Sắp xếp Audio
Tướng Nguyễn Ngọc Loan

Tướng Nguyễn Ngọc Loan

Duy Ly

296 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,686

Ai Giết Anh Em Ngô Đình Diệm

Ai Giết Anh Em Ngô Đình Diệm

Duy Ly

354 đánh giá

 13:22:24     14 phần
 Lượt nghe: 2,581

Trinh Sát Kể Chuyện

Trinh Sát Kể Chuyện

Duy Ly

507 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 3,573

Mối Chúa

Mối Chúa

Duy Ly

289 đánh giá

 11:29:30     9 phần
 Lượt nghe: 1,928

Thế Giới Ngầm Gái Gọi Sinh Viên

Thế Giới Ngầm Gái Gọi Sinh Viên

Duy Ly

480 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 3,354

Mùa Hè Đỏ Lửa

Mùa Hè Đỏ Lửa

Duy Ly

345 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 2,640

Hải Bánh Ông Trùm Giang Hồ

Hải Bánh Ông Trùm Giang Hồ

Duy Ly

259 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 4,203

Những Ngày Tháng Trong Ngục Tối

Những Ngày Tháng Trong Ngục Tối

Duy Ly

298 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 4,177


Hồi Ký Đỗ Mậu

Hồi Ký Đỗ Mậu

Duy Ly

273 đánh giá

 20 phần
 Lượt nghe: 8,768

Kỳ Án Hồ Duy Hải

Kỳ Án Hồ Duy Hải

Duy Ly

266 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 3,477

Sự Thật Hải Chiến Hoàng Sa 1974

Sự Thật Hải Chiến Hoàng Sa 1974

Duy Ly

240 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 4,541

Chuyến Vượt Biên Kinh Hoàng

Chuyến Vượt Biên Kinh Hoàng

Duy Ly

256 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 4,565

Cuộc Đời Tướng Cướp Bạch Hải Đường

Cuộc Đời Tướng Cướp Bạch Hải Đường

Duy Ly

231 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 5,066

Cuộc Đời Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu

Cuộc Đời Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu

Duy Ly

327 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 5,974

Cuộc Đời Nữ Hoàng Sân Khấu Thanh Nga

Cuộc Đời Nữ Hoàng Sân Khấu Thanh Nga

Duy Ly

238 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 3,058

Nhật Ký Trại Giam

Nhật Ký Trại Giam

Duy Ly

255 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 5,411

Giang Hồ Sài Gòn

Giang Hồ Sài Gòn

Duy Ly

276 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 11,173

Cuộc Đời Trùm Giang Hồ Năm Cam

Cuộc Đời Trùm Giang Hồ Năm Cam

Duy Ly

320 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 15,108

Bên Thắng Cuộc

Bên Thắng Cuộc

Duy Ly

447 đánh giá

 20:53:44     23 phần
 Lượt nghe: 48,493