Sắp xếp Audio
Hồi Ký Phạm Duy

Hồi Ký Phạm Duy

Thanh Nguyệt

149 đánh giá

 8 phần
 Lượt nghe: 2,340

Huyết Tâm Lệnh

Huyết Tâm Lệnh

Thanh Nguyệt

1162 đánh giá

 21:57:20     4 phần
 Lượt nghe: 8,918

Đa Tình Kiếm Khách - Tiểu Lý Phi Đao

Đa Tình Kiếm Khách - Tiểu Lý Phi Đao

Thanh Nguyệt

1112 đánh giá

 15:08:10     26 phần
 Lượt nghe: 5,783

Chữ A Màu Đỏ

Chữ A Màu Đỏ

Thanh Nguyệt

368 đánh giá

 10:52:14     4 phần
 Lượt nghe: 1,100

Bên Vỉa Hè

Bên Vỉa Hè

Thanh Nguyệt

165 đánh giá

 2:19:45     2 phần
 Lượt nghe: 754

Gió Đông, Gió Tây

Gió Đông, Gió Tây

Thanh Nguyệt

155 đánh giá

 6:16:05     4 phần
 Lượt nghe: 813

Yêu Muộn

Yêu Muộn

Thanh Nguyệt

182 đánh giá

 15:38:21     16 phần
 Lượt nghe: 891

Uyên Ương Gãy Cánh

Uyên Ương Gãy Cánh

Thanh Nguyệt

172 đánh giá

 2:18:04     1 phần
 Lượt nghe: 680


Đông Chu Liệt Quốc

Đông Chu Liệt Quốc

Thanh Nguyệt

329 đánh giá

 108 phần
 Lượt nghe: 20,142

Biên Thành Lãng Tử

Biên Thành Lãng Tử

Thanh Nguyệt

781 đánh giá

 01:02:02     49 phần
 Lượt nghe: 14,403

Lục Tiểu Phụng

Lục Tiểu Phụng

Thanh Nguyệt

815 đánh giá

 10:13:16     25 phần
 Lượt nghe: 17,186