, tư sơn thâm hoang, Linh cảnh tịch liêu, hiếm người du lịch." "Linh cảnh không thể trạng, quỷ công lượng khó cầu." Thân Thành đại học năm nhất tân sinh Trương Nguyên Thanh, tại dưới một lần cơ duyên xảo hợp, đạt được một tấm hội sở thẻ VIP Chí Tôn, a không, là thẻ thông hành Linh cảnh.
(Lưu ý: Bạn có thể vừa nghe vừa bình luận đánh giá truyện mà không làm gián đoạn âm thanh)
Hiện có 2100 đánh giá cho truyện này
Kẻ hóng truyện  (06/12/2023 04:51:21)

Update admin ơi

IT  (28/11/2023 16:10:48)

Thanks bạn nhiều, truyện hay..

Kẻ ẩn danh  (21/11/2023 03:30:48)

Admin update chậm ghê

Fan Lão  (09/11/2023 22:34:31)

Update 291 ad ơi

Admin  (09/11/2023 07:44:27)

@Fan Lão Truyện đã update nha bạn