Sắp xếp Audio

Hiền Dũng

Truyện Ngắn Nguyễn Ngọc Ngạn

Truyện Ngắn Nguyễn Ngọc Ngạn

Hiền Dũng

646 đánh giá

 29 phần
 Lượt nghe: 6,256

Nhìn Lại Một Thập Niên

Nhìn Lại Một Thập Niên

Hiền Dũng

433 đánh giá

 26 phần
 Lượt nghe: 1,789

Nắng Qua Phố Cũ

Nắng Qua Phố Cũ

Hiền Dũng

634 đánh giá

 35 phần
 Lượt nghe: 4,838

Chính Khách

Chính Khách

Hiền Dũng

392 đánh giá

 11 phần
 Lượt nghe: 2,495

Dung Nhan Người Góa Phụ

Dung Nhan Người Góa Phụ

Hiền Dũng

554 đánh giá

 20 phần
 Lượt nghe: 3,743

Trên Lối Mòn Hậu Chiến

Trên Lối Mòn Hậu Chiến

Hiền Dũng

4028 đánh giá

 12:10:20     24 phần
 Lượt nghe: 27,461

Ngàn Giọt Lệ Rơi

Ngàn Giọt Lệ Rơi

Hiền Dũng

424 đánh giá

 19:42:20     7 phần
 Lượt nghe: 2,019

Giữa Đêm Trường

Giữa Đêm Trường

Hiền Dũng

412 đánh giá

 4:12:15     9 phần
 Lượt nghe: 2,560