Sắp xếp Audio
Giả Diện Hoàng Kim 3

Giả Diện Hoàng Kim 3

MC Hồng Nhung

207 đánh giá

 23 phần
 Lượt nghe: 4,006

Thần Y Ở Rể

Thần Y Ở Rể

MC Phương Thuý

4715 đánh giá

 727 phần
 Lượt nghe: 159,804

Tổ Thần Chí Tôn - Diệp Vân

Tổ Thần Chí Tôn - Diệp Vân

MC Liễu Truyện

1633 đánh giá

 257 phần
 Lượt nghe: 27,542

Thần Y Trở Lại

Thần Y Trở Lại

MC Liễu Truyện

1980 đánh giá

 507 phần
 Lượt nghe: 43,914

Tả Đạo Khuynh Thiên

Tả Đạo Khuynh Thiên

MC Trần Vân

8721 đánh giá

 364 phần
 Lượt nghe: 140,660

Xích Tâm Tuần Thiên

Xích Tâm Tuần Thiên

MC Tiến Phong

5579 đánh giá

 320 phần
 Lượt nghe: 61,419

Thông Thiên Chi Lộ

Thông Thiên Chi Lộ

MC Phi Tùng

4497 đánh giá

 220 phần
 Lượt nghe: 57,910

Thánh Khư

Thánh Khư

MC Tuấn Anh

5303 đánh giá

 394 phần
 Lượt nghe: 54,610


Ngã Dục Phong Thiên

Ngã Dục Phong Thiên

MC Tiến Phong

3057 đánh giá

 302 phần
 Lượt nghe: 43,186

Một Kiếp Chở Che

Một Kiếp Chở Che

MC Thanh Mai

20 đánh giá

 7 phần
 Lượt nghe: 9,458

Chỉ Giấu Nơi Trái Tim

Chỉ Giấu Nơi Trái Tim

MC Thanh Mai

51 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 7,179

Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ

Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ

lão trần

813 đánh giá

 144 phần
 Lượt nghe: 12,751

Một Kiếp Ái Ân

Một Kiếp Ái Ân

MC Tâm An

12 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 6,559

Thân Tầm Gửi

Thân Tầm Gửi

MC Tâm An

46 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 7,591

Áo Cưới Màu Tang

Áo Cưới Màu Tang

Tú Quỳnh

16 đánh giá

 9 phần
 Lượt nghe: 5,813

Linh Hồn Thiếu Phụ

Linh Hồn Thiếu Phụ

MC Đình Duy

37 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 572

Cường Yêu Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy

Cường Yêu Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy

MC Liễu Truyện

53 đánh giá

 92 phần
 Lượt nghe: 6,774

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

MC Annie

47 đánh giá

 22 phần
 Lượt nghe: 5,312

Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới

Vy Vy

51 đánh giá

 21 phần
 Lượt nghe: 8,086

Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Vy Vy

30 đánh giá

 6 phần
 Lượt nghe: 6,235